PředmětyPředměty(verze: 886)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NDGF001 Seminář o modelování dynamického Geoidu oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NDGF002 Seminář o aktuálních problémech geodynamiky oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NDGF003 Modelování seismických vlnových polí oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF004 Inverze seismických vlnových polí a časů šíření oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF005 Seminář nelineární geodynamiky oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NDGF006 Seismické vlny v nehomogenních anizotropních prostředích oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF007 Pohyby, tíhové pole a tvar Země oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF008 Interferenční seismické vlny oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF010 Seminář o aktuálních problémech seismologie oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NDGF012 Rotace Země pro doktorandy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
32-KG 11320
detail NDGF013 Mechanika kontinua pro doktorandy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF014 Geomagnetismus a geoelektřina pro doktorandy letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF015 Dynamika pláště a litosféry pro doktorandy oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF016 Seismologie pro doktorandy letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF017 Základy mechaniky kontinua oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF018 Okrajové úlohy pro určení tíhového pole a tvaru Země pro doktorandy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
32-KG 11320
detail NDGF019 Vybrané partie z obrácených úloh letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF020 Indukovaná seismicita a průmyslové aplikace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF021 Metody určování parametrů gravitačního pole Země a polohy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF022 Seminář o seismologickém softwaru oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NDGF023 Základy teorie seismických vln oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF024 Zemětřesné ohrožení zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF025 Seminář o softwaru pro geofyziky oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NDGF026 Matematické metody studia gravitačního pole a tvaru Země zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF027 Numerické modelování metodou konečných diferencí v geofyzice zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF028 Matematické metody v geofyzice pro doktorandy oba 3/3 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF029 Pokročilé matematické metody v geofyzice oba 2/2 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF030 Inženýrská seismologie oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NDGF031 Globální geofyzika zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO002 Šíření seismických vln zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO005 Fourierova spektrální analýza letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO006 Fyzika ionosféry a magnetosféry letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO007 Užitá geofyzika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO011 Praktikum ze seismologie letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO015 Geotermika a radioaktivita Země letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO016 Stavba Země zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO017 Tíhové pole Země a planet zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO018 Maticové metody v seismologii zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO019 Přehled geofyziky pro meteorology oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO021 Newtonův potenciál ve fyzikálních vědách zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO022 Numerické metody ve Fortranu letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO029 Přehled geofyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO030 Rotace Země zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO031 Užitá geofyzika - terénní měření letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO032 Paprskové metody v seismice zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO034 Seismické povrchové vlny zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO035 Dynamika pláště a litosféry zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO036 Planety sluneční soustavy oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO039 Potenciál pravidelných těles oba 1/1 KZ [HT] 32-KG 11320
detail NGEO042 Elektromagnetické induktivní sondování Země letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO049 Vysokofrekvenční modelování účinků seismického zdroje letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO057 Metody zpracování geofyzikálních dat letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO061 Elektromagnetická indukce a vodivost Země letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO063 Seismické prostorové vlny v nehomogenních anizotropních prostředích letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO069 Mechanika kontinua II zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO072 Desková tektonika a subdukce litosféry letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO074 Fyzika zemětřesného zdroje letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO075 Jak použít programy SW3D oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO076 Obrácené úlohy a modelování ve fyzice letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO078 Mechanika kontinua letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO079 Geomagnetismus a geoelektřina II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO080 Geomagnetismus a geoelektřina zimní zimní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO081 Obrácené úlohy a modelování v geofyzice letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO082 Seismologie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO083 Seismický seminář oba 0/3 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO084 Geodynamický seminář oba 0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO086 Okrajové úlohy pro určení tíhového pole a tvaru Země I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO087 Okrajové úlohy pro určení tíhového pole a tvaru Země II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO088 Seismická anizotropie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO089 Rotace Země II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO090 Proseminář věd o Zemi letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO094 Gravitační pole a vnitřní stavba planet Sluneční soustavy a jejich měsíců oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO095 Spektrální metody řešení parciálních diferenciálních rovnic v geofyzice oba 2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO096 Úvod do planetologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO097 Teoretické základy paprskových metod letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO099 Struktura a dynamika planet letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO100 Vybrané partie z teorie geodynama zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO101 Cvičení z geodynamiky zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO102 Inverzní modelování v geodynamice zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO103 Seismologie silných pohybů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO104 Vlastní kmity Země zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO105 Základy rotační seismologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO106 Termodynamika přírodních systémů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO107 Metoda konečných prvků v geofyzice letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KG 11320
detail NGEO108 Povrchové procesy a tektonika planet zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO109 Geochemie a kosmochemie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO110 Přehled geofyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO111 Mechanika kontinua letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NGEO112 Fourierova spektrální analýza letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NMAF001 Vybrané kapitoly z parciálních diferenciálních rovnic letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NPRF017 Programování ve Fortranu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NPRF018 Počítače v geofyzice zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
detail NPRF039 Fortran 95 a paralelní programování letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KG 11320
detail NPRF051 Počítače v geofyzice zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KG 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK