PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NAFY017 Úvod do kvantové teorie oba 2/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM026 Experimentální technika v molekulární spektroskopii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM027 Symetrie molekul letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM030 Speciální praktikum I zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM031 Teoretické základy molekulární spektroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM033 Fyzikální základy fotosyntézy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM035 Obecná chemie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM037 Praktikum chemie zimní zimní s.:0/3 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM039 Kvantová teorie molekul letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM042 Základy teorie přenosu energie v molekulárních systémech II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM044 Seminář optické spektroskopie vysokého rozlišení oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM045 Elementární cvičení z kvantové mechaniky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM046 Teoretický seminář chemické fyziky oba 0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM049 Krystalografie bílkovin letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM051 Metody molekulové dynamiky a Monte Carlo zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM053 Určování krystalových struktur oba 1/1 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM054 Strukturní analýza látek zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM055 Molekulární simulace v chemické fyzice oba 2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM056 Fyzikálně-chemická diagnostika a kontrola jakosti technologií letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM057 Chemická fyzika a termodynamika recyklace odpadních materiálů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM086 Molekulární spektroskopie I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM087 Molekulární spektroskopie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM088 Biofyzika fotosyntézy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM089 Aplikovaná chemická fyzika letní letní s.:2/2 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM098 Rentgenová strukturní analýza biomolekul a makromolekul zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM099 Praktická cvičení z kvantové teorie molekul I letní letní s.:0/3 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM100 Výpočetní experimenty v teorii molekul I zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM101 Detekce a spektroskopie jednotlivých molekul zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM102 Základy klasické radiometrie a fotometrie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM103 Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky II letní letní s.:0/5 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM105 Chemie pro fyziky I - Anorganická chemie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM106 Chemie pro fyziky II - Analytická chemie letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM107 Praktikum z chemie letní letní s.:0/3 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM108 Seminář chemické fyziky a optiky oba 0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM109 Základní otázky kvantové fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM110 Kvantová teorie I zimní zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM111 Kvantová teorie II letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM115 Vědecká fotografie a příbuzné zobrazovací techniky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM116 Praktická cvičení z kvantové teorie molekul II zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM117 Bioinformatika I zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM118 Bioinformatika II - Počítačová biologie letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM119 Fyzikální principy genomických a proteomických metod zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM120 Seminář vědecké fotografie oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM121 Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu I zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM122 Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu II letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM123 Metody, modely a algoritmy v biologii letní letní s.:3/0 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM124 Nové materiály v moderních chemických aplikacích oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM125 Výpočetní experimenty v teorii molekul II letní letní s.:0/4 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM127 Biofyzikální metody studia fotosyntézy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM128 Pokročilé metody molekulární spektroskopie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM129 Experimentální technika v optické spektroskopii a radiometrii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM130 Seminář optické spektroskopie letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM131 Pokročilé metody molekulové dynamiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM132 Základy kvantové statistiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM133 Grupy a reprezentace zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM134 Vybrané partie z kvantové teorie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM136 Praktické metody moderní chemické fyziky a senzorické analýzy kondenzovaných soustav oba 0/4 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM137 Kvantové počítače a algoritmy zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM141 Teorie a výpočty spektroskopických vlastností molekul zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM145 Aplikace optotermálního jevu oba 2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM146 Elastický rozptyl světla a jeho aplikace oba 2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM147 Interakce proteinů a membrán - úvod do soft matter zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM148 Pokročilé kapitoly z kvantové teorie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM149 Nanotechnologie v biologii oba 2/0 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM150 Fyzikální pozorovaní nanoobjektů oba 2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM161 Seminář chemické fyziky a optiky I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM162 Seminář chemické fyziky a optiky II letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM163 Seminář chemické fyziky a optiky III zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM164 Seminář chemické fyziky a optiky IV letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM169 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě I. Organizace a popis systémů letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM170 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě II. Informace a náhoda letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM171 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě III. Počítačové modelování a simulace systémů letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM172 Dvoudimenzionální elektronová spektroskopie oba 1/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM173 Kvantová chemie rozlehlých systémů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM174 Variační metody letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM344 Seminář optické spektroskopie vysokého rozlišení (PV) oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NBCM345 Metody tenzorových sítí a DMRG v kvantové chemii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE004 Fyzika III - pro PřF letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE006 Výběrový seminář z fyziky I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE007 Výběrový seminář z fyziky II letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE008 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE009 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE010 Fyzika pro chemiky IIIb letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE014 Fyzika pro Biology letní letní s.:3/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE016 Fyzika v biologii oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE017 Vybrané kapitoly z fyziky oba 4/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE018 Další kapitoly z fyziky pro biology zimní zimní s.:4/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE019 Spektrometrické metody letní letní s.:3/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE020 Speciální spektrometrické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE021 Cvičení z fyziky oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE022 Cvičení z kvantové mechaniky pro chemiky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NFOE024 Další cvičení z fyziky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOFY043 Vybrané kapitoly z kvantové mechaniky zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOFY054 Proseminář z kvantové mechaniky letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOFY074 Matematika pro kvantovku letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE020 Optotermální spektroskopie a mikroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE021 Vlnová optika letní letní s.:4/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE025 Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE026 Ultrakrátké světelné pulsy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE027 Základy kvantové a nelineární optiky I zimní zimní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE028 Základy kvantové a nelineární optiky II letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE029 Mikrodutiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE032 Laserová spektroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE033 Speciální seminář z kvantové a nelineární optiky oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE034 Teorie laseru zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE035 Luminiscenční spektroskopie polovodičů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE036 Úvod do fyzikální a molekulární akustiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE037 Vláknové optické senzory a jejich použití zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE038 Základy optické radiometrie, fotometrie, pyrometrie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE039 Metody akustické, optické a termální spektroskopie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE040 Rozptyl světla a jeho měření zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE044 Vlnová optika II letní letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE046 Speciální praktikum pro OOE I zimní zimní s.:0/4 KZ [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE047 Integrovaná optika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE048 Základy konstrukce a výroby optických prvků zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE049 Holografie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE051 Synchrotronové záření a rtg optika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE052 Optika a fotonika I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE053 Fotonika I zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE055 Přehled spektroskopických metod letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE056 Optické komunikace letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE057 Aplikace fotoniky v monitorování životního prostředí letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE058 Chemie zimní zimní s.:1/3 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE059 Nelineární optika polovodičů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE060 Kvantová statistika optických polí zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE061 Nelineární optika polovodičových nanostruktur zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE063 Optika a fotonika II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE064 Kvantová informace a kvantové počítače letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE065 Koncepční otázky kvantové teorie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE066 Úvod do synergetiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE067 Úvod do nelineární fyziky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE068 Dynamické vlastnosti laseru zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE069 Laserová spektroskopie polovodičových nanokrystalů zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE070 Optika nanomateriálů a nanostruktur letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE071 Magnetooptika zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE072 Teorie prostorových symetrií pro optiku letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE073 Moderní mikroskopie oba 2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE074 Teorie magnetooptiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE100 Doktorský seminář kvantové optiky a optoelektroniky oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE101 Kvantová a nelineární optika I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE102 Kvantová a nelineární optika II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE103 Teorie koherence zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE109 Polovodičová fotonika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE110 Polovodičová luminiscence a její aplikace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE111 Použití ultrakrátkých optických pulsů ve spektroskopii zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE113 Laserová metrologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE115 Konstrukce a výroba optických prvků letní letní s.:0/1 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE116 Základy fotoniky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE117 Luminiscenční spektroskopie polovodičů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE120 Optická spektroskopie ve spintronice letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE121 Metody laserové spektroskopie v polovodičové spintronice oba 2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE124 Fotonické struktury a elektromagnetické metamateriály zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE125 Spektroskopie v terahertzové spektrální oblasti letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE126 Seminář femtosekundové laserové spektroskopie oba 0/2 Z [HT] 32-KCHFO 11320
detail NOOE130 Rentgenové lasery a rentgenová optika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
detail NPRF032 Použití symbolických jazyků v matematice, fyzice a chemii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KCHFO 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK