PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazykové cvičení lexikální I [1] - ACC100004
Anglický název: Practical Language Course I (Lexical Part) [1]
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem kurzu je zdokonalit lexikální bázi, komunikační kompetence a celkové vyjadřovací dovednosti studentů, rozšířit jejich slovní zásobu v daných tematických okruzích. Produkce různorodých komunikátů - životopis, dotazník, žádost, zpráva, popis, obchodní, úřední dopis, soukromá korespondence, přání (vánoční, velikonoční...), recept, dále zpracování písemných domácích prací a kratších reprodukcí slyšeného textu.
Poslední úprava: Hasil Jiří, PhDr., Ph.D. (24.05.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK