PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Běžně mluvená čeština - ACC110016
Anglický název: Everyday Spoken Czech
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Antoni Ludwicki
Vyučující: Mgr. Antoni Ludwicki
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu

Cílem kurzu je seznámení studentů se základy nespisovné češtiny, kterou neznají z učebnic. Jedná se o každodenní běžně používanou češtinu, kterou mohou slyšet na ulici, v obchodě či v hospodě. Studenti poznají základní fonetické a gramatické rozdíly, kurz je však změřen především na rozšiřování slovní zásoby. Studenti budou v průběhu semestru pracovat s ukázkami z tisku, rozhlasu nebo z televize a také z literatury (včetně překladů). Po ukončení kurzu studenti by měli být schopní identifikovat nespisovnou češtinu, rozumět jí a také používat ji v každodenních, běžných situacích.

V LS 2021/22 studenti mají zvláštní úkol zúčastnit se projektu "Běžně mluvná čeština", internetového podcastu o nespisovné češtině, který pak bude zveřejněn na internetových stránkách Ústavu bohemistických studií. Účast je povinná a je zároveň podmínkou získání zápočtu.

Předmět je určen pro řádné studenty oboru Bohemistika pro cizince.

Předmět je určen pro cizince (podmínkou je znalost češtiny na úrovni minimálně B1 dle SERR).

Předmět není doporučován pro studenty 1. ročníku bakalářského studia Bohemistika pro cizince.

Předmět Běžně mluvená čeština není jazykový kurz pro mírně pokročilé.

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (20.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získaní zápočtu je aktivní účast na hodinách a také vytvoření jednoho dílu internetového podcastu "Běžně mluvená čeština".

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (25.09.2021)
Literatura
Doplňující literatura
 
 
Hugo, J. a kol., Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf, 2004,

Kafka, M., Škrabal, M. a kol. Hacknutá čeština. Příbram: Jan Melvil Publishing, 2018,

Hrdlička, M. Vo vobecný češtině a jiné příběh. Praha: Karolinum, 2016,

Obrátil, K.J., Velký slovník sprostých slov. Praha: Lege Artis, 2015,

Schmiedtová, V., Čeština, jak ji neznáte. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010,

Ouředník, P., Šmírbuch jazyka českého. Praha: Volvox Globator, 2016,

Hronek, J., Sgall, P., Čeština bez příkras. Praha: Karolinum, 2014. 

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (01.10.2020)
Metody výuky

Výuka v ZS 2021/22 bude probíhat prezenčně.

Účas online není možná.

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (25.09.2021)
Vstupní požadavky

Podmínkou k zápisu je pokročilé ovládání češtiny na úrovni minimálně B1 dle SERR.

Předmět je určen pro cizince.

Předmět není doporučován pro studenty 1. ročníku bakalářskéo studia Bohemistika pro cizince.

Poslední úprava: Ludwicki Antoni, Mgr. (25.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK