PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Staročeské překlady Bible - ABO700600
Anglický název: Old Czech Bible Translations
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: Seminář se koná v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, Valentinská 91/1, 1. patro, za vchodovými dveřmi je mříž, nalevo od ní zvonky - zvoňte na žlutý č. 10
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.
Anotace
V semináři se aktivní formou seznámíte se vznikem českého překladu Bible a jeho vývojem ve 14. a 15. století. Seminář nebude pojat jako soustavný výklad, ale především jako praktické cvičení s texty (rukopisy, edicemi a slovníky). Doporučujeme tento seminář především pro studenty, kteří již absolvovali seminář k dějinám češtiny či k historickému vývoji češtiny.
Poslední úprava: Voleková Kateřina, Mgr., Ph.D. (05.02.2024)
Cíl předmětu

Seznámení se vznikem a vývojem staročeského biblického překladu od jeho počátků do konce 15. století.

Poslední úprava: Hlaváčová Svobodová Andrea, Mgr., Ph.D. (18.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní práce v semináři.

Poslední úprava: Voleková Kateřina, Mgr., Ph.D. (23.01.2018)
Literatura

Vladimír Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997.

Josef Vintr: České biblické slovo jako vývojový faktor stylové stratifikace národního jazyka – od Jagićových glos 12. století po moderní ekumenický překlad, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Praha 1998, s. 215-228.

Staročeská bible drážďanská a olomoucká. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. Ed. V. Kyas. I. díl Evangelia. Praha 1981; II. díl Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa. Praha 1985; III. díl Genesis - Esdráš. Praha 1988; IV. díl Tobiáš - Sirachovec. Paderborn 1996; V. díl Isaiáš - 2. Makabejská. Praha 2009 (ed. Pečírková a kol.).

Staročeské biblické předmluvy. Ed. K. Voleková – A. Svobodová, Dolní Břežany 2019.

Další literatura bude uvedena v průběhu semináře přímo k jednotlivým tématům.

Poslední úprava: Voleková Kateřina, Mgr., Ph.D. (05.02.2024)
Sylabus

Základní tematické okruhy:

1. Úvod o bibli a jejích překladech 

2. Staročeské žaltáře 

3. Staročeské evangeliáře

4. První překlad celé bible do staré češtiny 

5. Staročeské překlad v biblických převyprávění druhé poloviny 14. století

6. Revize staročeského biblického překladu na začátku 15. století

7. Studijní bible a pomůcky pro biblická studia 

8. Bible jako liturgická a pastorační pomůcka 

9. Biblické předmluvy

10. První tištěné bible 

11. Vliv českého biblického překladu 

Poslední úprava: Voleková Kateřina, Mgr., Ph.D. (23.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK