PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Čeština starých lékařských knih - ABO700666
Anglický název: Old Czech Medical Books
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Alena Černá, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři.

Poslední úprava: Černá Alena, PhDr., Ph.D. (15.01.2016)
Literatura

mluvnice a slovníky historické češtiny

Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz)

Poslední úprava: Černá Alena, PhDr., Ph.D. (15.01.2016)
Sylabus

Studenti budou pracovat s rukopisnými i tištěnými českojazyčnými lékařskými texty z 15. a 16. století, z nichž je možné získat dobrou představu o tom, jaké neduhy a jakým způsobem se léčily. Při práci se definují charakteristické rysy staré lékařské češtiny, přičemž zvláštní důraz bude kladen rodící se lékařskou terminologii a její vlastnosti (synonymie, polysémie, citátovost, závislost na kontextu atp.). Studenti připraví krátkou transkribovanou edici lékařského textu, která bude posléze zveřejněna na stránkách Vokabuláře webového. Při výuce bude možné využít bohatých interních materiálů oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český (knihy, kartotéky, elektronické zdroje ap.).

Poslední úprava: Černá Alena, PhDr., Ph.D. (15.01.2016)
Vstupní požadavky

Předpokladem pro zápis do semináře je ukončený bakalářský stupeň studia a základní znalosti historické češtiny.

Poslední úprava: Černá Alena, PhDr., Ph.D. (15.01.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK