PředmětyPředměty(verze: 877)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NDFY006 Počítače ve výuce fyziky I zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY007 Počítače ve výuce fyziky II letní letní s.:0/2 KZ [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY010 Didaktika fyziky (Z) I letní letní s.:2/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY011 Didaktika fyziky (Z) II zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY014 Praktikum školních pokusů I letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY018 Komunikační a informační prostředky ve výuce fyziky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY019 Komunikační a informační prostředky ve výuce (fyziky) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY024 Školní pokusy pro ZŠ letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY029 Problémy fyzikálního vzdělávání oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY031 Pedagogická praxe z fyziky I zimní zimní s.:0/5 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY032 Pedagogická praxe z fyziky II oba 0/0 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY033 Pedagogická praxe z fyziky III oba 0/0 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY036 Dějiny fyziky I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY037 Dějiny fyziky II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY038 Pedagogická praxe z fyziky (CŽV) oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY042 Vývoj fyzikálních experimentů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY043 Didaktika fyziky I zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY044 Didaktika fyziky II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY045 Praktikum školních pokusů I zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY046 Praktikum školních pokusů II letní letní s.:0/4 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY047 Praktikum školních pokusů III zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY048 Praktikum školních pokusů IV letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY049 Praktikum školních pokusů V letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY050 Didaktika fyziky II letní letní s.:0/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY051 Heuristické metody ve výuce fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY052 Pedagogická praxe z fyziky (RZ) oba 0/0 Z [TS] 32-KDF 11320
detail NDFY053 Heuristické metody ve výuce fyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY054 Moderní trendy ve fyzikálním vzdělávání letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY055 Fyzikální vzdělávání ve školních vzdělávacích programech I letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY056 Heuristické metody ve výuce fyziky III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY057 Heuristické metody ve výuce fyziky IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY058 Fyzikální vzdělávání ve školních vzdělávacích programech II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY060 Počítačem podporovaný experiment - elektřina, magnetismus, optika. zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY061 Počítačem podporovaný experiment - 1 (mechanika a akustika) letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY064 Doktorandský seminář f12 I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY065 Doktorandský seminář f12 II letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY066 Fyzikální obraz světa II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY067 Současné trendy pedagogiky a didaktiky fyziky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY068 Fyzika v kulturních dějinách lidstva I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY069 Fyzika v kulturních dějinách lidstva II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY070 Vývoj fyzikálních experimentů II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY071 Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY072 Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti II letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY073 Fyzika v mezipředmětových vazbách letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY074 Úvod do metodologie výzkumu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT]
letní s.:2/1 Z+Zk [HT]
32-KDF 11320
detail NDFY075 Seminář k tandemové výuce I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY076 Seminář k tandemové výuce II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY077 Praktické cvičení ve výuce fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY078 Praktické cvičení ve výuce fyziky II letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY079 Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání I oba 0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY080 Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání II oba 0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY081 Analýza dat v pedagogickém a didaktickém výzkumu zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
32-KDF 11320
detail NDFY082 Základy výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů I oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFY083 Základy výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů II oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ001 Didaktika fyziky I oba 2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ002 Didaktika fyziky II oba 2/1 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ003 Praktikum školních pokusů I oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ004 Praktikum školních pokusů II oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ005 Pedagogická praxe z fyziky (Z) I oba 0/0 Z [TS] 32-KDF 11320
detail NDFZ006 Pedagogická praxe z fyziky (Z) II oba 0/0 Z [TS] 32-KDF 11320
detail NDFZ007 Praktikum školních pokusů III oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ008 Pedagogická praxe z fyziky (Z) III oba 0/0 Z [TS] 32-KDF 11320
detail NDFZ009 Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ I oba 0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDFZ010 Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ II oba 0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDPP001 Doktorský seminář z pedagogiky a psychologie I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NDPP002 Doktorský seminář z pedagogiky a psychologie II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUE001 Fyzika I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF101 Mechanika zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF103 Elektřina a magnetismus letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF104 Molekulová fyzika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF106 Matematické metody ve fyzice letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF201 Optika zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF202 Teoretická mechanika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF204 Úvod do kvantové mechaniky a kvantové teorie letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF205 Klasická elektrodynamika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF301 Atomová fyzika zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF302 Termodynamika a statistická fyzika zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF303 Praktický úvod do elektroniky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF304 Speciální teorie relativity letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF305 Proseminář výuky fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF306 Pedagogická praxe z fyziky I letní letní s.:0/5 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF333 Vypracování a konzultace bakalářské práce oba 0/4 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF401 Fyzika kondenzovaného stavu zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF402 Praktikum školních pokusů I zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF403 Didaktika fyziky I zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF404 Pedagogická praxe z fyziky II letní letní s.:0/2 Z [TS] 32-KDF 11320
detail NFUF405 Jaderná a částicová fyzika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF406 Praktikum školních pokusů II letní letní s.:0/4 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF407 Pedagogická praxe z fyziky III zimní zimní s.:0/2 Z [TS] 32-KDF 11320
detail NFUF501 Astronomie a astrofyzika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF502 Didaktika fyziky II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF503 Fyzikální obraz světa zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF555 Diplomová práce I zimní zimní s.:0/6 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF556 Diplomová práce II letní letní s.:0/10 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF701 Praktické aplikace fyziky kondenzovaného stavu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF702 Vybrané partie ze základů elektrotechniky pro budoucí učitele fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF703 Nové materiály a technologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF704 Obecná teorie relativity pro učitele zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF801 Fyzika I prakticky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF802 Řešení problémů zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF803 Seminář z mechaniky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF804 Úvod do matematických metod fyziky zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF805 Elektřina a magnetizmus krok za krokem letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF806 Molekulová fyzika letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF807 Elektřina kolem nás letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF808 Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF809 Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání II letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF810 Zážitková pedagogika a fyzikální vzdělávání oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF811 Proseminář výuky fyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NFUF902 Pedagogická praxe z fyziky (CŽV) letní letní s.:0/34 Z [HS] 32-KDF 11320
detail NFUF903 Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe (CŽV) letní letní s.:0/30 Z [HS] 32-KDF 11320
detail NMUM805 Pedagogika I (CŽV) zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NMUM806 Pedagogika II (CŽV) letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NMUM807 Psychologie (CŽV) letní letní s.:2/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NOFY016 Fyzika pro nefyziky I - Svět kolem nás zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NOFY017 Fyzika pro nefyziky II - Svět kolem nás letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NPED015 Pedagogický seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED016 Pedagogický seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED020 Sociální psychologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED021 Psychologické praktikum zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED022 Rétorika a komunikace s lidmi I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED023 Školský management zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED029 Psychologie (Z) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED030 Psychologie (Z) II letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NPED033 Psychologie letní letní s.:2/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED034 Pedagogika I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED035 Pedagogika II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED036 Psychologie (Z) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED037 Psychologie (Z) II letní letní s.:2/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED038 Pedagogika (Z) I zimní zimní s.:2/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED039 Pedagogika (Z) II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED040 Úvod do metodologie pedagogických a didaktických výzkumů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED041 Metody pedagogického a didaktického výzkumu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NPED042 Rétorika a komunikace s lidmi II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED043 Diagnostika a autodiagnostika pro učitele zimní zimní s.:0/1 Z [HS] 32-KDF 11320
detail NPED044 Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPED046 Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
32-KDF 11320
detail NPEP301 Úvod do psychologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP401 Pedagogika I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP402 Pedagogika II letní letní s.:1/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP403 Psychologie letní letní s.:2/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP501 Diagnostika a autodiagnostika pro učitele zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP601 Rétorika a komunikace s lidmi I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP602 Sociální dovednosti a práce s lidmi I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP603 Rétorika a komunikace s lidmi II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP604 Sociální dovednosti a práce s lidmi II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NPEP901 Pedagogika I (CŽV) zimní zimní s.:20/20 Z [HS] 32-KDF 11320
detail NPEP902 Pedagogika II (CŽV) letní letní s.:20/20 Z [HS] 32-KDF 11320
detail NPEP903 Psychologie (CŽV) letní letní s.:20/20 Z [HS] 32-KDF 11320
detail NPEP904 Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
32-KDF 11320
detail NPRF026 Úvod do programování a práce s počítačem zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NPSY001 Psychologie učitelství zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NSZZ012 Souborná zkouška - UF letní letní s.:0/4 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NSZZ021 Souborná zkouška z pedagogiky a psychologie letní letní s.:0/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY010 Elektronika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY018 Jaderná fyzika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY019 Vybrané problémy jaderné fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY020 Astronomie a astrofyzika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY023 Fyzikální obraz světa zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY028 Teoretická mechanika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY029 Teoretická mechanika zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY045 Jaderná fyzika letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY054 Elektřina kolem nás letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY055 Vybrané partie z fyziky III letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY056 Fyzika kondenzovaného stavu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY064 Zajímavosti v optice zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY068 Molekulární simulace oba 1/1 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY070 Fyzika I prakticky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY074 Kurs praktické elektroniky oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY077 Vlnění a akustika oba 2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY079 Výběrové praktikum z jaderné fyziky letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY080 Fyzika I (mechanika) zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY081 Úvod do matematických metod fyziky zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY082 Praktický úvod do elektroniky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY083 Molekulová fyzika letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY084 Praktický úvod do elektroniky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY085 Matematické metody ve fyzice II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY086 Praktikum multimediální techniky oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY088 Fyzikální panorama I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY092 Matematické metody ve fyzice letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY095 Fyzikální panorama II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY096 Klasická elektrodynamika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY097 Teorie relativity letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY100 Kvantová mechanika letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY101 Fyzika II (elektřina a magnetismus) letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY102 Fyzika III (optika) zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY103 Fyzika IV (atomová fyzika) zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY104 Fyzika kondenzovaného stavu zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY105 Sociální dovednosti a práce s lidmi I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY106 Sociální dovednosti a práce s lidmi II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY108 Seminář z astronomie I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY109 Aktuální problémy meteorologie I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY111 Seminář z astronomie letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY112 Aktuální problémy meteorologie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY113 Optika krok za krokem zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY114 Seminář z mechaniky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY115 Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY116 Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY117 Fyzika v nás zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY118 Seminář z kvantové fyziky pro učitele oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY119 Molekulová fyzika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY120 Bakalářský seminář z fyziky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY121 Úvod do programu Wolfram Mathematica nejen pro učitele oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY122 Řešení problémů zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY123 Grafy ve výuce fyziky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY124 Kvantitativní fyzikální úlohy oba 0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY125 Tepelné jevy v experimentech zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY127 Vybraná témata z atmosférické fyziky vhodná pro aplikace ve výkladu středoškolské fyziky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY130 Nízké teploty oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY131 Seminář z fyziky mikrosvěta pro učitele oba 0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY132 Udělejte si sami: jednoduché fyzikální pomůcky zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFY133 Udělejte si sami: jednoduché fyzikální pomůcky II letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ001 Fyzika I (mechanika) zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ002 Fyzika II (mechanika tekutin, kmity a vlny) zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ003 Fyzika III (molekulová fyzika a termodynamika) letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ004 Fyzika IV (elektřina a magnetismus) letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ005 Fyzika V (optika) zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ006 Fyzika VI (úvod do fyziky mikrosvěta) letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ009 Matematické metody ve fyzice I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ015 Vybrané partie z fyziky I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ016 Vybrané partie z fyziky II zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ017 Vybrané partie z fyziky III letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ018 Výpočetní technika (uživatelský kurz) I zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ019 Výpočetní technika (uživatelský kurz) II letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ020 Základní matematické metody ve fyzice I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ021 Základní matematické metody ve fyzice II letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ022 Molekulová fyzika a termika letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ023 Úvod do moderní fyziky I letní letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ024 Úvod do moderní fyziky II letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KDF 11320
detail NUFZ025 Fyzika IV prakticky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KDF 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK