PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sny v literatuře od antiky do současnosti - ABO700794
Anglický název: Dreams in Literature from Antiquity to the Present
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Anotace
Sen představuje obtížně uchopitelný fenomén lidského život, který od počátků člověka vzbuzoval otázky. Své místo má pochopitelně také v literatuře a také tady je jeho význam mnohoznačný. V průběhu semináře bychom se měli seznámit s vybranými základními koncepcemi snu, s otázkou snu v literatuře a projít důležité texty věnované snům od antiky po současnost. -

Všechny účastníky prosím, aby si na první seminář promysleli otázky "co je sen?", "kde se sen objevuje v literatuře?" a podle zájmu "jaký je můj osobní vztah ke snům?".
Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (30.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná účast, příprava na seminář a kratší text, který může být prezentován v průběhu semestru.

1. Text v rozsahu do – do 1800 znaků, delší texty budu automaticky vracet,

– například ve stylu slovníkového hesla, pojatého fakticky, ale i fiktivně na způsob Chazarského slovníku; téma: figury, podoby snu, vlastní sen, pojem spojený se snovou kulturou apod.;

– používání klíčových slov, která budeme průběžně vytvářet, a odkazů k textům, které čteme nebo je znáte; odkazy by měly vaši úvahu zapojit do kontextu;

Doporučuji text načrtnout co nejdříve a postupně jej doplňovat a upravovat. Měl by být krátký, ale dobře propracovaný a nabitý odkazy.

 

2. referenční texty - u nichž předpokládám, že je pročtete a budete schopni k nim odkazovat:

TABUCCHI, Antonio. Sny o snech. Překlad Lenka Pokorná. Praha: ERM, 1994 (NDK) - sny a intertextualita;

PAVIĆ, Milorad. Chazarský slovník: román-lexikon v 100 000 slovech. Překlad Stanislava Sýkorová. Praha: Odeon, 1990 (NDK), novější vyd. 2011 - práce s formami snu;

BRETON, André. Nadja; Spojité nádoby. Praha: Academia, 2022 - relativně !přímé" záznamy snů v literární textu.

Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (13.10.2023)
Literatura

Řada z uvedených knih je dostupná přes ndk.cz, konkrétně to uvádím v programu jednotlivých seminářů.

 

Primární literatura (sny ve světové literatuře, výběr):

Seznam slouží také jako přehled psaní o snech a inspirace pro vaši četbu.

Epos o Gilgamešovi

Bible 

Mistr Čuang: ZHUANGZISebrané spisy. Překlad Oldřich Král. Lásenice: Maxima, 2006 / Mistr Čuang. Vnitřní kapitoly. Přel. O. Král. Praha: Odeon, 1992 - závěr 2. kapitoly, podobenství o mistru Čuangovi a snu.

Homér: Ilias, Odysseia

Vergilius: Aeneis

Ovidius: Proměny

Lucretius: O přírodě

Apuleios. Zlatý osel.

CICERO, Marcus Tullius. Scipionův sen, in: O věcech veřejných: latinsko-česky. Překlad Jan Janoušek. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Přátelé, přiléhavý složím vers: písně okcitánských trubadúrů. Překlad Jiří Holub a Josef Prokop. Praha: Argo, 2001.

JAUFRES RUDELVzdálená láska. Zblov: Opus, 2013.

LORRIS, Guillaume de. Román o Růži. Překlad Otto František Babler. Praha: Odeon, 1977. 

Putování za Svatým Grálem. Překlad Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2006.

DANTE, Vita nuovaBožská komedie.

CHAUCER, Geoffrey. Canterburské povídky. Překlad František Vrba. Praha: Academia, 2010 (a jiná vyd.).

CHAUCER, Geoffrey. Sen o rytíři. Překlad Martin Pokorný. Praha: Jitro, 2007 (předmluva Jana Čermáka).

Kniha Tisíce a jedné noci. Překlad Felix Tauer. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958-1963. 8 sv. - a jiná vydání

CAO, Xueqin (Cchao Süe-čchin). Sen v červeném domě. Překlad Oldřich Král. Praha: Odeon, 1986-1988. 3 sv.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. Život je sen. Překlad Vladimír Mikeš. Praha: Odeon, 1981.

SHAKESPEARE, William. Zkrocení zlé ženy, Bouře.

DONNE, John - vybrané texty

KOMENSKÝ, Jan Amos, Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 6, Spisy historické a politické. Praha: SPN, 1972 - oddíl Pokračování vidění Drabíkových.

DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii. Překlad Petr Glombíček a Tomáš Marvan. Praha: OIKOYMENH, 2015.

DIDEROT, Denis. D'Alembertův sen (vydání v různých výborech z Diderota)

NERVAL, Gérard de. Dcery ohně; Pandora; Aurelie. Překlad Jiří Pelán. Praha: Malvern, 2022.

COLERIDGE, S. T. Kublajchán aneb Vidění ve snu (př. Zeněk Horn, in: Jezení básníci, anglicky

JEAN PAULAdvokát Sirový. Překlad Hanuš Karlach. Praha: Odeon, 1983: První a druhý výjev o květech.

HOFFMANN, E. T. A., povídka Pískař/Písečník (Der Sandmann) v různých výborech z Hoffmanna; a další autorovy povídky;

KLEIST, Heinrich. Princ Homburský, různá vyd., např. v souboru KLEIST, Heinrich von. Záhadný nesmrtelný. Překlad Jindřich Pokorný. Praha: Mladá fronta, 1980.

MÁCHA, K. H. Sen, Pouť krkonošská a další vybrané texty

ERBEN, K. J., záznamy snů

POE, E. A. vybrané texty

CARROLL, Lewis. Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem. Překlad Jaroslav Císař. Praha: Dybbuk, 2017 - a řada jiných vydání.

DOSTOJEVSKIJ: Bratři Karamazovi, Zločin a trest, Sen směšného člověka ad.

KELLER, Gottfried. Zelený Jindřich. Praha: Odeon, 1969 (popř. jiná vydání).

ZEYER, Julius. Dům U tonoucí hvězdy, řada vydání

LONDON, Jack. Démon alkohol;  Praha: Odeon, 1966 a jiná vvyd.

MEYRINK, Gustav. Golem, plus povídky.

KLÍMA, Ladislav: vybrané texty

KAFKA, Franz. Sen

PROUST, Marcel. Hledání ztraceného času. Překlad Prokop Voskovec a Jiří Pechar. V Praze: Rybka Publishers, 2020.

JENSEN, Wilhelm, FREUD, Sigmund. Gradiva: pompejská fantazie. Překlad Viktorie Hanišová.. Praha: Academia, 2021.

BRETON, André. Nadja; Spojité nádoby; Šílená láska; Arkán 17. Vydání v tomto uspořádání první. Praha: Academia, 2022.

Vysoká hra. Překlad Ladislav Šerý a Věra Linhartová. Praha: Torst, 1993.

WEINER, Richard. Lazebník; Hra doopravdy. Praha: Torst, 1998.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Sny: 1925-1940: zrození díla ze zdrojů psychických modelů polospánku, prostřednictvím věrných ilustrací snových objektů a autentických záznamů snů. Praha: Argo, 2003.

ŠTYRSKÝ, Jindřich. Emilie přichází ke mně ve snu. Praha: Torst, 2001 (a jiná vyd.).

KUBIN, Alfred. Země snivců: fantastický román. Překlad Ludvík Kundera. Praha: Dokořán, 2009 (více vydání). 

KOROLENKO, Vladimir. Makarův sen / Sen ubohého Makara, různá vyd. autorových povídek.

BORGES, J. L. vybrané texty

SCHULZ, Bruno, vybrané texty

MANN, Thomas: Čarovná hora / Kouzelný vrch; Josef a bratří jeho - více vydání;

WEISS, Jan. Dům o tisíci patrech, více vydání

KOLÁŘ, JiŘÍ - různé texty

QUENEAU, Raymond. Modré květy. Překlad Jiří Pelán. Praha: Práce, 1992 (2011). 

KADARE, Ismail. Palác snů. Překlad Hana Tomková. Praha: Havran, 2017.

HRABAL, B. Příliš hlučná samota

PAVIĆ, Milorad. Chazarský slovník: román lexikon v 100 000 slovech. Překlad Stanislava Sýkorová. 2., přehlédnuté vyd., Praha: Mladá fronta, 2011.

HAVLÍČEK, Zbyněk. Τ [Tau]. Vydání první. Praha: Dybbuk, 2022.

DIVIŠ, Ivan. Papouščí město: záznamy snů z let 1905-1987. Purley: Rozmluvy, 1988. 

DIVIŠ, Ivan. Noc, nebudeš se báti (záznamy snů z let 1905-1987). Praha: Melantrich, 1991 (vydání předchozí knihy).

TOPOL, Josef a TOPOLOVÁ, Barbara, ed. Josef Topol a Divadlo Za branou.  Praha: Český spisovatel, 1993 - hry Slavík k večeři - hra ve snu; Hodina lásky - sen ve hře.

HEJDA, Zbyněk. Sny... Vydání druhé. Praha: Revolver Revue, 2015 (1. v. 2007). 

KUNDERA, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí: román. Vyd. 3. V Brně: Atlantis, 2015 - a jiná vyd.

TABUCCHI, Antonio. Sny o snech. Překlad Lenka Pokorná. Praha: ERM, 1994 (NDK).

VACULÍK, Ludvík. Český snář. Brno: Atlantis, 1992 (více vyd.).

TOPOL, JÁCHYM. Sestra.

TRISTAN, Frédérick. Opičák Sun. Vyd. 1. Brno: Emitos, ©2007.

BUTLEROVÁ, Octavia E. Podobenství o rozsévači. Překlad Petr Kotrle. Praha: Argo, 2021.

GAIMAN, Neil, komiksový cyklus Sandman

 

novější doplňky:

K. Čapek: Krakatit

B. Hrabal: Zápisník snů (in: Poupata, popř. Sebrané spisy BH 1, Básnění)

W. Benjamin: Psaní vzpomínání (několik záznamů snu v různých kapitolách)

V. Nezval: b. Židovksý hřbitov (sken)

H. Bergson (sen (studie, sken)

časopisy:

Analogon: č. 16, č. 31/32, obsah zde.

Plav č. 5/22014, Snopravectví volného stylu, obsah zde
Sekundární literatura (o snech a jejich čtení:

ARISTOTELÉS. O spánku a bdění; O snech, in: Aristotelés. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984.

ARTEMIDÓROS. Snář. Překlad Radislav Hošek. Praha: Svoboda, 1974 (druhé vyd. Ikar 2001).

BÉGUIN, Albert. L'âme romantique et le rêve: essai sur le romantisme allemand et la poésie française. Marseille: Éditions des Cahiers du Sud, 1937 (řada vydání).

BINSWANGER, Ludwig. Sen a existence. In: VOJVODÍK, Josef, ed. a HRDLIČKA, Josef, ed. Osoba a existence: z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie (1930-1968). Brno: Host, 2009.

CAILLOIS, Roger. L'incertitude qui vient des rêves (1956); Images, images... (1966); různá vydání.

CLASSEN, Albrecht, ed. Imagination and fantasy in the Middle Ages and early modern time: projections, dreams, monsters, and illusions. Berlin: De Gruyter, 2020.

COX MILLER, Patricia. Dreams in late antiquity: studies in the imagination of a culture. Princeton: Princeton University, 1994.

DEMAULES, Mireille, ed. Expériences oniriques dans la littérature et les arts du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Paris: Honoré Champion, 2016. 

DEUSEN. Nancy van, ed. Dreams and visions: an interdisciplinary enquiry [online]. Leiden: Brill, 2010. Presenting the past.

DODDS, Eric Robertson. Řekové a iracionálno. Praha: OIKOYMENH, 2000.

ENGEL, Manfred. texty o snech a snové kultuře

FISCHER, Otokar,  Život a sen, Sny zeleného Jindřicha, in: Literární studie a stati I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014.

FREUD, Sigmund. Výklad snů. Překlad Ota Friedmann. Praha: Naše vojsko, 2021 (více vydání).

FREUD, Sigmund. Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. Překlad Jiří Pechar. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997 (více vyd.).

FOUCAULT, Michel. Sen a obraznost. Překlad Jan Sokol. Liberec: Dauphin, 1995.

JAFFE, Audrey. The Victorian novel dreams of the real: conventions and ideology [online]. New York, New York: Oxford University Press, 2016.

JUNG, C. G. vybrané texty

HAVLÍČEK, Zbyněk. Skutečnost snu. Praha: Torst, 2003.

LOTMAN, Jurij Michajlovič. Kultura a exploze. Brno: Host, 2013.

MACROBIUS, Commentarii in Somnium Scipionis. 

MIKEŠ, Vladimír. Obraz snu a spánku u Hérakleita a Platóna a jeho filosofické souvislosti. Listy filologické, 2007, 130(3-4), s. 229-249. 

PAZDERA PAYNE, Petr. Otromundo: literární průzkumy. Praha: Pulchra, 2018.

Proudy české umělecké tvorby 19. století: sen a ideál: sborník sympozia pořádaného Ústavem teorie a dějin umění ČSAV v rámci Smetanovských dnů v Plzni ve dnech 12.-14. března 1987. Praha: Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, 1990.

SCIOLI, Emma. Dream, fantasy, and visual art in Roman elegy [online]. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2015.

STARÝ, Jiří, ed. a HRDLIČKA, Josef, ed. Spánek a sny. Praha: Herrmann & synové, 2008. 

VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku. II., Tělo a sny. Praha: Herrmann & synové, 2013. 

VRÁNKOVÁ, Kamila, ed. a KOY, Christopher Erwin, ed. Dream, imagination and reality in literature. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (01.12.2023)
Sylabus

Po souhrnném programu následují podrobnější informace k jednotlivým okruhům, vybrané texty najdete v ndk.cz nebo zde naskenované

5. 10. - úvodní seminář, diskuze o snech a snech v literatuře

12. 10. 1. sny v antických kulturách I: Gilgameš, Starý a Nový zákon, Homér; vztahy ke snu v řeckolatinské antice: sen jako sdělení z božské sféry, personifikovaný sen; pokusy o racionalizaci snu; výklady snů - viz soubor 1. sny v antice

19. 10. sny v antice II: četba - Apuleius, Zlatý osel – 1., 4. a 11. kniha - existují dva české překlady ve více vydáních (Blahník, Stiebitz), oba jsou použitelné; Artemidóros: Snář, kniha I, kap. 1-12, tj. obecný úvod, plus dále podle zájmu - kniha obsahuje tematický rejstřík a je možné číst i podle snových motivů - obě knihy jsou přístupné v Národní digitální knihovně;

ze souboru k předchozí hodině se podíváme na texty, které jsme neprobrali, tj. Pindaros, Vergilius, Ovidius; k Pindarovi viz Pessovou báseň v souborech

26. 10. 2. sny ve středověku:

2. 11. sny ve středověku 2

9. 11. Calderón: Život je sen a sny v raném novověku

16. 11. - týden humanitních věd, seminář se nekoná

23. 11. -  4. Příběhy a vyprávění

30. 11.učebna obsazena – náhradní program – místnost č. 25 od 16 h. individuální konzultace; místnost č. 18. seminář pro zájemce (absence se nepočítají) – 5. romantismus 1 - podrobnější čtení textů (Coleridge, Novalis)

7. 12. – 5. romantismus 2 - Nerval: Aurélie; diskuze, shrnutí a vybrané texty

14. 12.– psychoanalýza, jungiánská analýza, fenomenologická psychologie – základní pojmy a rozlišení;

četba Jindřich Štyrský: Sny (ukázky v souborech) Emilie přichází ke mně ve snu; Ladislav Klíma: Slavná Nemesis a další povídky (souborně nyní ve svazku Spisů V: „Bell”letrie, v NDK dostupné soubory: Vteřiny věčnosti, Slavná Nemesis;

21. 12. – Breton: Spojité nádoby / Nadja - nebo texy podle dohody

4. 1. – Pavić: Chazarský slovník

11. 1. – závěr, diskuze

 

 

2. Sny ve středověku

Jacques Le Goff: Sny (Encyklopedie středověku) - přehledový text o snech ve středověku oskenováno v souborech)

Jakub de Voragine, tzv. Konstantinův sen (naskenováno), znění založené na starších pramenech (Lactantius, Eusebius), událost se iodehrála r. 312

svatý Augustin. Vyznání. Překlad Mikuláš Levý. Třetí vydání. Praha: Kalich, 1992, vybrané pasáže, NDK (novější překlady 2019): s. 85-86 (sen sv. Moniky), s. 151, 180-181, 260 (odkazy ke snu); 257-259 Augustinovo "vidění"

Guilhem de Peitieu (1071-1126), Jaufres Rudel (1125-1148): básně (oskenováno)

Píseň o Rolandovi (11. stol.), Praha: Odeon, 1987, strofy LVI-LVII, CLXXXV-CLXXXVI, s. 44-45, 133-136, NDK

sen Františka z Assisi (1182-1226) podle jeho životopisců

Putování za svatým grálem (1225-1230), Praha: Triáda, 2006, naskenované ukázky

Guillaume de LorrisRomán o Růži (1230-1235), překlad Otto František Babler. Praha: Odeon, 1977, NDK

Dante Alighieri. Nový život (Vita nuova), NDK; případně pasáže z Božské komedie

Karel IV.. Vlastní životopis (Vita Caroli). Praha: Vyšehrad, 1970, kap. VII, s. 74-75, NDK

Geoffrey Chaucer. Povídka kněze jeptišek, in: Canterburské povídky (1387-1400). Překlad František Vrba. Praha: Odeon, 1970, s. 181-200, NDK

Geoffrey. Sen o rytíři. Překlad Martin Pokorný. Praha: Jitro, 2007 - pro zájemce

výběr z Knihy tisíce a jedné noci (viz soubory)

 

3. Sny v raném novověku

V semináři se zaměříme na Calderónovo drama a podíváme se také aspoň stručně na Descarta. Ostatní texty slouží k doplnění tématu a spektra možností, budu k nim podle potřeby odkazovat.

Albrecht Dürer – záznam snu – je pokládán za první výtvarné zachycení snu

Calderón: Život je sen, přel. V. Mikeš, Praha: Odeon, 1981 (toto vydání v NDK)

Descartes: argument snu v Meditacích o první filosofii (sken)

-- o Descartových snech (viz studii K. Theina, který sny reprodukuje a uvádí kontext (sken); popř. studie I. Hackinga (soubory)

vize – Terezie z Ávily (1515–1582): Život; , J. A. Komenský, tzv. revelace, viz seznam literatury.

Shakespeare: Zkrocení zlé ženy (úvodní scéna); Sen noci svatojánské; Bouře IV.I (motiv snu): “We are such stuff as dreams are made on; and our little life is rounded with a sleep”; hovoří Prospero

John Donne (2 básně): Elegie X: Sen ; Sen (pro zájemce jsou k dispozici překlady)

Diderot: D’Alembertův sen (NDK, např. ve výboru DIDEROT, Denis. Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1990)

Rousseau: Sny (snění) samotářského chodce; francouzské slovo rêveries je myslím nejvhodnější překládat jako snění (myšleno denní snění), starší český překlad zní Dumy samotářského chodce, novější užívá Sny.

4. Příběhy a vyprávění

V tomto bloku bychom si uvedeme různé vyprávěcí strategie a figury užívající sen. Na základě jednodušších postupů bychom měli být shopni číst složitější, jako například v Chazarském slovníku.  Poté bychom zkusili popsat, jak jsou řazeny snové obrazy v písni Patti Smith Constantine’s Dream, což myslím není na první poslech zřejmé. 

sen ve výtvarném umění - příklady

1001 noc: příběh komplementárních snů (uvádí také Borges jako Příběh dvou mužů, kteří měli sen); a příběh o probuzeném spáči (viz v souborech); komentář najdete ve studii Ot. Fischera Život a sen.

Starožitné zrcadlo: příběhy z doby Tchangů. Praha: Odeon, 1977: povídky Tři sny a Říše v podzemí (NDK); verze druhé povídky: Akinosukeho sen, in: Lafcadio Hearn, Kaidan. Překlad Ladislav Douša. Praha: Brody, 1996 (NDK).

Cao, Xueqin / Cchao Süe-čchin. Sen v červeném domě. Překlad Oldřich Král. Praha: Odeon, 1986 (NDK) – 1. kapitola, s. 14n.

Proust, Marcel. Hledání ztraceného času. I., Svět Swannových. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Odeon, 1979 (NDK): úvodní kapitola

Patti Smith: Constantine’s Dream text plus záznam na YouTube

5. Romantismus - okruhy kolem vybraných textů

1. báseň složená ve snu a její souvislost se snem

T. S. Coleridge, básně Kublajchán, Mráz o půlnoci, anglicky i s Coleridgeovým komentářem zde a zde; český překlad např. Zdeněk Hron, ed., Jezerní básníci (NDK); studie o snech u Coleridge;

2. sen a noc v Novalisově díle

Novalis: Jindřich z Ofterdingen, Hymny noci, česky in: Novalis: Modrá květinaPraha : Odeon, 1971 (NDK) - vybrané pasáže s vyznačením motivů snu v naskenovaných souborech;

3. nejistá hranice snění a noční můra

E. T. A. Hoffmann: Pískař/Pískoun, např. in: Hoffmann. Mistr Blecha. Praha: Odeon, 1976 (NDK), novější překlad (Pískoun v souborech Princezna Brambilla, 2003; Noční kousky, 2016 (není v NDK)

Ludwig Tieck, povídky Runová hora, popř. Ekbert s plavými vlasy, in: L. Tieck. Život básníka. Praha: Odeon, 1974 (NDK)

viz Freudovu interpretaci v textu Něco tísnivého; 

4. Nervalova aurelie a sen jako "druhý život"

Nerval: Aurelie, novější překlad Nerval: Dcery ohně. Pandora. Aruelie, Praha: Malvern, 2022 (J. Pelán, není v NDK); starší in: Nerval: Sylvie; Aurelie. Překlad Jaroslav Zaorálek. Praha: SNKLHU, 1957 (NDK)

5. Máchův sen a Pouť krkonošská ve světle starších textů

Mácha: Sen, Pouť krkonošská; Erben, záznamy snů (sken)

Jean Paul: Advokát Sirový. Překlad Hanuš Karlach. Praha: Odeon, 1983: dvě kratší kapitoly, s. 225n.: První a druhý výjev o květech (NDK)

R. Grebeníčková: Mácha a Novalis, in: R. G. Máchovské studie, Praha: Academia, 2010.

Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (08.12.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK