PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dekoloniální úvod do (současného) umění Afriky a diaspory - ACAFR0006
Anglický název: Decolonial Introduction to (Contemporary) Art of Africa and Diaspora
Zajišťuje: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vojtěch Šarše, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Berlínská konference z let 1884-85 vedla ke zrychlené kolonizaci afrického vnitrozemí. Objekty přivezené z dobyvačných cest začaly plnit muzea v koloniálních metropolích. Pro mnohé doklad primitivnosti původních kultur, francouzská umělecká avantgarda v nich však viděla zdroj oživení západní umělecké tradice. S primitivizujícím pohledem na africké umění a civilizaci se setkáváme dodnes.
Seminář ukáže na příkladech Etiopie, Nigérie či Ghany bohatství předkoloniálních afrických kultur, vliv západního umění v době koloniální, i roli, kterou umění sehrálo v době dekolonizace (Senegal). Jižní Afrika poslouží jako ukázka politizace umělecké scény v době apartheidu. Počínaje rokem 1989 se africké umění dostává do kontextu mezinárodní umělecké scény, v 90. létech proběhla také první bienále umění v Dakaru a Jižní Africe. Velké mezinárodní výstavy se postupně posouvaly od primitivizujícího pojetí k vyváženější reflexi situace na kontinentu, i vztahu mezi Afrikou a její rozsáhlou diasporou. Klíčovou roli v proměně globálního vnímání umění ve 21. století sehrál nigerijský kurátor Okwui Enwezora (1963–2019), který poukázal na důležitost nových center umění, ale také na úlohu nových médií a urbanizace kontinentu pro proměnu umění a vizuální kultury.
Poslední úprava: Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. (29.01.2022)
Cíl předmětu

Cílem semináře je seznámit studenty se situací současného umění afrického kontinentu a jeho anglofonní diaspory. Studenti se na vybraných příkladech seznámí s původními africkými kulturami i se způsobem, jak současné umění a vizuální kultura reflektují postkoloniální situaci a rychlou urbanizaci afrického kontinentu.

Poslední úprava: Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. (29.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace se uděluje za pravidelnou aktivní účast v kurzu (jsou povoleny tři absence) a za napsání eseje na vybrané téma předmětu. Parametry eseje budou upřesněny na první semináři.

Poslední úprava: Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. (13.01.2022)
Literatura

Doporučená literatura:

Martin Meredith: The State of Africa: A History of the Continent Since Independence. Simon and Schuster, London, 2005.

Josef Kandert. Afrika. Mladá Fronta, 1984.

Vladimír Klíma, Václav Kubica, Alois Wokoun. Safari za africkou kulturou. Práce Praha. 1983

Susan Preston Blier: Royal Arts in Africa: The Majesty of Form. Laurence King Publishing, 2012.

Sidney Littlefield Kasfir: Contemporary African Art, 1999 (stažené doplněné vydání 2020)

Elisabeth W. Giorgis. Modernist Art in Ethiopia. Ohio University Press, 2019

Ugochukwu-Smooth C. Nzewi, Thomas Fillitz. Dak`art: The Biennale of Dakar and the Making of Contemporary African Art. Routledge, 2021.

Clémentine Deliss, Yvette Mutumba eds. El Hadji Sy: Painting – Performance – Politics. Diaphanes, 2015.

Barnaby Phillips. Loot: Britain and the Benin Bronzes. Oneworld Publications, 2021.

Chika Okeke-Agulu: Postcolonial Modernism: Art and Decolonisation in Twentieth-Century Nigeria. Duke University Press. 2015.

Sue Williamson: South African Art Now. HarperCollins, 2014.

Richard J. Powell. Black Art: A Cultural History. Thames and Hudson, 2002.

Eddie Chambers: Black Artists in British Art: A History since the 1950s, I.B. Tauris, 2014

John Peffer, Eliasbeth L. Cameron. Portraiture and Photography in Africa. Indiana University Press, 2013.

Petrine Archer Straw, Richard J. Powell, David A. Bailey. Back to Black: Art, Cinema and the Racial Imaginary. Whitechapel Gallery, 2005.

Tina M. Kampt. A Black Gaze: Artists Changing How We See. MIT Press, 2021

Anderson, Reynaldo & Charles E. Jones (eds.), Afrofuturism 2.0: The Rise of Astro-Blackness, Lexington Books, 2016.

Poslední úprava: Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. (13.01.2022)
Metody výuky

I v tomto semináři bude vyžadována četba odborných textů, které budou k disposici s dostatečným předstihem v SISu. Texty by měly napomoct k základní orientaci v problematice, kterou bude přednášející analyzovat.

Poslední úprava: Hotová Pavlína (13.01.2022)
Sylabus

21. 2. 1. Představení tématu: Od primitivismu ke globálnímu světu umění  

28. 2. 2. Etiopie

7. 3. 3. Senegal

14. 3. 4. Nigérie

21. 3. 5. Ghana

28. 3. 6. Jižní Afrika

4. 4. 7. Kurátorské dílo Okwui Enwezora

11. 4. 8. Spojené státy

25. 4. 9. Velká Británie

2. 5. 10. Fotografie  

9. 5. 11. Film a video

16. 5. 12. Afrofuturismus

 

Poslední úprava: Šarše Vojtěch, Mgr., Ph.D. (13.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK