Filtr:
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrVyučován:Jen pro pgs:Garant(i)Rozsah, examinaceRozsah za akademický rok (navíc):E-KredityKatedraFakultaCyklická výuka
detail MO550P111E Environmental issues, background examples and solutions zimní vyučován ne RNDr. Petra Horká, Ph.D. zimní s.:4/0 Zk [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P106 Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky zimní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P32A Právo a státní správa zimní vyučován ne prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. zimní s.:2/1 Z [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P16G Ochrana ovzduší zimní vyučován ne doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P16P Ochrana ovzduší zimní vyučován ne doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550S13 Práce s odbornou literaturou zimní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. zimní s.:0/1 Z [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P05 Úvod do studia ŽP zimní vyučován ne prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P100 Základy toxikologie zimní vyučován ne prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. zimní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550S07 Organizace a řízení ochrany ŽP zimní vyučován ne RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. zimní s.:1/1 Z [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P30A Základy pedologie a ochrana půdy zimní vyučován ne prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. zimní s.:2/1 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P09 Atmosférický aerosol zimní vyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P96 Ekologie obnovy zimní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P97 Ekologie půdy zimní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550C59 Odpady zimní vyučován ne Ing. Libuše Benešová, CSc. zimní s.:0/2 Z [DS] 2 31-550 11310 ne
detail MO550K01 Annual PhD Conference zimní vyučován ne prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [DS] 0 31-550 11310 ne
detail MO550P89 Limnologie zimní vyučován ne RNDr. Petra Horká, Ph.D. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550C06E Hot topic of environmental sciences zimní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. zimní s.:3/0 KZ [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550OS1A Odborný seminář I zimní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550OS2A Odborný seminář II zimní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550S04 Seminář pro OŽP zimní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
2 31-550 11310 ne
detail MO550P115 Výroba potravin a lidské zdraví zimní vyučován ne doc. Jan Hubert, Ph.D. zimní s.:2/1 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P31 Hygiena zimní vyučován ne prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. zimní s.:2/2 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P120 Metody měření biotických parametrů a procesů zimní vyučován ne Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550DP4A Diplomový projekt zimní vyučován ne zimní s.:0/5 Z [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550DP5A Diplomový projekt zimní vyučován ne zimní s.:0/12 Z [HT] 10 31-550 11310 ne
detail MO550P53 Management chráněných území zimní vyučován ne RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P72 Hydrochemie zimní vyučován ne doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. zimní s.:2/1 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P36 Ekologie ryb zimní vyučován ne prof. doc. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P126E Limnology zimní vyučován ne RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P25 Introduction to soil science, soil organic matter dynamics, and related laboratory techniques zimní vyučován ne Gerrit Angst, M.Sc., Ph.D. zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550124 Recyklace plastů zimní nevyučován ne Ing. Hynek Beneš, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ano
detail MO550123 Radioekologie, radiobiologie a radiační ochrana zimní nevyučován ne prof. Dr. Friedo Zölzer, DSc. zimní s.:2/0 Kv [HT] 3 31-550 11310 ano
detail MO550P98 Moderní metody výzkumu ryb zimní nevyučován ne RNDr. Petra Horká, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ano
detail MO550P44 Metody sledování kvality ovzduší zimní nevyučován ne RNDr. Rudolf Přibil, CSc. zimní s.:2/1 Zk [HT] 4 31-550 11310 ano
detail MO550P99 Tropická ekologie zimní vyučován ne prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ano
detail MO550C41 Metody měření fyzikálních podmínek prostředí zimní vyučován ne RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. zimní s.:0/3 KZ [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MB162P23 Populační ekologie zimní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550S10A Seminář k DP I zimní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550S11A Seminář k DP II zimní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550C12 Praktikum z environmentální chemie zimní nevyučován ne Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. zimní s.:0/5 Z [DS] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P88 Biochemie pro ŽP zimní vyučován ne prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P114 Chráněná území světa zimní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. zimní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P127 Chráněná území světa II zimní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. zimní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P18 Toxické látky přírodního původu zimní vyučován ne doc. Ing. Petr Klusoň, Dr., DSc. zimní s.:3/0 Z+Zk [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550S02 Základy fotodokumentace zimní vyučován ne MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D. zimní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P122 Biometeorologie a bioklimatologie zimní vyučován ne RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. zimní s.:2/0 Z [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P23 Meteorologie a klimatologie zimní vyučován ne RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P55 Odpady zimní vyučován ne RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P12 Péče o diverzitu zimní vyučován ne RNDr. Jan Plesník, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P124 Organická analýza v ŽP zimní vyučován ne prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P65 Posuzování vlivů na životní prostředí zimní nevyučován ne prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P117 Environmentální ekonomie zimní vyučován ne Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P102 Globální biogeochemické cykly zimní vyučován ne RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D. zimní s.:1/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P121 Socioekonomické konflikty v ochraně přírody zimní vyučován ne doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550S06 Rozhodovací procesy v ochraně přírody zimní vyučován ne RNDr. Tomáš Görner, Ph.D. zimní s.:0/2 Zk [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P110 Novinky v ochraně biodiverzity zimní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P40 Speciální ochrana přírody zimní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. zimní s.:2/1 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P24 Ochrana přírody a krajiny zimní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P50 Globální oteplování a poškozování ozonosféry zimní vyučován ne RNDr. Rudolf Přibil, CSc. zimní s.:2/1 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550C10 Efektivní komunikace s veřejností v ochraně přírody a péči o ŽP zimní vyučován ne PhDr. Alena Bauerová zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
5 31-550 11310 ne
detail MO550P78 Aplikace DPZ zimní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. zimní s.:0/3 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P77 Aplikace GIS zimní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. zimní s.:0/3 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P19 Environmentální modelování zimní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P19E Environmental modelling zimní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P66 Úvod do environmentální informatiky zimní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. zimní s.:2/2 Z [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P123 Anorganická analýza v ŽP zimní vyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P27 Environmentální geologie zimní vyučován ne doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D. zimní s.:3/1 Z+Zk [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P32B Právo a státní správa letní vyučován ne prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P105 Population ecology and species protection letní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550C09 Ekologie půdy - praktikum letní vyučován ne Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. letní s.:0/5 Z [DS] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P92 Limnologické metody - praktikum letní vyučován ne RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. letní s.:0/5 Z [DS] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P85 Atmosférická chemie letní vyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P14 Základy chemie atmosféry letní vyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P76 Environmentální chemie letní vyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P75 Ochrana ovzduší II letní vyučován ne doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P13 Aplikovaná ekologie letní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P95E Introduction to Ecology letní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P86 Limnologické metody letní vyučován ne RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. letní s.:1/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P73P Úvod do ekologie letní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550OS1B Odborný seminář I letní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550OS2B Odborný seminář II letní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550DP5B Diplomový projekt letní vyučován ne letní s.:0/20 Z [HT] 20 31-550 11310 ne
detail MO550BP01 Bakalářský projekt z OŽP letní vyučován ne letní s.:0/6 Z [HT] 8 31-550 11310 ne
detail MO550C11 Hydrochemie - turnusové cvičení letní vyučován ne doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. letní s.:0/5 Z [DS] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P21 Úvod do sociologie a jejích výzkumných metod letní vyučován ne Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P01 Znečišťování a ochrana vod letní vyučován ne doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550C40 Strategické plánování v ochraně přírody a krajiny letní vyučován ne RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. letní s.:0/5 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550DP4B Diplomový projekt letní vyučován ne letní s.:0/7 Z [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P116 Ekosystémové služby letní vyučován ne Mgr. Devin Vačkářů, Ph.D. letní s.:2/1 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550C61 Atmosferický aerosol- pokročilé metody analýzy letní vyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. letní s.:1/3 KZ [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MBCPLUS019 Ochrana vod a přírody v praxi letní vyučován ne Mgr. Ing. Michal Pravec letní s.:0/0 Jiné [HT] 0 31-550 11310 ne
detail MO550P46 Úprava podzemních a povrchových vod letní vyučován ne doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550C55 Stopová analýza v ŽP letní nevyučován ne RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. letní s.:0/5 Z [DS] 2 31-550 11310 ne
detail MO550C13 Aplikovaná ekologie - exkurze letní vyučován ne Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [DS] 2 31-550 11310 ne
detail MO550P33 Modern mehods in soil ecology letní vyučován ne Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. letní s.:0/5 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P58 Základy geobotaniky letní nevyučován ne Mgr. Petr Dostál, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ano
detail MO550P112 Úvod do socioekonomických otázek ŽP letní nevyučován ne doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ano
detail MO550P41 Ekologie a management lesů střední Evropy letní vyučován ne doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 2 31-550 11310 ano
detail MO550P125 Ovzduší, zdraví a environmentální politika letní vyučován ne RNDr. Alena Bartoňová, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ano
detail MO550S10B Seminář k DP I letní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550S11B Seminář k DP II letní vyučován ne prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-550 11310 ne
detail MO550P108 Dekontaminační technologie a biotechnologie letní vyučován ne prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P107 Paleolimnologie letní vyučován ne RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. letní s.:2/0 Z+Zk [HT] 1 [T] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P20 Vybrané kapitoly z praktické toxikologie letní vyučován ne doc. Ing. Petr Klusoň, Dr., DSc. letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P101 Vliv technologií na ŽP - využití LCA letní vyučován ne doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550C05 Metody environmentálního výzkumu letní vyučován ne RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. letní s.:0/1 Z [TS] 2 31-550 11310 ne
detail MO550T02 Odborná praxe letní vyučován ne RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. letní s.:0/3 Z [TS] 4 31-550 11310 ne
detail MO550S14 Odborná angličtina pro posluchače přírodovědných oborů letní vyučován ne doc. Ing. Petr Klusoň, Dr., DSc. letní s.:0/3 Z+Zk [HT] 5 31-550 11310 ne
detail MO550P104 Mikrobiální procesy v životním prostředí letní vyučován ne doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P113 Ekotoxikologie letní vyučován ne doc. RNDr. et RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P28 Těžba a revitalizace letní vyučován ne RNDr. Mgr. Petr Rojík, Ph.D. letní s.:2/1 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P83 Environmentální informatika letní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. letní s.:0/2 KZ [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P84 Energie-příroda a společnost letní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. letní s.:2/2 Z+Zk [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P109 Věda a politické rozhodování v životním prostředí letní vyučován ne doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. letní s.:2/0 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P34 Globální koncepce ochrany ŽP letní vyučován ne prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P59 Geoinformační metody pro studium životního prostředí letní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. letní s.:0/4 KZ [DS] 4 31-550 11310 ne
detail MO550P83E Environmental Informatics letní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. letní s.:0/2 KZ [HT] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P51 Environmentální informatika - turnusové cvičení letní vyučován ne Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. letní s.:0/3 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550P119 Energie-příroda a společnost - turnusové cvičení letní vyučován ne RNDr. Rudolf Přibil, CSc., Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. letní s.:0/3 Z [DS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550C03 Exkurze botanická letní vyučován ne Mgr. Jan Šťastný, Ph.D. letní s.:5/0 Z [DS] 2 31-550 11310 ne
detail MO550C60 Exkurze: Ochrana přírody a péče o krajinu letní vyučován ne doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. letní s.:1/0 Z [TS] 3 31-550 11310 ne
detail MO550S12 Nakládání s odpady letní vyučován ne RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. letní s.:2/0 Z [HT] 2 31-550 11310 ne
detail MO550C08 Exkurze do tepelné elektrárny Tušimice II se zaměřením na ochranu ovzduší letní vyučován ne doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. letní s.:0/1 Z [DS] 1 31-550 11310 ne