PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NAFY001 Mechanika a kontinuum zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY002 Elektřina a magnetismus letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY003 Úvod do praktické fyziky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY008 Práce s počítačem a programování zimní zimní s.:2/1 KZ [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY009 Termodynamika a statistická fyzika letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY010 Optika zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY011 Atomová a jaderná fyzika letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY016 Úvod do teoretické fyziky I zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY018 Chemie pro fyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY019 Úvod do fyziky materiálů I letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY020 Numerické metody řešení fyzikálních problémů zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY021 Experimentální metody fyziky materiálů I zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY022 Experimentální metody fyziky materiálů II letní letní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY023 Úvod do technologie materiálů letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY024 Úvod do fyziky materiálů II zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY025 Základy elektroniky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY026 Optické vlastnosti látek letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY027 Základy moderní optiky a fotoniky zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY028 Fyzika polovodičů zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY029 Experimentální metody pro optoelektroniku letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY030 Základy optické spektroskopie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY032 Fyzika živých organismů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY034 Fyzikální metody a technika v biomedicíně I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY035 Fyzikální metody a technika v biomedicíně II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY037 Radiobiologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY038 Experimentální cvičení z přístrojové techniky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY039 Biochemie letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY040 Základy fyziologie člověka letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY041 Statistické metody v meteorologii letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY042 Numerické metody v meteorologii letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY043 Základy aplikované meteorologie letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY044 Aplikovaná fyzika mezní vrstvy zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY045 Aplikovaná klimatologie zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY046 Analýza a interpretace meteorologických dat letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY047 Zpracování a vizualizace dat v meteorologii I zimní zimní s.:1/1 KZ [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY048 Základy aplikované fyziky atmosféry zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY049 Předpovědní a pozorovací metody letní letní s.:2/1 KZ [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY055 Úvod do teoretické fyziky II letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY070 Metody fyziky povrchů pro moderní technologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY078 Fotovoltaika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY080 Příprava biologických vzorků letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY081 Fyzikální pohled na proudění kapalin a plynů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY082 Zpracování a vizualizace dat v meteorologii II letní letní s.:1/1 KZ [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY083 Analýza modelových výstupů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY084 Experimentální metody fyziky materiálů I zimní zimní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY100 Fyzika polovodičů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NAFY101 Fyzikální metody a technika v biomedicíně I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NBCM083 Vybrané partie z kvantové teorie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL006 Řešení výpočetně náročných úloh ve fyzice zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL010 Kvantová teorie I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL011 Výpočtová fyzika a návrh materiálů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL012 Struktura látek a difrakce záření letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL013 Rozptyl rtg záření na tenkých vrstvách zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL014 Dielektrické vlastnosti pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL019 Přehled moderních analytických metod letní letní s.:1/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL025 Rentgenová strukturní analýza a elektronová mikroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL026 Teorie pevných látek zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL027 Praktická krystalografie letní letní s.:1/1 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL028 Metody proteinové krystalografie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [TS] 32-KFKL 11320
detail NFPL029 Rentgenové difrakční studium reálné struktury PL zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL030 Rtg metody studia struktury a mikrostruktury materiálů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL035 Úvod do krystalografie a strukturní analýzy zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL037 Seminář strukturní analýzy oba 0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL038 Difrakce rentgenového záření dokonalými krystaly zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL039 Metody řešení a upřesňování krystalových struktur monokrystalů letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL040 Aplikovaná strukturní analýza letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL041 Studium struktury a dynamiky makromolekulárních systémů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL061 Fyzika magnetických látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL062 Seminář teorie kondenzovaného stavu oba 0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL063 Pokročilá kvantová teorie s aplikacemi ve fyzice kondenzovaných látek letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL064 Úvod do teorie pevných látek letní letní s.:4/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL065 Vybrané partie z teorie pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL066 Pokročilé metody a aktuální témata ze strukturní analýzy zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL072 Systémy s korelovanými f-elektrony zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL073 Využití rozptylu neutronů v materiálovém výzkumu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL075 Magnetismus v intermetalických systémech letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL076 Metody studia interakcí v magnetických systémech letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL077 Semestrální práce I letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL082 Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL085 Elektronová teorie pevných látek letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL086 Experimentální metody fyziky kondenzovaného stavu zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL087 Seminář řešení fyzikálních problémů letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL088 Metody statistické fyziky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL106 Struktura povrchů a tenkých vrstev zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL107 Základy krystalografie zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL118 Seminář z magnetismu oba 0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL119 Seminář z magnetismu II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL122 Magnetické vlastnosti pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL124 Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL127 Růst krystalů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL141 Kvantová teorie II oba 2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL143 Fyzika pevných látek I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL144 Struktura látek a strukturní analýza zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL145 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL146 Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II letní letní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL147 Fyzika pevných látek II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL148 Základy krystalografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL149 Rentgenografické studium reálné struktury tenkých vrstev letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL150 Úvod do fyziky kondenzovaných soustav letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL151 Experimentální cvičení FPL letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL152 Experimentální cvičení z fyziky kondenzovaného stavu I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL153 Interakce v magnetických látkách zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL154 Neutronové a synchrotronové záření v magnetických látkách letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL155 Studium reálné struktury pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL156 Fyzika ve vysokých tlacích zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL157 Fyzika ve vysokých magnetických polích zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL158 Magnetické struktury zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL159 Moderní materiály s aplikačním potenciálem letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL163 Fyzika magnetických materiálů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL181 Fyzika pevných látek letní letní s.:2/1 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL187 Seminář - Nanomateriály: Fyzika, technologie, využití I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL188 Seminář - Nanomateriály: Fyzika, technologie, využití II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL191 Seminář teorie kondenzovaného stavu II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL213 Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum letní letní s.:1/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL250 Výpočetní fyzika kondenzovaných látek letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL251 Moderní trendy ve fyzice kondenzovaných látek letní letní s.:2/0 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL300 Fyzika a technologie nanomateriálů I zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL301 Fyzika a technologie nanomateriálů II letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL500 Praktické užití mikroskopie atomárních sil (AFM) letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL502 Úvod do fyziky pevných látek letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL505 Úvod do fyziky měkkých materiálů letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL550 Tepelná kapacita pevných látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL551 Korelace v mnohoelektronových systémech letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL801 Oborový seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL802 Oborový seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL803 Neutronova spektroskopie ve fyzice kondenzovanych latek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL804 Quantum Mechanics: Nontraditional Introduction and Selected Applications oba 3/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NFPL805 Quantum Mechanics: Nontraditional Introduction and Selected Applications II oba 3/0 Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NCHF071 Aplikovaná matematika I zimní zimní s.:3/3 Z(+Zk) [HT] 32-KFKL 11320
detail NCHF072 Aplikovaná matematika II letní letní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NCHF073 Aplikovaná matematika III zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NCHF074 Aplikovaná matematika IV letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NMAF071 Aplikovaná matematika I zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NMAF072 Aplikovaná matematika II letní letní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NMAF073 Aplikovaná matematika III zimní zimní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NMAF074 Aplikovaná matematika IV letní letní s.:3/3 Z+Zk [HT] 32-KFKL 11320
detail NPRF020 Úvod do programování v prostředí MATLAB, Octave a Scilab letní letní s.:1/2 KZ [HT] 32-KFKL 11320
detail NPRF034 PC z hlediska uživatele - fyzika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-KFKL 11320
detail NPRF035 PC z hlediska uživatele - fyzika II letní letní s.:2/0 Z [HT] 32-KFKL 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK