PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Arabské nedivadlo II - ABV100208
Anglický název: Arabic Non-Theatre II
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Adéla Provazníková
Vyučující: Mgr. Adéla Provazníková
Anotace
Výběrový seminář divadelní tvorby v arabštině je určen studentům a studentkám arabštiny, kteří mají zájem prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti formou přípravy divadelního představení v arabštině. Seminář je tak koncipován jako praktické rozšíření výuky arabštiny a arabské literatury. Finálního výstupu semináře, tedy divadelního představení, bude dosaženo soustavnou kolektivní prací na výběru vhodného textu a jeho zpracování formou česko-arabského scénáře. Během semináře se studující budou podílet i na dalších úkolech spojených s přípravou představení.
V závislosti od etapy příprav se může na vedení semináře podílet i externí host/ka
Poslední úprava: Provazníková Adéla, Mgr. (01.02.2024)
Cíl předmětu
  • Umožnit studentům a studentkám využít a prohloubit znalosti arabštiny, zejména četbu s porozuměním a připravený projev
  • Zkvalitnit veřejný projev a rétorické schopnosti v arabštině
  • Umožnit tvůrčí skupinovou práci s autentickými arabskými texty a jejich interpretací
  • Připravit divadelní představení pro veřejné uvedení

V závislosti od etapy příprav divadla se může na vedení semináře podílet i externí host/ka

Poslední úprava: Provazníková Adéla, Mgr. (01.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná docházka (max. 3 neomluvené absence), aktivní účast na semináři a plnění průběžně zadávaných úkolů jsou nezbytné pro udělení atestu.

Poslední úprava: Provazníková Adéla, Mgr. (01.02.2024)
Sylabus

Týden

Datum

Téma

1

20.2.2024

Seznámení s kurzem

Představení Arabského nedivadla

Představení možností dalšího směřování a diskuze nad kritérii výběru další hry

2

27.2.2024

Prezentace návrhů

Improvizační cvičení

3

5.3.2024

Výběr hry (diskuze, zběžné čtení)

Rozvržení úloh při přípravě hry (herci/technická podpora/kulisy-scéna/nápověda)

4

12.3.2024

První čtení navrženého scénáře

5

19.3.2024

První čtení navrženého scénáře

6

26.3.2024

Prostředí a postavy (diskuze, potřebné rekvizity, představa kulis)

7-11

2.4.- 30.4.2024

Vlastní příprava divadelní hry

- improvizační cvičení

- diskuse o hře, charakteru postav

- čtené zkoušky

- příprava kulis, kostýmů, plakátu

- úpravy scénáře, příprava českých titulků

- domácí příprava (učení textu, reformulace replik, popis scén)

- hrané zkoušky jednotlivých scén, vzájemné hodnocení a připomínky

12 7.5.2024

Zhodnocení semináře, zápočet

Další plány - diskuze

13

14.5.2024

Rektorský den - volno

Konkrétní realizace časového plánu se může lišit podle momentálních potřeb.

Poslední úprava: Provazníková Adéla, Mgr. (01.02.2024)
Vstupní požadavky

Kurz je určen především pro oborové studenty a studentky KBV všech ročníků se znalostí arabštiny. Externí zájemci a zájemkyně můžou být do kurzu přijati po individuální domluvě a na základě kapacitních možností.

Poslední úprava: Provazníková Adéla, Mgr. (01.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK