PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. stol po r. 1939 I - ACC500056
Anglický název: Czech literaure between 1939 and 2000 I
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Náplní semináře je literatura od doby okupace v roce 1939, tedy literární a kulturní dění za protektorátu, až do nástupu komunistů k moci a s tím spojené proměny kulturního a literárního života v Československu. Kurz se zaměří nejen na dění literární, na otázky spojené s vývojem literatury v daném období, ale bude rovněž akcentovat soudobé společenské a politické dění, právě tak jako kulturní pohyby v širších perspektivách.
Poslední úprava: VUCKT2AF (11.02.2013)
Literatura

Literatura:

Blatný, Ivan: Hledání přítomného času.

Drda, Jan: Němá barikáda (vybr. povídka: Vyšší princip).

Fučík, Julius: Reportáž psaná na oprátce.

Holan, Vladimír: Noc s Hamletem.

Hrubín, František: Romance pro křídlovku.

Kainar, Josef: Nové mýty.

Kolář, Jíří: Prométheova játra.

Nezval, Vítězslav: Pět minut za městem.

Orten, Jiří: Ohnice.

Otčenášek, Jan: Romeo, Julie a tma.

Seifert, Jaroslav: Světlem oděná.

Seifert, Jaroslav: Kamenný most.

Zahradníček, Jan: Znamení moci.

 

Poslední úprava: VUCKT2AF (11.02.2013)
Požadavky ke zkoušce

Získání předepsané atestace je podmíněno aktivní účastí na kurzu, pečlivým prostudováním předložených textů a úspěšným absolvováním závěrečného testu.

Poslední úprava: VUCKT2AF (11.02.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK