PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Druhý pramenný jazyk - turečtina I - ABV100053
Anglický název: Second Source Language - Turkish I
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 13 (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Filip Kaas
Vyučující: Mgr. Filip Kaas
Je prerekvizitou pro: ABV100054
Požadavky ke zkoušce

Očekávání: domácí úkoly, docházka & spolupráce, slovní zásoba, závěrečné kolokvium

Poslední úprava: Kaas Filip, Mgr. (12.01.2024)
Sylabus

Náplň kurzu tureckého jazyka v tomto semestru:

fonologie turečtiny, abeceda, podstatné jméno, číslovky, množné číslo, vokální harmonie, pády, osobní přípony (sloveso být), záporka, tázací částice, zájmena, přítomný čas, slovesný zápor a otázka, příslovce času I, přivlastňování, částice var/yok, genitiv, genitivní záložky, záložky času, přídavná jména, komparativ, superlativ, řetězení genitivů, záložky místa, ...

konzultační hodiny: dle domluvy (kaasf@ff.cuni.cz nebo kaasfilip@gmail.com)

Poslední úprava: Kaas Filip, Mgr. (12.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK