PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza diskurzu - ABO700736
Anglický název: Discourse Analysis
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Vyučující: Mgr. Michal Hořejší, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Anotace
Seminář je věnován vybraným koncepcím diskurzu a různým přístupům k jeho analýze.Poslední úprava: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (30.08.2023)
Cíl předmětu

Seznámení s vybranými teoriemi a metodami na základě četby odborných textů, praktické procvičení různých způsobů analýzy diskurzu.

Poslední úprava: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (30.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní práce v semináři, průběžná četba příslušné odborné literatury.

Písemná komplexní analýza vybraného textu, v jejímž rámci budou aplikovány metody probírané na semináři (analýzu je třeba odevzdat nejpozději tři měsíce před koncem zkouškového období v LS).

Účastníci semináře si mohou text k analýze sami vybrat a konzultovat svou volbu s učiteli, nebo zvolit text z nabídky, která jim bude poskytnuta.

Poslední úprava: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (30.08.2023)
Literatura

Bočák, Michal: Diskurz: Neurčitá cesta kulturálnych, mediálnych a komunikačných štúdií do centra svojho záujmu. Kultura – média – komunikace 1, 2009, č. 1, s. 117–146.

Fairclough, Norman: Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London – New York: Routledge 2003.

Hájek, Martin: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: SLON 2014.

Homoláč, Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum 1996.

Hořejší, Michal: Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2022.

Labov, William – Waletzky. Joshua: Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience. Journal of Narrative and Life History 7, 1997, s. 3–38. 

Prasad, Rashmi et al.: The Penn Discourse Treebank 2.0. In: Proccedings of LREC 2008. Marrakech, Morocco 2008, s. 2961–2968.

Studie z aplikované lingvistiky 6, 2015, č. 2 (téma Kritická analýza diskurzu).

Zikánová. Šárka et al.: Discourse and Coherence. Praha: ÚFAL MFF UK 2015 (vybrané kapitoly).

 

Studie zadávané v průběhu semináře.

Poslední úprava: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (30.08.2023)
Sylabus

Úvod (pojetí diskurzu, terminologie, možnosti teoretických a metodologických přístupů).

Deskriptivní analýza diskurzu: Diskurzní vztahy.

Deskriptivní analýza diskurzu: Koreference, Prague Discourse Treebank.

Koncepty v analýze diskurzu: Intertextovost a transtextovost.

Koncepty v analýze diskurzu: Narace.

 Koncepty v analýze diskurzu: Tematika.

Koncepty v analýze diskurzu: Komplexní rozbor s využitím klíčových pojmů.

 Přístupy v analýze diskurzu: Kvalitativní kritická analýza diskurzu (CDA) – teorie.

Přístupy v analýze diskurzu: Kvalitativní kritická analýza diskurzu (CDA) – metody analýzy (rozbor ukázek).

Přístupy v analýze diskurzu: Korpusová analýza diskurzu (CADS) – četba a analýza ukázek.

Přístupy v analýze diskurzu: Multimodální analýza diskurzu (MMDA) – četba a analýza ukázek.

Komplexní rozbor – uplatnění všech způsobů analýzy osvojených během semestru.

 

V případě nutnosti distanční výuky budou kurzy realizovány online (prostřednictvím platformy MSTeams) a studentům budou poskytnuty rozšířené prezentace, texty a cvičení.

Poslední úprava: Mareš Petr, prof. PhDr., CSc. (30.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK