PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tématická literární exkurze - ACC110074
Anglický název: Literary Field Trip
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Vučka
Anotace
Tématická literární exkurze bude na základě domluvy se studenty probíhat formou vycházek po Praze či výletů mimo Prahu (dva nebo tři sobotní výlety dle počasí). Smyslem literárních exkurzí je seznámit studenty nejen s vybranými autory české literatury a jejich texty, ale prostřednictvím vycházek a výletů jejich tvobu přiblížit také na pozadí prostoru a prostředí, ve kterém tito autoři tvořili, která jim byla isnpirací, která tematizovali ve svých textech apod. Vycházky se pochopitelně nebudou orientovat jen na literaturu a konkrétní autory, ale seznámí studenty i s jinými, často mimoliterárními, skutečnostmi a reáliemi (historie daného místa, různé kulturní, technické či přírodní zajímavosti apod.).
Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (20.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání atestace je pravidelná a aktivní účast.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (20.02.2020)
Sylabus

Plán vycházek a výletů v rámci tematických literárních exkurzí:

Vycházky:

1. Staré Město - prostor pověstí, legend, historie a literárního a kulturního života (staropražské pověsti a legendy, domovní znamení a jejich význam)

2. Staré Město - historie pražského židovského ghetta, asanace Starého Města, urbanistický, architektonický a umělecký vývoj Starého Města v průběhu staletí, významné kulturní památky Starého Města)

3. Staré Město v literatuře - spisovatelé Starého Města (F. Kafka, E. E. Kisch, K. H. Mácha, K. Havlíček, G. Včelička aj.)

4. Staré Město v literatuře - obrazy Starého Města v literárních textech (V. Nezval, J. Seifert, M. Urban, J. Foglar aj.)

5. Nové Město - zrození avantgardy

6. Pražská periferie - Žižkov, Karlín, Libeň (J. Seifert, Toyen, S. K. Neumann, B. Hrabal, K. Hlaváček aj.)

 

Výlety:

1. Hrabalovo Kersko - po stopách Slavností sněžek

2. Sv. Ivan v barokní poezii F. Bridela - svatoivanské putování Českým krasem

3. Čapkův letní byt - Karel Čapek a jeho přátelé na Strži

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (20.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK