PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail NAIL008 Pokročilý seminář k počítačové simulaci buněk oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NAIL019 Základní seminář k počítačové simulaci činnosti buněk oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NAIL063 Teorie množin letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NAIL083 Matematické modely činnosti buněk zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NAIL084 Počítačové simulace činnosti buněk letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NAIL124 Cvičení z teorie množin letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMA001 Teorie grafů a algoritmy pro matematiky 1 letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI002 Diskrétní matematika zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI007 Kombinatorické algoritmy letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI009 Základy kombinatorické a výpočetní geometrie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI010 Grafové algoritmy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI013 Kombinatorická a výpočetní geometrie 2 letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI014 Topologické metody v kombinatorice letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI015 Kombinatorické počítání letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI022 Kombinatorický seminář oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI028 Aplikace lineární algebry v kombinatorice zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI035 Geometrické reprezentace grafů 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI036 Kombinatorické struktury letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI037 Geometrické reprezentace grafů 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI041 Kombinatorický seminář pro pokročilé oba 0/3 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI045 Analytická a kombinatorická teorie čísel letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI052 Problémový seminář z kombinatoriky oba 0/3 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI059 Grafové minory a stromové rozklady zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI064 Aplikovaná diskrétní matematika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI066 Algebraická teorie čísel zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI067 Toky, cesty a řezy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI070 Vybrané kapitoly z teorie grafů oba 2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI074 Algoritmy a jejich implementace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI075 Vybrané kapitoly z diskrétní matematiky oba 1/1 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI077 Algoritmy pro specifické třídy grafů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI078 Grafy a počty letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI088 Grafové algoritmy 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI090 Bioinformatický seminář oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI093 Seminář z algoritmů a datových struktur letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI094 Seminář o jazyku Perl6 letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI095 Topologické a geometrické grafy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI097 Výpočetní geometrie letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI098 Algoritmická teorie her zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI099 Průsečíková čísla grafů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI100 Úvod do kryptografie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI106 Geometrický seminář oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI107 Discrete Mathematics of Paul Erdős letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI108 Ramsey Theory zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI109 Additive Combinatorics letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMI110 Grafy a sítě letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NDMX009 Základy kombinatorické a výpočetní geometrie zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAG403 Kombinatorika zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI040 Úvod do teorie čísel zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI054 Matematická analýza 1 letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI055 Matematická analýza 2 zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI056 Matematická analýza 3 letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI057 Lineární algebra 1 zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI058 Lineární algebra 2 letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI064 Matematické struktury letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI065 Základy teorie kategorií pro informatiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI066 Topologické a algebraické metody letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI067 Logika v informatice zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI069 Matematické dovednosti zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI071 Matematika++ letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI072 Lineární algebra III zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI074 Nekonečné množiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAI075 Seminář z klasifikace homogenních struktur zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NMAX055 Matematická analýza 2 zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMAX056 Matematická analýza 3 letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NMIN331 Základy kombinatoriky a teorie grafů letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT008 Algoritmy nelineární optimalizace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT013 Vybrané ekonomicko-matematické modely letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT016 Celočíselné programování letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT017 Vícekriteriální optimalizace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT018 Základy nelineární optimalizace zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT021 Teorie her zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT034 Matematické programování a polyedrální kombinatorika zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT045 Diplomový a doktorandský seminář oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT046 Diskrétní a spojitá optimalizace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT048 Lineární programování a kombinatorická optimalizace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT051 Intervalové metody zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT053 Optimalizační seminář oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NOPT055 Algoritmická teorie her a poker zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPX046 Diskrétní a spojitá optimalizace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NOPX048 Lineární programování a kombinatorická optimalizace letní letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NSWI134 Optimalizace kódu produkčních překladačů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NSZZ029 Bakalářská práce - rešerše oba 0/0 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN042 Paralelní algoritmy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN050 Seminář z výpočetní složitosti oba 0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN055 Paralelní architektury zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2 zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN103 Introduction to Parameterized Algorithms zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN105 Analýza datových struktur zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN107 Rozšiřující seminář Algoritmy a datové struktury 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN108 Rozšiřující seminář Algoritmy a datové struktury 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 32-KAM 11320
detail NTIN110 Vybrané kapitoly z datových struktur zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 32-KAM 11320
detail NTIX061 Algoritmy a datové struktury 2 zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 32-KAM 11320
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK