PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemný výcvik a pravopisná cvičení - ACC100011
Anglický název: Practice in Writing and Orthography
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Dolenská
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zdokonalení písemné vyjadřovací dovednosti studentů, prohloubení znalosti formální morfologie (skloňování substantiv, adjektiv, zájmen a číslovek, časování sloves), především z hlediska pravopisného. Psaní i/y a í/ý v českých a v přejatých slovech, označování kvantity, psaní souhláskových skupin, psaní ě (mě/mně, bě/bje?), s/z, velkých písmen, nácvik interpunkce.
Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.05.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK