PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní poezie a teoretické přístupy - ABO700628
Anglický název: Modern Poetry and Theoretical Approaches
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Anotace
Seminář je věnován četbě teoretických textů o moderní poezii a básní, které je doplňují. V úvodních hodinách se budeme věnovat otázkám vymezení moderní poezie, později aktuálním otázkám spojeným se současnou teorií poezie.-Kurz je náročnější a primárně je určen studentům navazujícího magisterského studia.
Zájemce o účast prosím, aby si na první setkání přečetli text J. Starobinského (v souborech).
Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Předpokladem k udělení zápočtu bude pravidelná účast, příprava a prezentace domluveného textu. 

Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (28.01.2024)
Sylabus

22. 3. Základní přehled o kurzu, četba textu J. Starobinského "Memory of Troy" - viz připojený soubor; 

- otázky komparativního studia poezie v širší historické perspektivě; na 22. 2. si prosím kromě této studie přečtěte pasáže z Vergilia a Baudealirovu báseň Labuť / Le cygne - překlad Sv. Kadlece a francouzský text zde

29. 2. Starobinski - dokončení - shrnutí textu, básně O. Mandelštama

7. 3. L. Alford: Units of Intensive Care (připojeno v souborech) + Hymnus na Deméter (in: Homérské hymny; Válka žab a myší. Praha: SNKLHU, 1959 - lze zobrazit v Národní digitální knihovně) + básně Rity Dove (soubory) - výběr.

14. 3. M. Hamburger, The Truth of Poetry, s. 21-41 (druhá kap.), 58-59; plus nahlédněte podle potřeby do H. Friedricha: kap. I. Výhledy a ohlédnutí; II. Baudelaire

básně k textu: Francis Ponge: Džbán (soubory); W. C. Williams: básně ze Spring and All (soubory; český překlad Hauková); W. Stevens: Thirteen Ways of Looking at a Blackbird (české překlady Zábrana, Soukup, Vaněček), Rilke, Sonety Orfeovi I,3 (viz soubory, německy zde: https://de.wikisource.org/wiki/Die_Sonette_an_Orpheus).

21.3. - seminář se nekoná (jsem na služební cestě vzahraničí)

4. 4. báseň jako oslovení: W. Waters: Dotek poezie, úvod, J. Culler: Teorie lyriky, kap. Lyrické oslovení; básně: Jiří Orten: Sedmá elegie; R. Gilbert-Lecomte: 2 básně (viz soubory); případně další podle zájmu;

11. 4. Altieri: Taking Lyrics Literally: Teaching Poetry in a Prose Culture (v souborech, vybrané pasáže, zejm. od s. 261 paginace, k básni E. Bishop); M. K. Blasing: Lyrická poezie: bolest a slast slov. Praha: Karolinum, 2023 - 1. kapitola, Lyrický subjekt - dostupné online přes Ukaž) - básně bychom četli podle souvislosti, můžeme se zaměřit na E. Bishop, již citují oba texty

18. 4. Altieri - Blasing - pokračování + básně E. Bishopové (soubory)

25. 4. L. Alford: Forms of Poetic Attention, Introduction: What is Poetic Attention? + básně J. Wrighta (překlad viz soubory + originály) + průběžně k závěrečným hodinám básně G. Ajgiho (soubory)

2. 5. S. Knickerbocker: Ecopoetics: The Language of Nature, the Nature of Language, úvod 

9. 5. Sh. Lattig: Cognitive Ecopoetics - úvod (vybrané pasáže) + Altieri: Modernist Poetry and the Limitations of Materialist Theory - Epilogue (obojí v souborech) + vybrané básně

16. 5. T.W. Adorno: O lyrické poezii a společnosti (soubory), in: Poznámky k literatuře I (německy Rede über Lyrik und Gesselschft)

 Ke všem seminářům čteme básně citované v textech, a další vybrané básně podle tématu.

Poslední úprava: Hrdlička Josef, doc. Mgr., Ph.D. (02.05.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK