PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ateliér tvůrčího psaní - ABO700636
Anglický název: Atelier of Creative Writing
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Vaněk
Mgr. MgA. Ondřej Macl
MgA. Bc. Anna Luňáková
Vyučující: MgA. Bc. Anna Luňáková
Mgr. MgA. Ondřej Macl
Mgr. Jakub Vaněk
Anotace
Seminář vychází z předpokladu, že metoda tvůrčího psaní může být užitečná jak pro odborné psaní o literatuře, tak pro seznamování se s různými teoretickými koncepty tzv. zevnitř. Formou praktických cvičení si vyzkoušíme například techniky autofikčního psaní, ekfráze, soundpoetry, dokumentu, hanopisů a laudatií nebo kolektivního psaní. Spíše než na tradiční žánry se chceme zaměřit na různé interdisciplinární přístupy, které lze podložit soudobými teoriemi. Podstatnou složkou seminářů bude i společná diskuze nad vzniklými texty i primární a sekundární literaturou. Do vybraných seminářů se zapojí také hostující profesionálové:ky z literární scény (z Asociace spisovatelů, kulturních center, literárně-kritických časopisů či digitálních platforem), což by mělo vést k zasvěcení studentstva do širšího oborového pole a ideálně i k vyprodukování společného večera pro veřejnost.
Poslední úprava: Vaněk Jakub, Mgr. (02.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Účast na semináři, průběžná práce, vlastní text. Bude upřesněno na semináři.

Poslední úprava: Vaněk Jakub, Mgr. (02.02.2024)
Literatura

POUZE PŘEHLEDOVĚ, KONKRÉTNÍ ZADÁNÍ SPOLEČNÉ ČETBY PROBĚHNE V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH HODIN SEMINÁŘE.

Assmann, Aleida: Prostory vzpomínání

Barthes, Roland: Fragmenty milostného diskurzu, Mytologie, Deník smutku

Bataille, Georges: Erotismus

Benjamin, Walter: Psaní vzpomínání

Blasing, Mutlu Konuk: Lyrická poezie. Bolest a slast slov

Bogart, Anne: Úhly pohledu

Buddeus, Ondřej, Magidová, Markéta: Třídit slova

Coquelet, Louis: Éloge de rien

Culler, Jonathan: Teorie lyriky

Čunderle, Michal (ed.): Hic sunt leones 

Didi-Huberman, Georges: Otevřít Venuši

Duchamp, Marcel: Hovory s Pierrem Cabanem

Fišer, Zbyněk: Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní

Ganguly, Debjani (ed.): The Cambridge History of World Literature

Geislerová, Ester, Bakošová, Josefina: Terapie sdílením

Goldsmith, Kenneth: Uncreative Writing, Proč Přisvojení

Gorz, André: Dopis pro D.

Guldin, Rainer: Metaphors of Multilingualism. Changing Attitudes Towards Language Diversity in Literature, Linguistics and Philosophy

Háblová, Beata A.: Nemísta měst

Hartmanová Pavla: Digitální literatura sociálních médií

Husárová, Zuzana, Piorecký, Karel: Tvořivost literatury v éře umělé inteligence

Kolář, Jiří: Odpovědi

Mikeš, Vladimír: Proč hrát. K divadelní antropologii

Mukherjee, Ankhi: The Anthology as the Canon of World Literature, in Ganguly, Debjani (ed.): The Cambridge History of World Literature

Muška, Ladislav: Vážení truchlící a ostatní hosté

Novotný, Pavel: Česká fonická poezie

Overlie, Mary: Standing in Space

Perloff, Marjorie: Unoriginal Genius

Pistorius, Vladimír: Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele 

Sarraut, Nathalie: Tropismes

S. d. Ch.: Kniha Tutáč

Svatoňová K., Krtilová K. (eds.): Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného

Vila-Matas, Enrique: Bartleby a spol.

Poslední úprava: Vaněk Jakub, Mgr. (02.02.2024)
Sylabus

(data a pořadí hodin se může na základě vývoje událostí změnit)

 

19. 2. Úvodní hodina, autofikce

Představení kurzu, sdílení společných očekávání, seznamovací hra.

 

26. 2. Laudatia a hanopisy

Mezi chválou a zneuctěním, teror afektivity.

Doporučená literatura: S. d. Ch.: Kniha Tutáč

Coquelet, Louis: Éloge de rien

4. 3. Multilingvismus

Psaní jako prostor dialogu jazyků, makarónské psaní, překlad jako tvůrčí metoda.

Doporučená literatura: Guldin, Rainer: Metaphors of Multilingualism. Changing Attitudes Towards Language Diversity in Literature, Linguistics and Philosophy


11. 3. Architektura

Site-specific zkoumání reportážních prvků, procházka po fakultě, koncept genia loci.

Doporučená literatura: Háblová, Beata A.: Nemísta měst

 

18. 3. Zvuk

Soundpoetry, dialog textu a zvuku.

Doporučená literatura: Novotný, Pavel: Česká fonická poezie

https://ubu.com/sound/index.html 

 

25. 3.  

Ekfráze

Hra s literárními popisy vizuálních děl.

Doporučená literatura: Heffernan, James A.: Museum of words

Didi-Huberman, Georges: Otevřít Venuši

(1. 4. pondělí Velikonoční)

 

8. 4. Performance

Recitace, scénické čtení, práce s tělem, pohybem, prostorem.

Doporučená literatura: Čunderle, Michal (ed.): Hic sunt leones (kolektivní monografie o autorském herectví, DAMU)

Mikeš, Vladimír: Proč hrát. K divadelní antropologii

 

15. 4. Antologie

Decentralizace autorské subjektivity a možnosti kolektivního psaní.

Doporučená literatura: Mukherjee, Ankhi: The Anthology as the Canon of World Literature, in Ganguly, Debjani (ed.): The Cambridge History of World Literature

 

22. 4. Konceptualizmus

Hra s variacemi, palimpsesty, důraz na post-romantický moment směrem k meta-modernitě.

Doporučená literatura: Buddeus, Ondřej, Magidová, Markéta: Třídit slova

Muška, Ladislav: Vážení truchlící a ostatní hosté

 

29. 4. Erotizmus

Práce s milostnými vs. traumatickými ploty. Du forma. Dopis / zpráva. Transgrese.

Doporučená literatura: Gorz, André: Dopis pro D.

Geislerová, Ester, Bakošová, Josefina: Terapie sdílením

 

6. 5. Literární provoz

Od konceptu knihy k jejímu vydání. Jak pracovat na dlouhém formátu, co obnášejí granty, komunikace s nakladatelem, výsledná sazba a podobně. Praktický průvodce materialitou tvůrčího procesu.

Doporučená literatura: Pistorius, Vladimír: Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele 

 

13. 5. Dramaturgie literární akce

Společná příprava akce, cvičení v produkčních a organizačních schopnostech, příprava vystoupení.

 

Událost (datum podle dohody)

Veřejná akce na konci semestru, případně začátkem zkouškového, v pojetí studentstva.

Poslední úprava: Vaněk Jakub, Mgr. (19.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK