PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antisemitismus v české literatuře - ABO700624
Anglický název: Anti-Semitism in Czech Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Anotace
Seminář se bude zabývat podobami antijudaismu a antisemitismu v české literatuře a kultuře od středověku do konce 20. století.
Zvláštní pozornost bude věnována protižidovským stereotypům. Kromě literárních textů i texty na pomezí historiografie (kroniky), spory ideové (hilsneriáda) a vizuální projevy antisemitismu.
Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (05.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou úspěšného absolvování je aktivní účast na semináři a přednesení referátu.

Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (05.02.2024)
Literatura

Daniel Soukup: Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů. Olomouc, UP 2013.

Jiří Holý, Hana Nichtburgerová (eds.): Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha, FF UK 2016.

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. století. Díl I. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno 1923.

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II. Od Jaroslava Vrchlického do doby přítomné. Brno 1930.

Michal Frankl, Jindřich Toman (eds.): Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Praha, Akropolis 2012.

Jiří Homoláč: Jan Neruda a židé: poznámky a doplňky; Česká literatura LI, 2013, č. 5, s. 719-768.

Jiří Holý: Vilém Mrštík jako antisemita? Literární archiv Památníku národního písemnictví, 45 (Vilém Mrštík – od realismu k moderně), Praha, PNP 2013, s. 111–117.

Michal Frankl: "Emancipace od Židů". Český antisemitismus na konci 19. století . Praha, Litomyšl, Paseka 2007.

Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera. Praha, Sefer 1994.

T. G. Masaryk: Hilsneriáda. Texty z let 1898–1900. I-II. Spisy TGM, sv. 24a, 24b. Praha, Ústav TGM a Masarykův ústav 2019.

Jiří Brabec: Podoby českého antisemitismu před první světovou válkou; in: týž, Panství ideologie a moc literatury. Praha, Akropolis 2009, s. 32-41.

Alexej Mikulášek: Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. Praha, Votobia 2000.

Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera. Praha, Sefer 1994.

Robert B. Pynsent: Obchod a smyslnost. České spisovatelky a židé okolo přelomu století; Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, řada D, č. 43, Brno 1996, s. 23-39.

Týž, Český ženský antisemitismus v první polovici dvacátého století; in: týž, Ďáblové, ženy a národ. Praha 2008, s. 413-422.

Týž, Czech Feminist Anti-Semitism. The Case of Božena Benešová; in: Marcel Cornis- Pope, John Neubauer (eds.): History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume IV. Types and Stereotypes. Amsterdam - Philadelphia 2010, s. 345-365.

Jan Fingerland: Antisemitismus v normalizační literatuře. Případ Alexeje Pludka, in: Cizí i blízcí (ed. J. Holý). Praha, Akropolis 2016, s. 881-924.

Zbyněk Tarant, Věra Tydlitátová (eds.): Na počátku bylo slovo. Verbální projevy antisemitismu v moderním českém diskurzu. Plzeň, ZU 2017.

Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (05.02.2024)
Sylabus

Navrhované texty

Staré české kroniky: Kosmas, Dalimil, Zbraslavská kronika, Hájek

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Historia kratochvilná o jednom selském pacholku / Bratři Grimmové: Žid v trní

Jan Neruda: Pro strach židovský (Studie, krátké a kratší II); Povídky malostranské

Vilém Mrštík: Z říše první velmoci (Stíny); Alois a Vilém Mrštíkové: Rok na vsi

Petr Bezruč: Slezské písně

T. G. Masaryk a Hilsnerova aféra

Božena Benešová: Člověk

Jakub Deml: Mé svědectví o Otokaru Březinovi /

Alexej Pludek: Vabank

Vizuální projevy antisemitismu (Eva Janáčková a kol.: Obrazy zášti. Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích)

Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (05.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK