PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Časopisectví šedesátých let 20. století - ABO700796
Anglický název: Literature as a Discussion: The Periodicals of the 1960s
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Anotace
Seminář se zaměří na roli časopisů v úsilí o kulturní emancipaci a sebereflexi československé společnosti od konce padesátých let 20. století a pochopení dosahu historické (dis)kontinuity pro svobodu soudobé tvorby a jejího kritického smyslu ve vztahu k situaci a podmínkám moderního člověka. Půjde o sérii diskusí věnovaných časopisu jako médiu polemiky, diskuse a názorové diferenciace, časopisu jako ohnisku integrace mnohdy dezintegrovaných životů, časopisu jako prostředku společenské rezonance umění i časopisu jako prostředníku kritické výzvy směrované proti konsensu a společenskému / institucionálnímu statu quo.
Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Deskriptory

1.     Časopis, jeho typy, proměny a funkce

2.     Kritika, její formy a transformace (moderní literatura, umění a filozofie jako kritické modality modernosti), kritické a diskusní žánry

3.     Divadlo

4.     Host do domu

5.     Květen

6.     Literární noviny (Literární listy, Listy)

7.     Orientace

8.     Sešity

9.     Světová literatura

10.  Tvář

 

(Kutúrny život, Slovenské pohľady, Kultura / Kulturní tvorba, Plamen, Výtvarná práce, Výtvarné umění…)

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná účast, příprava – aktivita v diskusi, příprava jedné diskuse (referát)

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literatura

Základní literatura předmětu k jednotlivým periodikům je uvedena v časopiseckých heslech Slovníku české literatury po r. 1945.

 

Fencl, Ivo: Vize a iluze skupiny Květen (1993)

Hamšík, Dušan: Spisovatelé a moc (1969)

Jungmann, Milan: Literárky – můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi (1999)

Kabeš, Petr (ed.): Sešity. Výběr z 33 ½ čísel časopisu (2009)

Květen a jeho doba (1994)

Špirit, Michael (ed.): Tvář (1995) + doslov Tvář. Pokus o historickou rekonstrukci, s. 671–735.

Ztráty a nálezy. 50. a šedesátá léta v české literatuře. Katalog výstavy PNP (1998)

Poslední úprava: Vojtěch Daniel, doc. PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK