PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
VS Jazyk ve filmu II - ABOV00508
Anglický název: Language in Film II
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100508
Garant: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář je určen především studentům, kteří absolvovali volitelný seminář Jazyk ve filmu a kteří mají zájem o důkladnější reflexi problémů spjatých se vztahy mezi verbální a neverbální složkou filmu. Seminář bude založen především na analýze rozsáhlejších ukázek z filmů a na představení relevantních prací k dané problematice a diskusi o nich; předpokládá se, že účastníci semináře budou schopni připravit referát na základě studie či kapitoly z monografie publikované v cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, ruština, polština apod.). Tematické okruhy mohou být obměněny na základě zájmu účastníků.
Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)
Cíl předmětu

Cílem semináře je v návaznosti na kurs Jazyk ve filmu prohloubit schopnosti studentů pozorovat a analyzovat různé podoby uplatnění verbálního jazyka ve filmu.

Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)
Literatura

Das Buch zum Vorspann. Berlin 2006.

Gaudreault, A. - Jost, F.: Le récit cinématographique. Paris 1990.

Chion, M.: Audio-vision. New York 1994.

Iluminace 16, 2004, č. 2 (Jazykové verze).

Kozloff, S.: Invisible storytellers. Berkeley 1988.

Mareš, P.: Film a verbální komunikace. In: Macurová, A. - Mareš, P.: Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha 1993, s. 63-163.

Writing and Image. Titles in Silent Cinema. Udine 1998.

Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)
Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast při rozboru vybraných filmů, referát o zvolené odborné práci.

Poslední úprava: UCJLEHEC (05.02.2009)
Sylabus

Filmové paratexty.

Funkce nápisů v němém filmu.

Mezititulky ve zvukovém filmu.

Tzv. jazykové verze filmů.

Vícejazyčnost ve filmu.

Filmy bez jazyka.

Řeč k divákovi.

Řečová aktivita vypravěče ve filmu.

Vnitřní monolog ve filmu.

Osamostatňování hlasu ve filmu.

Poslední úprava: UCJLEHEC (02.06.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK