PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NPFL004 Seminář z formální lingvistiky oba 0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL006 Úvod do formální lingvistiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL012 Úvod do počítačové lingvistiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL015 Metody automatizovaného překladu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL024 Syntaktická analýza češtiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL038 Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL054 Úvod do strojového učení v systému R zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL063 Úvod do obecné lingvistiky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL068 Statistické metody zpracování přirozených jazyků II letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL070 Zdroje jazykových dat zimní zimní s.:1/2 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL073 Matematické metody v lingvistice zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL075 Závislostní gramatiky a korpusy letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL079 Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL081 Praktické základy pravděpodobnosti a statistiky pro komputační lingvistiku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL082 Informační struktura věty a výstavba diskurzu letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL083 Lingvistické teorie a gramatické formalismy letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL087 Statistický strojový překlad letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL092 Technologie pro NLP zimní zimní s.:1/2 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL093 Aplikace NLP letní letní s.:2/1 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL094 Morfologická a syntaktická analýza zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL095 Moderní metody v počítačové lingvistice zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL096 Komputační morfologie letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL097 Neřízené strojové učení v NLP zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL098 Automatické zpracování textových dat letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL099 Statistické dialogové systémy zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL100 Variabilita jazyků v čase a prostoru zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL101 Soutěžní strojový překlad zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL103 Vyhledávání informací zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL104 Metody strojového učení letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL106 Obecná lingvistika letní letní s.:1/1 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL107 Přírodní algoritmy učení a optimalisace zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL109 Číslicové zpracování zvukových signálů zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL111 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL112 Analýza dat v R pro studenty humanitních oborů letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL114 Hluboké učení letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL115 Čtení z pragmatiky a sémantiky letní letní s.:0/2 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL116 Kompendium neuronového strojového překladu letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL117 Seminář z hlubokého učení oba 0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL118 Zpracování přirozeného jazyka na výpočetním clusteru zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL119 Seminář ze zpracování číslicových signálů letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL120 Mnohojazyčné počítačové zpracování jazyka letní letní s.:1/1 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL121 Vybrané kapitoly z české gramatiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL122 Hluboké zpětnovazební učení zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL123 Dialogové systémy letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL124 Zpracování přirozeného jazyka letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL125 Zpracování textu v UNIXu zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL128 Jazykové technologie v praxi letní letní s.:2/1 KZ [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL129 Úvod do strojového učení v Pythonu zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-UFAL 11320
detail NPFL130 Filosofie jazyka a NLP zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-UFAL 11320
detail NPOZ009 Odborné vyjadřování a styl letní letní s.:1/1 KZ [HT] 32-UFAL 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK