PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komparatistické středy - ABO700745
Anglický název: Comparative Wednesdays
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 8 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Krásová, Ph.D.
Anotace
Koná se vždy poslední středu v měsíci v 17:30 ve Šporkově paláci (Hybernská 3), místnost č. 18 (přízemí)

Komparatistické středy jsou odborná setkání studentů, absolventů, vyučujících a sympatizantů oboru Obecná a srovnávací literatura (komparatistika). Jejich cílem je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi aktuálních témat z oblasti srovnávací literatury. Programová náplň zahrnuje nedávno obhájené disertační práce, přednášky vyučujících spřízněných ústavů, pracovní verze článků vyučujících, prezentace zahraničních spolupracovníků či vystoupení vynikajících odborníků, kteří jsou s oborem nějak spojeni.

Program vzniká v diskusi v rámci organizačního výboru složeného ze zástupců vyučujících, doktorandů a odborné veřejnosti.

Jednacím jazykem je nejčastěji čeština, v případě potřeby angličtina.

Pro návrhy témat nebo možných vystupujících se obracejte na Evu Krásovou (eva.krasova@ff.cuni.cz)
Poslední úprava: Krásová Eva, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Povinná účast (jedna povolená absence).

Poslední úprava: Krásová Eva, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Sylabus

Program letošního akademického běhu:  

 

25. 10. Marcel Koníček (FF UK): Mýty a metamorfózy - Fantastické světy v současné japonské literatuře 

29. 11. Zuzana Šťastná (ÚTRL FF UK) 

20. 12. TBA 

31.1. Richard Müller (ÚČL AV ČR) 

28. 2. Ondřej Hýbl (Česko-japonská společnost): divadlo Kjógen 

27. 3. Miriam Löwensteinová (ÚSS FF UK): Korejská mise do Ruska 

24. 4. TBA 

29. 5. TBA 

Poslední úprava: Krásová Eva, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK