PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zpravodajství a zpravodajské služby - ABO700999
Anglický název: Intelligence Services
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět má seznámit s nejširšími souvislostmi zpravodajství jak v historickém kontextu (od vyzvědačství po
moderní formy zpravodajského působení specializovaných služeb -civilních vs vojenských, rozvědných vs
kontrarozvědných), tak i v kontextu zpravodajské metodologie, tzn. způsobů zpravodajského výkonu. Zvláštní
důraz je položen na vysvětlení jednotlivých rolí zpravodajských služeb, zejména s ohledem na působnost českých
(resp. československých) služeb, a také zde v historickém průřezu jejich vývoje ve 20. a 21. století. Předmět
nezapomíná ani na seznámení s významnými světovými zpravodajskými službami, kde se soustřeďuje na služby
demokratického světa, a v této souvislosti věnuje konkrétní pozornost i legislativním a etickým otázkám jejich
působení.
Poslední úprava: Dittmann Robert, PhDr., Ph.D. (29.08.2016)
Podmínky zakončení předmětu

zápočet (podmínkou předepsaná docházka a získání potřebného počtu bodů za závěrečnou práci)

Poslední úprava: Dittmann Robert, PhDr., Ph.D. (29.08.2016)
Sylabus

1. Úvod do problematiky, seznámení s předmětem a organizací výuky; přehled základní literatury. Představení témat závěrečných seminárních prací.

2. Co je zpravodajství a jaké je poslání současných ZS?

3. Z historie ZS ve světě od počátku zpravodajství po polovinu 20. století.

4. Z historie československých ZS do roku 1990.

5. Změny v působení ZS po skončení studené války a jejich role dnes.

6. Světové ZS dnes: základní přehled a charakteristika.

7. Zpravodajská komunita ČR dnes, její role a priority.

8. Zpravodajský výkon, zdroje, metody. Tajné operace a aktivní opatření.

9. Zpravodajský cyklus a zpravodajská analýza.

10. Strategická zpravodajská analýza.

11. Zpravodajská diplomacie.

12. Zpravodajství v ČR z pohledu práva; etika ve zpravodajství.

13. Závěr/rezerva. Setkání k přípravě závěrečných prací, konzultace, miscelanea.

Poslední úprava: Dittmann Robert, PhDr., Ph.D. (29.08.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK