PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká kultura a literatura 20. stol. do současnosti II - ACC110034
Anglický název: Czech Culture and Literature of the 20th Century up to Present Time II
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: PhDr. Tomáš Vučka
Anotace -
Předmět seznámí studenty s českou literaturou druhé poloviny 20. století, respektive s literaturou po druhé světové válce. Vývoj české literatury bude zasazen do širšího kontextu kulturního (české výtvarné umění, český film a česká hudba druhé poloviny 20. století), společenského (změny ve společnosti po druhé světové válce, období 50. let a doba "tání", otřes roku 1968 a nástup normalizace) a politického (situace po roce 1945, nástup komunismu, komunistické procesy 50. let, uvolňování let šedesátých, okupace roku 1968 a následná normalizace, Charta 77 atd.).
Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (10.02.2023)
Literatura

Primární literatura - letní semestr:

Berková, A.: Utrpení oddaného všiváka. Brno, Petrov 1993.

Blatný, I.: Tento večer. Praha, Československý spisovatel - Lidové noviny 1991.

Blatný, I.: Hledání přítomného času. Praha, Mladá fronta 1947.

Drda, J.: Němá barikáda. Praha, Československý spisovatel 1980.

Fučík, J.: Reportáž psaná na oprátce. Praha, Torst 1995.

Fuks, L.: Spalovač mrtvol. Praha, Academia 2007.

Grosman, L.: Obchod na korze. Praha, Academia 2009.

Holan, V.: Noc s Hamletem.

Havel, V.: Zahradní slavnost. Praha, Orbis 1964.

Hrabal, B.: Postřižiny. Praha, Mladá fronta 2009.

Hrabal, B.: Slavnosti sněženek. Praha, Mladá fronta 2013.

Hrabal, B.: Ostře sledované vlaky. Praha, Mladá fronta 2009.

Hrubín, F.: Hirošima. In: F. Hrubín: Básně. Brno, Host 2010.

Hrubín, F.: Romance pro křídlovku.

Kainar, J.: Nové mýty. In: J. Kainar: Básně. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007.

Kolář, J.: Prométheova játra. Praha, Československý spisovatel 1990.

Körner, Vladimír: Adelheid. In: V. Körner: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. Praha, Dauphin 2006.

Körner, Vladimír: Zánik samoty Berhof. In: V. Körner: Adelheid. Zánik samoty Berhof. Zrození horského pramene. Praha, Dauphin 2006.

Kundera, M.: Žert. Brno, Atlantis 2016.

Kundera, M.: Nesnesitelná lehkost bytí. Brno, Atlantis 2015.

Linhartová, V.: Dům daleko. Praha, Trigon 1996.

Lustig, Arnošt: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Praha, Mladá fronta 1990.

Orten, J.: Ohnice. Praha, Vyšehrad 2012.

Páral, V.: Milenci a vrazi. Praha, Knižní klub 2012.

Pavel, Ota: Smrt krásných srnců. Praha, Československý spisovatel 1973.

Seifert, J.: Všecky krásy světa.

Podivuhodní kouzelníci. Purley, Rozmluvy 1987.

Řezáč, V.: Nástup. Praha, Československý spisovatel 1985.

Škvorecký, Josef: Zbabělci. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998.

Topol, J.: Sestra.

Doporučená literatura:

Češka, J.: Království motivů: motivický analýza románů Milana Kundery. Praha, Togga 2005.

Gertraude, Z.: Totální realismus a trapná poezie. Brno, Host 2002.

Haman, A.: Arnošt Lustig. Jinočany, H & H 1995.

Chvatík, K.: Svět románů Milana Kundery. Brno, Atlantis 1994.

Křivancová, M.: Moc slova: koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové. Praha, Akropolis 2013.

Kubíček, T.: Vyprávět příběh: naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno, Host 2001.

Mazal, T.: Cesty s Bohumilem Hrabalem. Praha, Academia 2011.

Novotný, V.: Tragické existenciály Vladimíra Körnera. Praha: ARSCI 2013.

Oskar, M.: Poezie jako mýtus, svědectví a hra: kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Ostrava, Protimluv 2007.

Poláček, J.: Příběh spalovače mrtvol: dvojportrét Ladislava Fukse. Praha, Plus 2013.

Rothová, S.: Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: k poetickému světu autorových próz. Praha: Pražská imaginace 1993.

Stich, A.: Seifertova Světlem oděná. Praha, Argo 1998.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (23.02.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakonče zápočtem (seminář) a zkouškou (přednáška). Podmínky atestací jsou následující:

a) Zápočet: podmínkou pro získání zápočtu je: 1. pravidelná a aktivní účast (max. tři neomluvené absence na semináři), 2. pravidelná příprava na seminář (četba předepsaných textů, zapojení do diskuzí), 3. vypracování interpretační seminární práce na předem zvolené a schválené téma (seminární práce musí mít tyto náležitosti: 1. rozsah 5 normostran, napsáno ve wordu, řádkování 1,5, písmo Times New Roman, velikost 12, náležitě zpracované citace a odkazy, seznam primární i sekundární literatury s relevantními bibliografickými údaji). Studenti si své téma vyberou během prvních dvou týdnů po začáku letního semestru a budou během sesminářů pravidelně prezentovat svou postupující práci na seminární práci: seznámení s autorem a vybraným textem, seznámení s vybranou sekundární odbornou literaturou, seznámení s jednotlivými fázemi vypracování seminární práce).

b) Zkouška: zkouška bude probíhat ústní formou (pohovor, cca 20 minut). Zkouška bude z obou semestrů, tedy z látky probírané v zimním i letním semestru!!! Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je seznam prostudované literatury s kompletními bibliografickými údaji!!! Bez tohoto seznamu nebude student připuštěn ke zkoušce!!! Seznam prostudované primární literatury musí obssahovat minimálně dvě třetiny z titulů, které jsou uvedeny v sylabu!!!

Opakovaný zápis tohoto předmětu jest povolen.

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (10.02.2023)
Sylabus
 1. Protektorát Böhmen und Mähren. Literatura v období německé okupace. Historický kontext.

 2. Nová básnická generace protektorátu: od melancholie k syrovému tvaru (J. Orten a Skupina 42 - I. Blatný, J. Kolář, J. Chalupecký, J. Kainar, K. Lhoták).

 3. Bezprostřední reflexe druhé světové války a okupace v literatuře (J. Fučík, J. Drda, Hrubín, Seifert).

 4. Krátké avantgardní intermezzo: Skupina Ra a druhá surrealistická generace.

 5. Rok 1948 a nástup stalinismu. Nové cesty české literatury. Historický kontext.

 6. Literatura 50. let: stalinismus, dogmatismus a budovatelský román (V. Řezáč, M. V. Kratochvíl, M. Pujmanová, V. Káňa).

 7. Skryté cesty literatury: exil a literatura v katakombách (I. Blatný, V. Holan, J. Zahradníček, J. Kolář, J. Seifert, Edice Půlnoc, trapná poezie).

 8. Ústup stalinismu: návraty a nově příchozí (F. Hrubín, J. Skácel, O. Mikulášek).

 9. Próza přelomu 50. a 60. let (J. Škvorecký, L. Aškenazy).

  10. Léta šedesátá: poetika pábitelství a syrovost deziluze (B. Hrabal, M. Kundera, L. Vaculík)

  11. Nové podoby poezie 60. let (I. Wernisch, J. Hanzlík, V. Hrabě)

  12. Divadlo a dramatická tvorba (Semafor, Divadlo Na Zábradlí, J. Suchý, J. Šlitr, V. Havel, I. Vyskočil, Grossmann – Šimek)

  13. První fenomén 60. let: muzikál (Starci na chmelu, Kdyby tisíc klarinetů)

  14. Druhý fenomén 60. let: písničkáři (K. Kryl, J. Hutka)

  15. Experiment v literatuře a výtvarném umění (V. Páral. V. Linhartová, I. Vyskočil)

  16. Pražské Jaro 1969, normalizace, historický kontext.

  17. Oficiální literatura, samizdat a underground

Poslední úprava: Vučka Tomáš, PhDr. (20.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK