PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Databáze popularizačních knih o češtině - ABO700888
Anglický název: Language Popularization Books Database
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem semináře je dokončit sestavení anotované databáze knižních publikací o češtině určených laickému čtenářskému publiku. Studenti budou vyhledávat publikace v bibliografických databázích a v katalozích a budou pak vyplňovat do databáze stanovené údaje (včetně podrobného soupisu témat, jimž se daná publikace věnuje). Publikace budou do databáze zařazovány v zásadě retrospektivně, tzn. od novějších k starším (1945). V semináři bude rovněž prověřena funkčnost databáze pomocí vyhledávacích sond.
Poslední úprava: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2016)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky k zápočtu: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Poslední úprava: ADAM/PEDF.CUNI.CZ (24.06.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK