PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České reálie - ACC110036
Anglický název: Czech Life and Institution
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 22 / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Jarošová, Ph.D.
PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.
Anotace -
Předmět je určen pro zahraniční studenty Bohemistiky pro cizince Úvodní hodiny budou věnovány charakteristice pojmu reálie a jeho vztahu k sociokulturní kompetenci mluvčího. Přednáška bude věnována především tzv. zeměvědným poznatkům, tj. geografii České republiky, obyvatelstvu, hospodářství, zemědělství, terciální sféře, ale i životnímu stylu a české kultuře. Výuka v semináři bude zaměřena především na tzv. lingvoreálie a bude věnována referátům studentů.
V případě uzavření vysokých škol z důvodu covidové pandemie bude výuka vedena nekontaktní formou pomocí MOODLu a ZOOMu.
Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (04.02.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní charakteristikou České republiky a zároveň i rozšířit slovní zásobu studentů v daných oblastech.

Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (17.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět bude zakončen písemným testem. 

Poslední úprava: Jarošová Eva, Mgr., Ph.D. (27.02.2024)
Literatura

ZÁKLADNÍ

KASTNER, J. a kol. (1999): Geografie, Česká republika pro střední školy. Praha: SPN

AUGUSTA, P., HONZÁK, F. (2003): Naše vlast. Ilustrovaná encyklopedie. Praha: nakladatelství SLOVART

CVEJNOVÁ, J. (2015): Co chcete vědět o České republice. Praha: Karolinum

VONDROUŠKOVÁ, A. (2010): Rodinné svátky a oslavy. Praha: Albatros

VONDROUŠOVÁ, A. (2004): České zvyky a obyčeje. Praha: Albatros

 

DOPORUČENÁ

HASIL, J. (2011): Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelsity Purkyně

HASIL, J., HASILOVÁ, H. (2004): Z tradic české kultury. Praha: Karolinum

HASIL, J., HASILOVÁ, H. (1997):  Čtení o České republice. Berlín: Humboldt Universität zu Berlin

ANTONENKO, O., LOBUR, N., PALAMARČUK, O., HASIL, J., HASILOVÁ, H. (2010): Kultura českého národa – tradice a současnost. Lvov: Nakladatelství Lvovské národní univerzity Ivana Franka

PASTUCHOVIČOVÁ, J., JANOVEC, L. (2017): Reálie české společnosti. Textová cvičebnice. Minsk: Nakladatelství Běloruské státní univerzity

KUKLÍK, J., HASIL, J. (2000): Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: Karolinum

DAVID, P., SOUKUP, V. (2004): 333 památných míst České republiky. Praha: Kartografie

Poslední úprava: Jarošová Eva, Mgr., Ph.D. (29.02.2024)
Metody výuky -

Výuka formou semináře, zaměřená na akademické teoretické  i praktické znalosti prostřednictvím přednášek, diskusí, brainstormingu a exkurzí

Poslední úprava: Kessler Vojtěch, PhDr., Ph.D. (26.02.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Viz podmínky ukončení předmětu.

Poslední úprava: Kessler Vojtěch, PhDr., Ph.D. (24.02.2023)
Sylabus

1) 29. 2.  Úvodní hodina

2) 7. 3. Osobnosti (Kessler)

3) 14. 3. Významná data českých dějin (Kessler) 

4) 21. 3. Fyzická geografie (Jarošová) 

5) 28. 3. děkanské volno

6) 4. 4. Populární Hudba / Svátky (Kessler) - alternativně 

7) 11. 4. Systém (Kessler)

8) 18. 4. Kraje I (Jarošová)

9) 25. 4. Kraje II (Jarošová) 

10) 2. 5. Film (Kessler) 

11) 9. 5. Výtvarné umění a architektura (Jarošová)

12) 16. 5. Exkurze (Jarošová)

13) 23. 5. - písemný test

Poslední úprava: Jarošová Eva, Mgr., Ph.D. (01.06.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK