PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NBCM000 Moderní metody FTIR spektroskopie letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM007 Speciální praktikum I zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM032 Speciální praktikum II letní letní s.:0/4 KZ [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM038 Elektrické a optické vlastnosti polymerů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM058 Relaxační chování polymerů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM059 Aplikace nízkoteplotního plazmatu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM060 Základy vytváření polymerních struktur letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM062 Strukturní teorie relaxačního chování polymerů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM063 Základy makromolekulární fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM064 Reologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM066 Základy makromolekulární chemie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM068 Fyzikální principy organizace molekulárních systémů I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM069 Úvod do kapalně krystalického uspořádání letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM070 Termodynamika nerovnovážných procesů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM071 Elektronika zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM072 Základy molekulární elektroniky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM076 Teorie polymerních struktur zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM077 Speciální praktikum III zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM080 Samostatná laboratorní práce oba 0/2 KZ [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM081 Praktikum z chemie zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM082 Krásná fyzika nehezky složitých látek letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM090 Fyzika povrchů a tenkých vrstev polymerů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM091 Seminář z fyziky polymerů oba 0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM138 Seminář makromolekulární spektroskopie oba 0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM139 Aplikace nerovnovážného plazmatu v lékařství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM140 Diagnostika nízkoteplotního plazmatu letní letní s.:2/0 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM142 Diplomový seminář KMF letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM143 Bakalářský seminář KMF oba 0/1 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM144 Proseminář termodynamiky a statistické fyziky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM197 Nekonvenční organické vrstvy a modifikace povrchů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM198 Elektrické vlastnosti molekulárních materiálů a systémů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM199 Fyzika molekulárních struktur zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM200 Studijní seminář plazmových polymerů oba 0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM202 Seminář fyziky reálných povrchů oba 0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM203 Experimentální cvičení z fyziky kondenzovaného stavu II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM204 Statistická termodynamika kondenzovaných soustav zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM205 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM206 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM207 Semestrální práce zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM208 Základy makromolekulární fyziky letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM209 Pravděpodobnostní metody fyziky makromolekul letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM210 Vybrané partie z infračervené spektroskopie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM211 Měřicí metody elektrických vlastností polovodivých a nevodivých materiálů zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM213 Fyzika přípravy tenkých vrstev zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM214 Procesy plazmové polymerace zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM215 Modifikace povrchů a její aplikace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM216 Mikroskopie povrchů a tenkých vrstev letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM217 Moderní směry ve fyzice makromolekul zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM218 Experimentální cvičení III zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM219 Vybrané problémy fyziky reálných povrchů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM220 Tvrdé a supertvrdé vrstvy a jejich aplikace zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM221 Aplikace tenkých vrstev v optice a optoelektronice zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM222 Optické vlastnosti tenkých vrstev zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM223 Seminář-aktuální problémy makromolekulární fyziky oba 0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM224 Seminář experimentální bioreologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM225 Úvod do bioreologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM226 Reologie biolátek letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM227 Fyzikální metody studia nanostruktur oba 2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM228 Polymery pro aplikace ve fotonice a optoelektronice zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM229 Technologie přípravy polymerních fotonických prvků a jejich charakterizace letní letní s.:1/2 KZ [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM230 NMR spektroskopie polymerů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM231 Aplikovaná termodynamika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM232 Elektrické vlastnosti tenkých vrstev zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM233 Metody analýzy povrchů a tenkých vrstev zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM234 Konstrukce depozičních aparatur zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM235 Základy fyziky plazmatu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NBCM236 Nanokompozitní a nanostrukturované tenké vrstvy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL017 Automatizace experimentu letní letní s.:1/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL018 Transportní a povrchové vlastnosti pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL020 Měřicí metody polovodičů oba 2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL021 Fyzikální základy optoelektroniky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL022 Optoelektronika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL023 Experimentální cvičení III letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL024 Fyzika polovodičových součástek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL031 Sluneční energie a fotovoltaika oba 2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL033 Transportní jevy v pevných látkách zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL043 Úvod do fyziky organických polovodičů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KMF 11320
detail NFPL044 Semestrální práce III letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KMF 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK