PředmětyPředměty(verze: 849)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraVyučován:E-Kredityseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceRozsah za akademický rok (navíc):Počet nekontaktních hodinMinimální obsazenost:Max.počet studentů:Povinnost zajišťující výuku:Jazyk výuky:Předmět je možno zapsat mimo plánPovolen pro zápis po webuPři zápisu přednost, je-li ve stud. plánuStudent může plnit i v dalších letech
detail OBUZ03103 Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OBUZ03104 Český jazyk pro obor psychologie 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V01 Základy praslovanštiny a staroslověnštiny 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V02 Historické kořeny vyučování češtiny 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V03 Reklamní komunikace 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V04 Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V05 Příčiny neúspěchu v českém jazyce 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V06 RWCT v komunikační a slohové výchově 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V07 Žák-cizinec v české škole 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V08 Praha a okolí z filologického pohledu 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V09 Výroba hmatových knížek pro hodiny ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 4 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V10 Základy tvorby odborného textu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V11 Praktická rétorika 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V12 Repetitorium základů bohemistické lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V13 Žáci se specifickými poruchami učení ve vyučovacím předmětu český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 4 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303V14 Čeština pro vzdělávací praxi 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303005 Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303006 Nauka o textu a stylu 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Zk [HT] OB2303407 čeština ne ne ne ne
detail OB2303008 Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303009 Historická mluvnice českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303011 Historická mluvnice českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303012 Onomastika 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303200 Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 0 [H] OB2303400 čeština ne ne ne ne
detail OB2303201 Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] OB2303401 čeština ne ne ne ne
detail OB2303202 Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2 Zk [HT] OB2303403 čeština ne ne ne ne
detail OB2303203 Lexikologie českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2 Zk [HT] OB2303404 čeština ne ne ne ne
detail OB2303204 Rétorika a základy jazykové kultury 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303205 Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/2 Z [HT] OB2303005 čeština ne ne ne ne
detail OB2303206 Nauka o textu a stylu 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2 Z [HT] OB2303407 čeština ne ne ne ne
detail OB2303207 Základy slavistiky a staroslověnštiny 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] OB2303409 čeština ne ne ne ne
detail OB2303208 Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] OB2303008 čeština ne ne ne ne
detail OB2303209 Historická mluvnice českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/2 Z [HT] OB2303009 čeština ne ne ne ne
detail OB2303210 Teorie a vývoj spisovné češtiny 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] OB2303413 čeština ne ne ne ne
detail OB2303211 Historická mluvnice českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:0/1 Zk [HT] OB2303011 čeština ne ne ne ne
detail OB2303212 Sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303213 Český národní korpus 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303214 Pražský lingvistický kroužek 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303215 Úvod do slovanského jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303216 Historicko-lexikální sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303217 Aktuální otázky současné bohemistiky 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303218 Jazyk regionu 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303219 Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303220 Psycholingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] OB2303408 čeština ne ne ne ne
detail OB2303221 Lexikografie - historie a současnost 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303301 Úvod do bohemistiky a fonetika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303313 Kritické čtení a myšlení II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303314 Tvůrčí psaní II. 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303316 Lexikologie a Český národní korpus 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303317 Komplexní jazykové rozbory 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303400 Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] OPBC2C101A čeština ne ne ne ne
detail OB2303401 Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303402 Rétorika a základy jazykové kultury 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303403 Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303404 Lexikologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303405 Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] OPBC2C110A čeština ne ne ne ne
detail OB2303406 Sémantika 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303407 Nauka o stylu a textu 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303408 Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303409 Základy slavistiky a staroslověnštiny 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303410 Historický vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303411 Sociolingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303412 Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303413 Teorie a vývoj spisovné češtiny 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303414 Pragmalingvistika 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB2303415 Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB7303118 Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] OPB01C107A čeština ne ne ne ne
detail OB7303119 Český jaz. v předškol. vzděl. 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB7303233 Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OB7303234 Čeština pro děti cizinců 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OCRN17UC02 Český jazyk I s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OCRN17UC17 Český jazyk II s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne
detail OCRN17UC27 Český jazyk III s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z+Zk [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne
detail OCRN17UC37 Český jazyk IV s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 7 [H] čeština ne ne ne ne
detail OD2303100 Syntax současné češtiny z hlediska didaktického 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303101 Základní psycholingvistická témata 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303102 Český jazyk a jeho vyučování v 19. století 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303103 Český jazyk a jeho vyučování v období let 1918 - 1939 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303104 Vývojové tendence českého tvarosloví z hlediska didaktického 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303105 Současný pohled na vývoj a teorii spisovného jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303106 Didaktika českého jazyka pro SŠ a školy s odborným zaměřením 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303107 Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303108 Hodnocení a klasifikace v ČJ na ZŠ a SŠ 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303109 Pražský lingvistický kroužek 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303110 Problémy lexikální sémantiky 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303111 Bohemistika a její lingvodidaktika 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303112 Novinky v současné lexikologii a jejich vliv na vyučování českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303113 Stylistika a textová lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303114 Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303115 Didaktika českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303116 Pedagogika a pedagogická psychologie 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303117 Metodologický kurz 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303118 Komunikační dovednosti a jejich rozvoj 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303119 Psychodidaktické přístupy v didaktice českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303120 Informační technologie ve výuce českému jazyku 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303121 Teorie médií a mediální diskurz 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303122 Dynamická stabilita jazykového systému češtiny 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303123 Proměny a inovace vyjadřovacích dovedností z hlediska kognitivního a verbálního vývoje dítěte 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303124 Současné lingvistické bádání, edukační lingvistika a lingvistická edukace 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303125 Didaktika českého jazyka ve vývojové perspektivě 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303126 Přirozené a didaktické situace ve vyučování češtině 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303127 Aktuální tendence v didaktickém výzkumu I (se zaměřením na 1. stupeň ZŠ) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303128 Aktuální tendence v didaktickém výzkumu II (se zaměřením na 2. a 3. stupeň) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303129 Aktuální tendence v didaktickém výzkumu III (se zaměřením na češtinu jako jazyk cizí/druhý) 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OD2303130 Aktuální otázky obecné a bohemistické lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail OEBCC1701Z Introduction to Psycholinguistics 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OEBCC1702Z Introduction to Pragmatics 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:0/1 Zk [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OEB2303001 The Fundaments of Czech Grammar 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 0/1 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OEB2303002 Grundzüge der tschechischen Grammatik 11410 41-KCJ vyučován 2 oba 0/1 Z [HT] němčina ne ne ne ne
detail OEB2303003 Introduction to Psycholinguistics 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OEB2303004 Czech language 11410 41-KCJ nevyučován 5 oba 0/0 Zk [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OEB2303005 Introduction to Pragmatics 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:0/1 Zk [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OEB2303006 Fachdidaktik: Tschechisch als Fremdsprache 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] němčina ne ne ne ne
detail OEB2303007 Muttersprachdidaktik: Tschechisch in der Grundschule (Unterstufe) 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] němčina ne ne ne ne
detail OEB2303011 Historická mluvnice českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Zk [HT] OB2303011 čeština ne ne ne ne
detail OEB2303100 Základy jazykovědy 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:1/0 Zk [HS] 13 [H] angličtina ne ne ne ne
detail OEB2303105 Jazykový obraz světa 11410 41-KCJ nevyučován 5 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] ON2303105 čeština ne ne ne ne
detail OEB2303219 Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OEB2303221 Lexikografie 11410 41-KCJ nevyučován 5 letní letní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OEB2303403 Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 4 letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] OB2303403 čeština ne ne ne ne
detail OEB2303408 Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:0/1 Zk [HT] OB2303408 čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C101A Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C102A Úvod do studia jazyka a teorie komunikace 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C105A Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C106A Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:0/0 Zk [HT] 16 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C109A Lexikologie českého jazyka a sémantika 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 16 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C110A Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C112A Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C114A Historický vývoj jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C115A Stylistika a teorie textu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C117A Historický vývoj jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C118A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBV1C107A Český jazyk a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKBZ0C133C Rétorika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKB01C1H2B Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKB01C1H4B Čeština pro děti jiných národností 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKB01C107A Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 KZ [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKB01C114A Český jazyk v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKB7303118 Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HS] 8 [H] OKB01C107A čeština ne ne ne ne
detail OKB7303119 Český jaz. v předškol. vzděl. 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HS] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKB7303233 Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HS] 6 [H] OKB01C1H2B čeština ne ne ne ne
detail OKB7303234 Čeština pro děti cizinců 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HS] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C107A Úvod do studia českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C108A Řečové dovednosti učitele 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C116A Současný český jazyk I 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C127A Současný český jazyk II 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C146A Historické kořeny současné češtiny 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C159A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C166A Didaktika českého jazyka s praxí II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 KZ [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C173A Čeština jako jazyk druhý 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKMN0C291C Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 3 oba 0/0 Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C101A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C102A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C105A Didaktika českého jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C109A Didaktika českého jazyka III 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C110A Lingvistická pragmatika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C114A Česká jazyková situace a jazyková kultura 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNS1C112A Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0 Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKNUZ03103 Český jazyk - univerzitní základ 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OKNZ0C139A Český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0 Zk [HT] 0 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKN01C109A Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HS] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKO131121 Český jazyk a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:0/0 KZ [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OKSOZ1CJ Souborná odborná zkouška z českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OK0303104 Český jazyk A (fonetika, fonologie, morfologie) 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0 Z+Zk [HT] 12 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0303105 Český jazyk B (lexikologie) 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0303207 Český jazyk C (skladba + stylistika) I 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/0 Z [HT]
letní s.:0/0 Z+Zk [HT]
8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0303208 Český jazyk C (skladba a stylistika) II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z+Zk [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0303307 Český jazyk D (komunikativní dovednosti učitele) 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0303308 Kultura řeči 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0303418 Didaktika Čj v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0403102 Český jazyk I s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0403202 Český jazyk II s didaktikou I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0403203 Český jazyk II s didaktikou II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z+Zk [HT] 16 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0403302 Český jazyk III s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 7 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0503118 Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603V01 Vybrané problémy z vývoje českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603V02 Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Z [HS] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603XXX Čeština v alternativních školách 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603026 Současný český jazyk II 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603027 Vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603102 Rétorika I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 5 [H] OKMN0C108A čeština ne ne ne ne
detail OK0603105 Úvod do studia ČJ 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 KZ [HT] 4 [H] OKMN0C107A čeština ne ne ne ne
detail OK0603106 Pragmatika pro učitele 1.stupně ZŠ I 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603118 Rétorika II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 5 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603125 Současný český jazyk I 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603149 Didaktika ČJ s praxí I 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z+Zk [HT] 10 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603150 Didaktika ČJ s praxí II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/0 KZ [HT] 15 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603249 Pragmatika pro učitele 1. stupeň ZŠ II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603250 Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 4 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603279 Specifika přípravy na hodinu ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603283 Čeština jako druhý jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/0 Z [HT] 6 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603503 Píšeme dopis 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603504 Práce s chybou v hodinách ČJ 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603505 Práce s učebním a odborným textem 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603523 Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603623 Integrovaný žák v běžné hodině ČJ 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603625 Techniky didaktického výzkumu v ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603626 Jazykové hry v ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603627 Pomůcky v hodině ČJ 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603628 Čtení s porozuměním 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603629 Kritické myšlení v jazykové a komunikační výchově 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603630 Didaktické metody při tvorbě psaných komunikátů 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603631 Projektové vyučování a průřezová témata v aplikaci do předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail OK0603636 Tvorba učebního textu 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 8 [H] čeština ne ne ne ne
detail ONUZ03103 Český jazyk - univerzitní základ 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON23031P2 Souvislá pedagogická praxe II 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 2 [T] OPNC2C113A čeština ne ne ne ne
detail ON2303100 Základy jazykovědy 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:1/0 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303101 Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] OPNC2C101A čeština ne ne ne ne
detail ON2303102 Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303103 Četba staroslověnských rukopisů 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303104 Aktuální otázky současné lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303105 Jazykový obraz světa 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303106 Teorie komunikace 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303107 Kapitoly z pragmatiky I 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303108 Didaktika českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] OPNC2C105A čeština ne ne ne ne
detail ON2303109 Čtení s porozuměním I 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303110 Četba starých českých textů 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303111 Interpretace nejnovějších textů současné bohemistické a obecné lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303112 Asertivní komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303113 Mediální výchova a její výuka na ZŠ a SŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303114 Didaktika českého jazyka III 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] OPNC2C109A čeština ne ne ne ne
detail ON2303115 Kapitoly z pragmatiky II 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303116 Aktuální problémy výuky českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303117 Humanistická čeština, jazyk baroka 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303118 Komplexní jazykové rozbory II 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303119 Komunikace ve škole 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303120 Manipulativní komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303121 Didaktika češtiny jako druhého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] OPNC2C117B čeština ne ne ne ne
detail ON2303122 Lingvistická charakteristika učebního textu 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303123 Jazyková situace od národního obrození po současnost 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303124 Frazeologie 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303125 Interpretace nejnovějších textů pragmatické lingvistiky 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail ON2303126 Čtení s porozuměním II 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C101A Proseminář z českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C102A Úvod do studia jazyka a teorie komunikace 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C105A Fonetika a fonologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C106A Morfologie českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 5 letní letní s.:2/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C109A Lexikologie českého jazyka a sémantika 11410 41-KCJ vyučován 5 zimní zimní s.:1/3 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C110A Syntax českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 4 zimní zimní s.:1/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C112A Syntax českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/3 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C114A Historický vývoj jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C115A Stylistika a teorie textu 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C117A Historický vývoj jazyka II 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C118A Komplexní jazyková analýza 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/3 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPBZ0C133C Rétorika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPB01C1H2B Tvorba souvislých jazykových projevů 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPB01C1H4B Čeština pro děti jiných národností 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPB01C107A Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1 KZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPB01C114A Český jazyk v předškolním vzdělávání 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C107A Úvod do studia českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C108A Řečové dovednosti učitele 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C116A Současný český jazyk I 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:1/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C127A Současný český jazyk II 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C146A Historické kořeny současné češtiny 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:1/0 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C159A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ nevyučován 4 zimní zimní s.:0/3 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C166A Didaktika českého jazyka s praxí II 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/3 KZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C173A Čeština jako jazyk druhý 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPMN0C368C Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 3 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C101A Didaktika českého jazyka I 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C102A Rétorika a kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C105A Didaktika českého jazyka II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C109A Didaktika českého jazyka III 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C110A Lingvistická pragmatika 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C113A Souvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/3 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C114A Česká jazyková situace a jazyková kultura 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C116B Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C117B Didaktika českého jazyka jako jazyka druhého 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C118B Aktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření) 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail OPNC2C120B Psycholingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C121B Sociolingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C122B Kognitivní lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C123B Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNC2C124B Korpusová lingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPND1C103A Český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNS1C112A Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 2/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPNZ0C139A Český jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OPN01C109A Současné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSOZ1C Souborná odborná zkouška z českého jazyka a literatury s ročníkovou prací 11410 41-KCJ nevyučován 8 oba 0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSOZ2C Souborná odborná zkouška z českého jazyka pro I. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Soub [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSOZ2CK Souborná odborná zkouška z českého jazyka pro I. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Soub [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSOZ2CK1 Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro I. stupeň ZŠ - KS) 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0 KLP [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSZB022 Český jazyk a literatura 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSZM003 Český jazyk a literatura s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail OSZNM01 Český jazyk a literatura s didaktikou 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0 SZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail OXKH03KCJ Konzultační hodiny 11410 41-KCJ vyučován 0 zimní zimní s.:0/0 --- [HT] čeština ne ne ne ne
detail OX03SCHUZE Schůze katedry KCJ 11410 41-KCJ vyučován 0 oba 0/0 Jiné [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01103004 Rétorika I 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01103005 Rétorika II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303SOZ Souborná odborná zkouška z českého jazyka pro I. stupeň ZŠ 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/0 Soub [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303SOZP Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ) 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/0 KLP [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303SOZ1 Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ) 11410 41-KCJ vyučován 1 oba 0/0 KLP [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303026 Současný český jazyk II 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303027 Vývoj českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303149 Didaktika ČJ s praxí I 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/3 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303150 Didaktika ČJ s praxí II 11410 41-KCJ vyučován 3 letní letní s.:0/3 KZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303169 Seminář k souvislé praxi I 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303170 Seminář k souvislé praxi II 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303236 Tvorba učebního textu v ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303238 ČJ v alternativních školách 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303248 Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ I 11410 41-KCJ vyučován 1 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303249 Pragmatika pro učitele 1. st. ZŠ II 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O0130325A Úvod do studia ČJ 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] OPMN0C107A čeština ne ne ne ne
detail O0130325B Současný český jazyk I 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303250 Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303278 Učebnice v práci učitele ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303279 Specifikum přípravy na hodinu ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303283 Čeština jako druhý jazyk 11410 41-KCJ vyučován 1 letní letní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303503 Píšeme dopis, knihu, časopis 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303504 Práce s chybou v hodinách ČJ 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303505 Práce s učebním a odborným textem 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303523 Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303623 Integrovaný žák v běžné hodině českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303623X Integrovaný žák v běžné hodině českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303625 Techniky didaktického výzkumu v českém jazyce 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303626 Jazykové hry v českém jazyce 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303627 Pomůcky v hodině českého jazyka 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303628 Čtení s porozuměním v českém jazyce 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303629 Kritické myšlení v jazykové a komunikační výchově 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303630 Didaktické metody při tvorbě psaných komunikátů 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O01303631 Projektové vyučování a průřezová témata v aplikaci do předmětu český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02103007 Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 0/0 Zk [HS] 0 [H] čeština ne ne ne ne
detail O02303001 Proseminář z ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303002 Úvod do bohemistiky 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303003 Fonetika a fonologie ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303004 Morfologie ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303005 Lexikologie ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303006 Rétorika 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303007 Syntax ČJ I 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:2/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303008 Syntax ČJ II 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303009 Nauka o stylu a textu 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:2/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303011 Základy slavistiky a staroslověnštiny 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303012 Historická mluvnice ČJ I 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:1/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303013 Historická mluvnice ČJ II a vývoj spisovné češtiny 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303014 Didaktika ČJ I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail O02303015 Didaktika ČJ II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303018 Morfologie 11410 41-KCJ nevyučován 0 letní letní s.:1/0 --- [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303019 Lexikologie 11410 41-KCJ nevyučován 0 letní letní s.:1/0 --- [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303050 Základy jazykovědy 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303051 Úvod do pragmatiky 11410 41-KCJ nevyučován 4 letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303052 Didaktika ČJ III 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303054 Pedagogická praxe II 11410 41-KCJ nevyučován 0 zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 2 [T] čeština ne ne ne ne
detail O02303055 Didaktika ČJ (6-11) 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303056 Lingvistická charakteristika učebního textu 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail O02303057 Aktuální problémy výuky ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 3 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303058 Čeština na ZŠ jako jazyk druhý 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303059 Úvod do psycholingvistiky 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail O02303060 Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303061 Četba staroslověnských rukopisů 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail O02303062 Četba starých českých textů 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303063 Historická lexikologie a sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303064 Jazyk regionu, onomastika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303065 Humanistická čeština 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail O02303066 Jazyk období baroka. Jazyková situace od národního obrození až po současnost 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303067 Teorie a vývoj spisovného jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303068 Lingvistické problémy současné bohemistiky 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] angličtina ne ne ne ne
detail O02303069 Sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303070 Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303071 Současná vědecká mluvnice češtiny I 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303072 Současná vědecká mluvnice češtiny II 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303073 Teorie komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303074 Teorie masové komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303075 Sémantika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303076 Mediální výchova 11410 41-KCJ vyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303077 Komunikace ve škole 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303078 Sociolingvistika 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303079 Současná vědecká mluvnice češtiny 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303080 Sociolingvistika 11410 41-KCJ vyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303081 Teorie a vývoj spisovného jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303082 Mediální výchova 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303083 Asertivní a manipulativní komunikace 11410 41-KCJ nevyučován 2 letní letní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O02303160 Užití počítače při výuce výuce mateřského jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 1 oba 0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O04103006 Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 0 oba 0/0 Zk [HS] 0 [H] čeština ne ne ne ne
detail O04303050 Český jazyk I 11410 41-KCJ nevyučován 0 zimní zimní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O04303056 Český jazyk II 11410 41-KCJ nevyučován 0 zimní zimní s.:0/1 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O04303057 Český jazyk III 11410 41-KCJ nevyučován 0 letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O04303058 Didaktika ČJ 11410 41-KCJ nevyučován 0 zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail O05103006 Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 0 oba 0/0 Zk [HS] 0 [H] čeština ne ne ne ne
detail O06103006 Český jazyk 11410 41-KCJ nevyučován 0 oba 0/0 Zk [HS] 0 [H] čeština ne ne ne ne
detail O07303009 Úvod do českého jazyka 11410 41-KCJ nevyučován 1 zimní zimní s.:0/1 KZ [HT] čeština ne ne ne ne
detail O07303010 Fonetika s fonologií 11410 41-KCJ nevyučován 2 zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O07303011 Kultura mluveného projevu 11410 41-KCJ nevyučován 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] čeština ne ne ne ne
detail O07303061 Nauka o slově s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 2 oba 1/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
detail O07303103 Praktická stylistika s didaktikou 11410 41-KCJ nevyučován 3 zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] čeština ne ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK