PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Divadelní představení - ACC110078
Anglický název: Theatre performance
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
MgA. Martina Frejová Krátká, Ph.D.
Záměnnost : ACCE00113
Je záměnnost pro: ACCE00113
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz určený studentům češtiny jako cizího jazyka. Je zaměřen na rozvoj dramatických schopností v širokém slova smyslu. Pozornost bude věnována především mluvenému projevu v češtině a rozvoji hereckých schopností a neverbální komunikace v českém kulturním prostředí.<br>

Odkaz na poslední projekt, který v tomto semináři vznikl:

https://www.youtube.com/watch?v=EY8PNSIVqyc
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Cíl předmětu -

Účastníci semináře nastudují divadelní hru v češtině. Tato divadelní hra bude posléze předvedena veřejnosti buď ve formě divadelniho představení, nebo jako videozáznam tohoto představení např. na You Tube.

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Deskriptory -
V semináři určeném jinojazyčným mluvčím češtiny pracujeme s těmito tématy: Dramatický text a jeho specifika v češtině, Interpretace dramatického textu, Sémantická a pragmatická stránka výpovědi a textu, Metody přesvědčování, Vlastnosti mluveného projevu, Řečová interpretace psaného textu, Přízvuk, intonace, frázování, důraz, Fonetická pravidla a ortoepie češtiny, Gesto, mimika, Jevištní pohyb, Herecká interakce, Příprava rekvizit, kostýmů, Práce s rekvizitou.
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu -
Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři, nastudování přidělené divadelní role a její předvedení  při příležitosti k tomu určené. Studenti se zapojí též do přípravy kostýmů a rekvizit a do propagace svého představení v prostředí fakulty i na sociálních sítích, popř. do jeho medializace.
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Literatura -

Divadelní hra nebo adaptace díla českého autora. (Bude specifikováno na prvním setkání.)

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Nastudování divadelní hry. Natočení divadelní hry na zoom. Krátká esej v rozsahu 300 slov o tématu hry a postavě, kterou jste představoval(a).

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Sylabus -

Seminář bude vyučován distančně podle času uvedeného v rozvrhu, tzn. v pátek 14.10 až 17.20. Platformou bude zoom:

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/9376244593

Meeting ID: 937 624 4593

V semináři se budeme věnovat nálsedujícím tématům (program po týdnech):

1.     Dramatický text a jeho specifika v češtině

2.     Interpretace dramatického textu

3.     Sémantická a pragmatická stránka výpovědi a textu

4.     Přesvědčovací metody v češtině

5.     Řečová interpretace psaného textu

6.     Přízvuk, intonace, frázování, důraz

7.     Fonetická pravidla a ortoepie češtiny

8.     Gesto, mimika

9.     Jevištní pohyb

10.   Herecká interakce

11.   Příprava rekvizit, kostýmů

12.   Práce s rekvizitou

Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
Vstupní požadavky -
Vstupní úroveň znalosti češtiny je A2 a vyšší.
Poslední úprava: Starý Kořánová Ilona, PaedDr., Ph.D. (02.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK