PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Perské akademické texty - ABV100136
Anglický název: Academic Texts in Persian
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Anotace
Kurz se zaměřuje na četbu a analýzu vybraných odborných textů v perštině. Texty jsou především filologického charakteru a jsou vybírány z různých oblastí výzkumu. Lingvistická terminologie bude představena prostřednictvím textů souvisejících s íránskou historií, kulturou, literaturou, íránskými jazyky/dialekty nebo jinými lingvistickými studiemi vybranými podle zájmů /potřeby studentů. Cílem je seznámit studenty se základy akademického překladu, doslovného i volného překladu, překladatelskými technikami, způsoby práce s překladovými texty a překladem samotným. Metoda práce: studenti dostanou k dispozici texty upravené aplikací FLEX, jež jim poskytnou možnost pracovat s morfologickou analýzou textu. Jednotlivé věty textů jsou rozděleny na dílčí celky, které si studenti doma nastudují. Na hodině pak budeme společně texty rozpracovávat, analyzovat a interpretovat. Budeme si tak moci prakticky demonstrovat gramatické i syntaktická specifika perštiny a možnosti překladů do češtiny i angličtiny. Seminář je určen výhradně pro studenty 2. nebo 3. ročníku perštiny, případně pro studenty s pokročilejší perštinou.
Poslední úprava: Kříhová Zuzana, PhDr., Ph.D. (31.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na hodinách, průběžná domácí příprava. V posledních dvou hodinách budou studenti sami prezentovat vlastní vybranou ukázku s mofologickou analýzou a vlastním překladem.

Poslední úprava: Kříhová Zuzana, PhDr., Ph.D. (31.01.2024)
Literatura

Aghdassi, Abbas. Persian Academic Reading. London/New York:  Routledge, 2019. 

Hillmann, Michael C. Persian Fiction Reader. Springfield, Va: Dunwoody Press, 2004. 

Oranskij, Iosif Michailovič: Zabánhá-je írání. Tardžome-je ʽAlí Ašraf Sádeqí. Tehrán: Sochan, 1386.  

Ghanoonparvar, Mohammad: Translating the garden, Austin: University of Texas Press, 2001. 

Sádeqí, ʽAlí Ašraf: Takvín-e zabán-e fársí. Tehrán: Dánašgáh-e ázád-e Írán, 1357.  

Gandžíne-je gúješhá-je Írán (9. sv.). Tehrán: Farhangestán-e zabán-o adab-e fársí, 1390-1398.  

Gandžíne-je gúješšenásí-je Fárs (7 sv.). Tehrán: Farhangestán-e zabán-o adab-e fársí, 1383-1393. 

 

Poslední úprava: Kříhová Zuzana, PhDr., Ph.D. (31.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK