PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z dějin české hudby - ACC110081
Anglický název: Selected Chapters from the History of Czech Music
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 14 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Anotace -
Obsahem seminářů budou vybrané kapitoly z dějin české hudby. Seminář je určen pro studenty oboru bohemistika pro cizince a seznámí je s význačnými etapami a osobnostmi české hudební kultury. Hudba hrála v českých dějinách významnou roli, proto je třeba, aby zahraniční bohemisté měli základní přehled o české hudební tradici a kultuře v návaznosti na poznatky z dějin české literatury, divadla, filmu a výtvarného umění.
Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je pomocí úvodních slov a poslechu hudebních ukázek, jakož i studentských referátů seznámit zahraniční studenty s významými díly a osobnostmi české hudební kultury, které budou zasazeny do kontextu českých dějin. Seminář zároveň přispěje k rozvoji jazykové kompetence studentů, především v oblasti čtení s porozuměním, percepce a produkce českých odborných i uměleckých textů a poslechu s porozuměním.

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou ukončení předmětu bude aktivní účast na výuce, přednesení ústního referátu, jež bude i podkladem k písemné seminární práci, kterou student odevzdá na konci semestru.

Opakovaný zápis je možný. 

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
Literatura

KLÁPŠTĚ, Jan, ŠEDIVÝ, Ivan, Dějiny Česka, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019

KREJČÍŘ, Jaroslav, SOJÁK, Stanislav, VÍT, Jaroslav, České dějiny. Stručný přehled, Dubicko: INFOA, 2017

PAVEL, Jakub, Dějiny umění v Československu, Praha: Práce, 1971

kol., Dějiny české hudební kultury 2, Praha: Academia, 1981

ČERNUŠÁK, Gracian, Dějiny evropské hudby, Praha: Panton, 1974 

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
Metody výuky -

poslech hudebních ukázek; referát; výklad; diskuse

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět není zakončen zkouškou.

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
Sylabus -

1                 22. 2.            úvodní seminář

2                 29. 2.            počátky české hudby

3                 7. 3.              Čechy – konzervatoř Evropy

4                 14. 3.            národní obrození a česká hudba

5                 21. 3.            Bedřich Smetana

6                 28. 3.            děkanské volno

7                 4. 4.              Antonín Dvořák

8                 11. 4.            Leoš Janáček

9                 18. 4.            Bohuslav Martinů

10              25. 4.            Rok české hudby 2024

11              2. 5.              česká opera

12              9. 5.              čeští dirigenti

13              16. 5.            čeští hudební interpreti

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (20.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK