PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrVyučován:Jen pro pgs:Garant(i)Rozsah, examinaceRozsah za akademický rok (navíc):E-KredityKatedraFakultaCyklická výuka
detail MC230C01A Analytické praktikum I zimní nevyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. zimní s.:2/0 Z [TS] 5 31-230 11310 ne
detail MC230C01B Analytické praktikum II letní nevyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:2/0 Z [TS] 5 31-230 11310 ne
detail MC230C01N Praktikum z analytické chemie letní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:0/4 Z [HT] 6 31-230 11310 ne
detail MC230C02N Praktikum z analytické chemie zimní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. zimní s.:0/4 Z [HT] 6 31-230 11310 ne
detail MC230C03 Praktikum z org. analýzy letní nevyučován ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. letní s.:0/3 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230C04 Pokročilé praktikum z analytické chemie zimní vyučován ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. zimní s.:0/8 Zk [HT] 10 31-230 11310 ne
detail MC230C05 Výběrové praktikum letní nevyučován ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. letní s.:0/2 Z [TS] 5 31-230 11310 ne
detail MC230C06 Analytické praktikum (biol) letní nevyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc. letní s.:0/2 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230C06P Analytické praktikum (ožp) letní nevyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc. letní s.:0/2 Z [TS] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C07N Praktikum z analytické chemie oba vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 0/4 Z [HT] 5 31-230 11310 ne
detail MC230C08 Analytické praktikum (učit) letní nevyučován ne doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. letní s.:0/5 Z [HT] 5 31-230 11310 ne
detail MC230C08N Analytické praktikum (učit) letní nevyučován ne doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. letní s.:0/4 Z [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C09 Analytické praktikum (geol) letní nevyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:2/0 Z [TS] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C10 Moderní metody analytické chemie (geol) zimní vyučován ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [TS] 3 31-230 11310 ne
detail MC230C11 Praktikum z analytické chemie zimní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. zimní s.:0/4 Z [HT] 6 31-230 11310 ne
detail MC230C12 Analytické praktikum II (kata) zimní nevyučován ne zimní s.:2/0 Z [TS] 5 31-230 11310 ne
detail MC230C13 Pokročilé praktikum z analytické chemie (kata) letní vyučován ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. letní s.:0/2 Z [TS] 6 31-230 11310 ne
detail MC230C14N Praktikum z klasických metod analýzy zimní vyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. zimní s.:0/2 Zk [TS] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C15 Praktikum z přístrojové analýzy letní vyučován ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. letní s.:0/3 Z [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C16 Praktikum ze separačních metod oba vyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 0/2 Z [DS] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C17 Praktikum z pokročilých spektrometrických metod oba vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 0/4 Z [DS] 4 31-230 11310 ne
detail MC230C18E Laboratory Training in Analytical Chemistry oba vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 0/2 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230C19 Praktikum z analytické chemie letní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:0/4 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230C84 Praktikum z analytické chemie letní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:0/4 Z [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230DP4A Diplomový projekt zimní vyučován ne zimní s.:0/4 Z [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230DP4C Diplomový projekt letní vyučován ne letní s.:0/10 Z [HT] 10 31-230 11310 ne
detail MC230DP5A Diplomový projekt zimní vyučován ne zimní s.:0/20 Z [HT] 25 31-230 11310 ne
detail MC230DP5B Diplomový projekt letní vyučován ne letní s.:0/24 Z [HT] 30 31-230 11310 ne
detail MC230P03 Elektrochemické metody letní nevyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc., prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. letní s.:3/0 Zk [HT] 5 31-230 11310 ne
detail MC230P03N Elektrochemické metody letní vyučován ne doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P04N Spektrometrické metody letní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P05N Separační metody letní vyučován ne RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P06 Organická analýza letní vyučován ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P07 Teoretické základy analytické chemie zimní vyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P07A Teoretické základy analytické chemie I zimní nevyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:2/0 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P07B Teoretické základy analytické chemie II letní nevyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P08 Pokročilé metody plynové chromatografie letní nevyučován ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P09 Chemometrie letní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P10 Nevodná prostředí v analytické chemii letní vyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. letní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P11 Analýza mikrobiálních toxinů letní vyučován ne RNDr. Miroslav Flieger, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P12 Separace optických izomerů zimní vyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P13 Metody atomové spektrometrie zimní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P14 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie zimní nevyučován ne doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P16 Chemické sensory a biosensory letní vyučován ne RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. letní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P17 Organická polarografie a voltametrie letní vyučován ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P18 Použití počítače k měření v chemické laboratoři zimní nevyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P19 Speciální spektrometrické metody letní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P21 Principy vzorkování zimní vyučován ne RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P22 Informace v analytické chemii letní vyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. letní s.:1/1 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P24 Elektromigrační metody letní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P27 Měření ve vysokoúčinné kolonové chromatografii letní nevyučován ne prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. letní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P30 Metody analýzy pevných látek zimní nevyučován ne zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P31A Analytická chemie I + II (b) zimní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 8 31-230 11310 ne
detail MC230P32 Toxikologie oba vyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P34 Instrumentální met. anal. chem. (geol) letní nevyučován ne doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. letní s.:4/0 Zk [HT] 5 31-230 11310 ne
detail MC230P35 Analytická chemie I (kata) letní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:3/0 Z [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P36N Analytická chemie II (kata) zimní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. zimní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P37 Analytické výpočty a základy chemometrie zimní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P39 Metody analýzy biomolekul zimní nevyučován ne prof. Miloš Novotný zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P40 Analytická toxikologie zimní vyučován ne doc. Ing. Marie Balíková, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P41 Faktory ovlivňující kvalitu výsledků analytické laboratoře zimní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P44 Metodologie měření zimní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P45 Spektrometrické metody letní nevyučován ne doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P46 Elektroanalytické metody letní vyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P47 Kapilární separační metody: Teorie, instrumentace a aplikace letní nevyučován ne prof. Miloš Novotný letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P50 Spektrometrické metody (kata) letní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P51 Separační metody (kata) letní vyučován ne prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P52 Analýza složek životního prostředí letní nevyučován ne prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. letní s.:1/1 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P54 Klinická a farmaceutická analýza zimní vyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P55 Vzorkování zimní nevyučován ne prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P56 Toxikokinetika letní vyučován ne doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P57 Zajištění kvality analytických výsledků letní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P59 Ekotoxikologie zimní vyučován ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P60 Ochrana duševního vlastnictví letní nevyučován ne prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. letní s.:1/1 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P61 Elektroanalytické metody v environmentální, klinické a toxikologické analýze zimní vyučován ne doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P62 Advances in Electroanalytical Chemistry zimní vyučován ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P63 Advances in Separation Science letní vyučován ne RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P64 Registrace chemických látek a léčiv letní nevyučován ne prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc., doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. letní s.:0/2 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P65 Advances in Analytical Spectrometric Methods zimní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P67 Analytická chemie I (a) letní vyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc. letní s.:3/2 Z [HT] 5 31-230 11310 ne
detail MC230P68 Analytická chemie II (a) zimní vyučován ne prof. RNDr. František Opekar, CSc. zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 5 31-230 11310 ne
detail MC230P69 Funkce a chemie bioaktivních přírodních látek zimní vyučován ne prof. RNDr. Irena Valterová, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P70 Hmotnostní spektrometrie v analýze biopolymerů letní nevyučován ne prof. doc. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P71 Strukturní analýza letní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P72 Pokročilé metody hmotnostní spektrometrie zimní vyučován ne RNDr. Martin Štícha, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P73 Genomická analýza v klinické praxi zimní vyučován ne doc. RNDr. Marek Minárik, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P74 Pokročilé metody HPLC a GC letní vyučován ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P76 Generování těkavých specií prvků zimní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. zimní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P77 Speciační prvková analýza letní vyučován ne RNDr. Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D. letní s.:1/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P78 Analytická hmotnostní spektrometrie letní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P79 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie zimní vyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230P80 Introduction to Electroanalytical Chemistry letní vyučován ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P81 Analytical Spectrometry letní vyučován ne RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P82 Prezentace a veřejné projevy zimní vyučován ne RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. zimní s.:1/1 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P83 Hmotnostní detekce v separačních metodách letní vyučován ne doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230P85 Analytická chemie I + II (b) zimní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. zimní s.:4/2 Z+Zk [HT] 7 31-230 11310 ne
detail MC230P86 Biodekontaminační technologie zimní vyučován ne RNDr. Petr Soudek, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230P87 Kvalitativní a kvantitativní organická analýza zimní nevyučován ne doc. RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D. zimní s.:2/2 Zk [HT] 4 31-230 11310 ne
detail MC230S01 Analytická chemie - seminář zimní nevyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230S01N Analytická chemie - seminář letní nevyučován ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala letní s.:0/2 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230S02A Seminář z analytické chemie zimní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230S02B Seminář z analytické chemie letní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230S03 Seminář z instrumentálních analytických metod letní nevyučován ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. letní s.:0/2 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230S04N Analytická chemie - seminář zimní nevyučován ne doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala zimní s.:0/2 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230S05A Seminář z analytické chemie zimní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230S06 Seminář k volit. praktiku z analyt. chemie pro studenty ost. spec. zimní vyučován ne prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. zimní s.:1/0 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230S07 Úkoly a řízení analytické praxe zimní nevyučován ne prof. Ing. Jiří Ševčík, DrSc. zimní s.:1/1 Z [HT] 3 31-230 11310 ne
detail MC230S35 Seminář z analytické chemie I KATA letní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230S36N Seminář z analytické chemie II KATA zimní vyučován ne RNDr. Václav Červený, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2 31-230 11310 ne
detail MC230S62 Seminář k diplomové práci KATA zimní vyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. zimní s.:0/1 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230S63 Seminář k diplomové práci KATA letní vyučován ne doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. letní s.:0/1 Z [HT] 1 31-230 11310 ne
detail MC230T50 Odborná praxe zimní vyučován ne zimní s.:1/0 Z [TS] 2 31-230 11310 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK