PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jaroslav Seifert v doslovech - ABO700613
Anglický název: Postfaces in Jaroslav Seifert's Works
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Smějsíková
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Seminář představí tvorbu Jaroslava Seiferta tak, jak je prezentována a interpretována v doprovodných textech (primárně doslovech) k jednotlivým sbírkám, spisům i výborům. Program semináře je veden chronologií Seifertovy tvorby, což umožní sledovat proměny výkladů jednotlivých děl – například v závislosti na dobovém kontextu, autorovi doslovu nebo na tom, o jaké vydání se jedná.
V druhém plánu pak vybraný materiál poskytne příležitost jednak seznámit se s historií vydávání Seifertových děl, jednak načrtnout škálu, na které se mohou doprovodné texty pohybovat.
Poslední úprava: Smějsíková Magdaléna, Mgr. (20.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na semináři (max. 3 absence), četba zadaných textů a krátká (10–15minutová) prezentace v rámci semináře.

Poslední úprava: Smějsíková Magdaléna, Mgr. (23.01.2023)
Literatura

Výběr literatury k tvorbě Jaroslava Seiferta:

 • Brabec, Jiří: Lyrik Jaroslav Seifert. Básníkovy proměny a konstanty, in: Panství ideologie a moc literatury: Studie, kritiky a portréty 1991–2008, ed. J. Flaišman – M. Kosák, Praha: Akropolis 2009, s. 236–245.
 • Brabec, Jiří: Vykřičníky nad edicí Seifertových sbírek, in: Palek, K. (ed.): Kritický sborník 1981–1989: Výbor ze samizdatových ročníků, Praha: Triáda 2009, s. 338–341.
 • Dílo Jaroslava Seiferta, Praha: Akropolis 2001–2015, 15 svazků. (V edičních poznámkách popsána jednotlivá vydání sbírek.)
 • Flaišman, Jiří (ed.): Čtení o Jaroslavu Seifertovi: Hledání proměn autorovy poetiky, Praha: Institut pro studium literatury 2014. (Obsahuje výběrový bibliografický soupis dalších textů o J. S.)
 • Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert, Praha: Československý spisovatel 1991.
 • Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert, in: Dialogy s poezií, Praha: Československý spisovatel 1985, s. 101–124.

Výběr literatury k problematice doslovů:

 • Genette, Gérard: Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press 1997.
 • Hodrová, Daniela: Předmluva a doslov, in: … na okraji chaosu…: Poetika literárního díla 20. století, Praha: Torst 2001, s. 280–293.
 • Králíková, Andrea: Autorské tváře v knižních zrcadlech: Obrazy autorů současné české literatury v perspektivě kulturního transferu, Příbram: Pistorius & Olšanská 2015, s. 35–41.
 • Mareš, Petr: Průvodce světem paratextů, Česká literatura 41, 1993, č. 5, s. 580–583.
 • Müllerová, Lenka: Paratexty a česká nakladatelství: Knižní strategie v 90. letech 20. století, Kostelec nad Orlicí: Litterae 2010, s. 12–27, 138–153.
 • Müllerová, Lenka: Předmluva a doslov jako párové peritexty knihy, Bohemistyka 10, 2010, č. 2, s. 133–152.

Poslední úprava: Smějsíková Magdaléna, Mgr. (20.01.2023)
Sylabus

 1. Úvod
 2. Doslovy k Městu v slzách a Samé lásce
 3. Doslovy k Na vlnách TSF / Svatební cestě, Slavík zpívá špatně a Poštovnímu holubovi
 4. Doslovy k Seifertově tvorbě ze 30.–50. let
 5. Doslovy ke Koncertu na ostrově, Halleyově kometě a Odlévání zvonů
 6. Doslovy k Morovému sloupu a Býti básníkem
 7. Předmluvy k Morovému sloupu a Býti básníkem
 8. Doslovy a předmluvy k výborům ze Seifertovy tvorby
 9. Doslovy a předmluvy k výborům ze Seifertovy tvorby
 10. Doslov?

Poslední úprava: Smějsíková Magdaléna, Mgr. (20.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK