PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Blízkého východu a severní Afriky I - ABV100005
Anglický název: History of the Middle East and North Africa I
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Anotace
Předmět je uvedením do klasických dějin Blízkého Východu a Severní Afriky od pozdní Antiky do středního období. Seznámíte se v něm s aktuálními výzkumy historiografického bádání a tím získáte vhled na utváření a vrcholné období islámského světa v kontextu lokálních i světových dějin. Po absolvování kurzu budete schopni vnímat, že islám nevznikl a nefungoval nezávisle na okolním světě. Budete mít elementární vhled do základní vnitřní i vnější dynamiky islámské klasické společnosti včetně dílčích etap a vývoje. Kurz je součástí dvousemestrálního bloku (Dějiny I a II), které na sebe tematicky a metodologicky navazují.
Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (17.08.2023)
Literatura

Základní literatura (Povinná k písemné části zkoušky společně s obsahem přednášek

Berkey, Jonathan P. The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

Endress, Gerhard. Islam: An Historical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1-122, 131-154. 

 

Další doporučená literatura:

Sluglett, Peter, Currie, Andrew. Atlas of Islamic History. London and New York: Routledge: 2015.

Referenční práce, kde najdete další literaturu k probíraným tématům

The New Cambridge History of Islam. Cambridge, 2010. Svazky I až IV.

Choueiri, Youssef (ed.). A Companion to the History of the Middle East. Oxford: Wiley & Blackwell, 2005.

Hodgson, Marshall. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Vols. 1-3. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.

 

Překlady k vypracování analýzy:

Prameny k analýze:

Gabrieli, Francesco. Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Praha, 2010.

Ibn Battúta, Muhammad Ibn Abdalláh. Cesty po Afrike, Ázii a Europe v rokoch 1325 – 1354. Přeložil Ladislav Drozdík Bratislava, 2009. (český překlad Ivan Hrbek. Praha, 1961)

Ibn Hazm. Holubičkin náhrdelník. Bratislava, 1984.

Ibn Chaldún, Abd ar-Rahmán. Čas království a Říší: Mukaddima. Praha, 1972 (Slovenský překlad Al-Mukaddima: Úvod do dejín. Přeložil Ladislav Drozdík. Bratislava, 1984).

Ibn Challikán, Šamsaddín Ahmad b. Muhammad b. Ibráhim b. Abú Bakr. Zprávy o synoch času. Preložil, úvod a poznamky napísal Ján Paulíny. Bratislava, 1967, pp. 175-288.

Ibn Ishák. Život Muhammada: Posla Božieho. Bratislava, 2003.

Ibn Munkiz, Usáma. Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. Přeložil Rudolf Veselý. Praha, 1971. Přetisk 2009.

Mas’údí, Abu l-Hasan cAlí Ibn al-Husain. Rýžoviště zlata a doly drahokamů. Přeložil Ivan Hrbek. Praha, 1983.

Paulíny, Ján. Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). Bratislava, 1999.

Nezámolmolk. Pojednání o politice. Přeložil a studii napsal Zdeněk Cvrkal. Praha, 2011.

Pád Granady a zánik al-Andalusu. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Josef Ženka. Praha, 2011.

Maqrízí, Ahmad. Popsání pozoruhodností Egypta. Přeložil Bronislav Ostřanský. Praha, 2014. 

Néser-e Chosrou Qobádijání-je Marvází. Kniha cest. Přeložil Zdeněk Cvrkal. Praha: Academia, 2021

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (17.08.2023)
Sylabus

Sylabus

                Obsahuje základní referenční literaturu. Jde o tituly a paginaci, kde získáte základní úvod do problematiky, pokud dojde k nahrazení hodiny samostudiem v případě zrušení prezenční výuky. Jde o tituly navíc k základní literatuře a primárně o literaturu nepovinnou. Pouze v případě zrušení prezenční výuky si musíte dané téma prostudovat. Dále vám mohou zmíněné kapitoly/články dát další referenci ke studiu tématu.
6. 10. 2023 Úvodní hodina - představení kurzu


13. 10. 2023 Základní pojmosloví: Základní politická a náboženská terminologie nutná ke studiu dějin BV

·         Lewis, Bernard. The Political Language of Islam. Chicago and London, 1991.

20. 10. 2023 Prameny k dějinám BV

·         Marsham, Andrew, “The Past and Early and Medieval Islamic Middle East (circa 750-circa 1250),” in Thinking, Recording, and Writing History in the Ancient World, Kurth a Raaflaub (ed.), Oxford, 2014, 314-339.

27. 10. 2023 Periodizace - politické versus společenské a kulturní dějiny

·         Donner, Fred. M. Periodization as a Tool of the Historian with Special Re ference to Islamic History. Der Islam 91, no. 1 (2014): 20-36.

·         Varisco, Daniel. M. Making „Medieval“ Islam Meaningful. Medieval Encounters 13 (2007): 385-412.

·         Hirschler, Konrad and Bowen Savant, Sarah. Introduction – What is in a Period? Arabic Historiography and Periodiatzion Der Islam 91, no. 1 (2014): 6-19.

3. 11. 2023 Islamizace

    Carlson, Thomas. When did the Middle East become Muslim? Trends in the study of Islam's “age of conversions”. History Compass 16, no 10 (October 2018). e12494. https://doi.org/10.1111/hic3.12494
    Peacock, A. C. S. Introduction: Comparative Perspectives on Islamisation. In Islamisation: Comparative Perspectives from History, edited by A. C. S. Peacock. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, 1-9.
    García Arenal, Mercedes. Conversion to Islam: from the ‘age of conversions’ to the millet systém. In TheNew Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro. Cambridge: Cambridge University Press, 586-606.


10. 11. 2023 - Hodina se nahrauje samostudiem z důvodu aktivní účasti vyučujícího na zahraniční konferenci

17. 11. 2023 - Výuka se nekoná z důvodu státního svátku

24. 11. 2023  Etnika na BV

·         Findley, The Turks, 3-20.

·         Morgan, Medieval Persia, 4-10.

    Hoyland, Robert. Arabia and the Arabs. From the Bronze Age to the Coming of Islam. London and New York, 2002, 229-247.

1. 12. 2023 Hmotná kultura BV

    Milwright, Marcus. Archaelogy and Material Culture. In The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, edited by Chase F. Robinson. Cambridge: Cambridge University Press, 664-682.
    Heidemann, Stefan. Numismatics. In The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, edited by Chase F. Robinson. Cambridge: Cambridge University Press, 648-663.

8. 12. 2023 Institucionální dějiny BV

    Brett, Michael. State Formation and Organisation. In The New Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro. Cambridge: Cambridge University Press, 549-585.
    Fuess, Albrecht. Taxation and Armies. In The New Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro. Cambridge: Cambridge University Press, 607-631.

15. 12. 2023 Vzdělanost BV

    Cook, Bradley J. (Ed.) Classical Foundations of Islamic Educational Thought: A Compendium of Parallel English-Arabic Texts. Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2011, IX-XXXIV.  
    Marín, Manuela. The ulama. In The New Cambridge History of Islam, Volume 2: The Western Islamic World Eleventh to Eighteenth Centuries, Edited by Maribel Fierro. Cambridge: Cambridge University Press, 679-704.

22. 12. 2023 Raný Chalífát (cca do roku 800)

·         Berkey, Jonathan, The Formation, 55-109.

5. 1. 2024 Pozdní chalífát

·         Berkey, Jonathan, The Formation, 111-175.

12. 1. 2024 Raný islámský západ

·         Manzano Moreno, Eduardo. The Iberian Peninsula and North Africa. In The New Cambridge History of Islam, Volume 1: The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, edited by Chase F. Robinson. Cambridge: Cambridge University Press, 581-621.

Poslední úprava: Kotalová Karolína, Bc. (09.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK