PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe průběžná I (UČDJ) - ABO900211
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Anotace
Smyslem pedagogické praxe je, aby si studenti v reálných podmínkách ověřili své znalosti, které nabyli při didaktických seminářích a při seminářích s výukou dětí a mládeže souvisejících. <br>
Studenti se účastní náslechů u svého fakultního učitele a následně samostatně učí.<br>
<br>
Pod vedením mentora reflektují své působení na pedagogické praxi. Na oboru UČDJ může být tato praxe spojena s výukou zahraničních studentů na FF UK.
Podmínkou udělení atestace je pozitivní hodnocení studenta mentorem a schopnost sebereflexe v průběhu rozhovoru s metodickým vedoucím.<br>
Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (25.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK