PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrVyučován:Jen pro pgs:Garant(i)Rozsah, examinaceRozsah za akademický rok (navíc):E-KredityKatedraFakultaCyklická výuka
detail MB160C17 Praktikum z biochemie parazitů zimní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [TS] 2 31-161 11310 ano
detail MB160C21 Praktikum z molekulární fylogenetiky zimní vyučován ne doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [DS] 1 31-161 11310 ne
detail MB160C25 Cvičení ze základů parazitologie zimní vyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2 31-161 11310 ne
detail MB160C26 Praktikum z lékařské entomologie letní vyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. letní s.:0/4 Z [HT] 4 31-161 11310 ne
detail MB160C28 Helmintologické praktikum zimní vyučován ne RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. zimní s.:0/5 Z [HT] 5 31-161 11310 ne
detail MB160C30 Protozoologické praktikum letní vyučován ne prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. letní s.:0/5 Z [HT] 5 31-161 11310 ne
detail MB160C34 Parazitologické laboratorní techniky zimní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. zimní s.:0/4 Z [HT] 4 31-161 11310 ne
detail MB160C45 Mikroskopická technika zimní vyučován ne RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [DS] 2 31-161 11310 ne
detail MB160C66 Mikroskopická technika pro učitele zimní vyučován ne RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [DS] 1 31-161 11310 ne
detail MB160C67 Praktikum z molekulární parazitologie letní vyučován ne Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. letní s.:0/2 Z [TS] 4 31-161 11310 ne
detail MB160C68 Cvičení ze základů parazitologie pro učitele zimní vyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2 31-161 11310 ne
detail MB160C69 Pokročilé molekulárně biologické, biochemické a fyziologické metody studia modelových eukaryotických mikroorganizmů. letní vyučován ne RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. letní s.:0/1 Z [TS] 2 31-161 11310 ne
detail MB160C71A Mikroskopická technika pro učitele zimní vyučován ne RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [DS] 1 31-161 11310 ne
detail MB160P17 Biochemie parazitů zimní vyučován ne doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P20 Patologie parazitárních nákaz letní nevyučován ne prof. doc. MVDr. Iva Dyková, DrSc. letní s.:3/2 Z+Zk [DS] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P21 Molekulární fylogenetika a taxonomie zimní vyučován ne doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [DS] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P23 Histologie pro parazitology letní nevyučován ne MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P25 Základy parazitologie zimní vyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P26 Lékařská entomologie letní vyučován ne prof. RNDr. Petr Volf, CSc. letní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-161 11310 ne
detail MB160P31 Buněčné a molekulární interakce mezi parazitem a hostitelem zimní nevyučován ne RNDr. Libor Mikeš, Ph.D., Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. zimní s.:3/0 Zk [HT] 5 31-161 11310 ano
detail MB160P33 Biologie helmintů zimní vyučován ne prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. zimní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-161 11310 ne
detail MB160P35 Imunologie parazitárních nákaz zimní vyučován ne RNDr. Iva Kolářová, Ph.D., Mgr. Tomáš Macháček zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P37 Biologie parazitických prvoků letní vyučován ne prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-161 11310 ne
detail MB160P44 Computational Genomics zimní vyučován ne prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. zimní s.:1/0 Zk [TS] 2 31-161 11310 ne
detail MB160P47 Epidemiologie parazitárních nákaz zimní nevyučován ne RNDr. Petr Kodym, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P54 Lékařská mikrobiologie pro parazitology zimní nevyučován ne RNDr. Lenka Šemberová zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P57 Obecná parazitologie letní vyučován ne prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P58 Diagnostika a terapie parazitárních nákaz zimní vyučován ne RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. zimní s.:3/2 Z+Zk [DS] 4 31-161 11310 ne
detail MB160P59 Molekulární biologie parazitů zimní nevyučován ne prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P63 Obecná protistologie letní vyučován ne prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P64 Základy parazitologie pro učitele zimní vyučován ne doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P65 Obecná parazitologie pro učitele letní vyučován ne RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P66 Parasitology oba vyučován ne RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. 2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P67 Histologie pro doktorské studenty parazitologie letní nevyučován ne MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. letní s.:02/1 Zk [HT] 3 31-161 11310 ne
detail MB160P69 Speciální eukaryotická mikrobiologie letní nevyučován ne RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3 31-161 11310 ano
detail MB160P70 Základy parazitologie zimní vyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. zimní s.:3/0 Zk [HT] 4 31-161 11310 ne
detail MB160S24 Odborný seminář oboru Parazitologie zimní vyučován ne RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-161 11310 ne
detail MB160S25 Odborný seminář oboru Parazitologie letní vyučován ne RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-161 11310 ne
detail MB160S26 Odborný seminář oboru Parazitologie zimní vyučován ne RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1 31-161 11310 ne
detail MB160S27 Odborný seminář oboru Parazitologie letní vyučován ne RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1 31-161 11310 ne
detail MB160S63 Protistologické aktuality letní vyučován ne doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. letní s.:1/0 Z [HT] 1 31-161 11310 ne
detail MB160S70 Imunologie parazitárních nákaz II letní vyučován ne RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 2 31-161 11310 ne
detail MB160T27 Terénní parazitologie I. letní vyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. letní s.:0/7 Z [DS] 3 31-161 11310 ne
detail MB160T39 Terénní kurs parazitologie ryb zimní vyučován ne RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [DS] 1 31-161 11310 ne
detail MB160T40 Field Course in Fish Parasitology for Erasmus Students zimní vyučován ne RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [DS] 1 31-161 11310 ne
detail MB160T67 Terénní parazitologie II letní nevyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. letní s.:0/10 Z [DS] 4 31-161 11310 ano
detail MB160T68 Terénní parazitologie II pro doktorské studenty letní nevyučován ne doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. letní s.:0/10 Z [DS] 4 31-161 11310 ano
detail MB160T69 Terénní kurz parazitologie ryb II letní vyučován ne RNDr. Jana Brzoňová, Ph.D., RNDr. Jana Bulantová, Ph.D. letní s.:0/10 Z [DS] 10 [D] 4 31-161 11310 ano
detail MMB160S63 Protistologické aktuality zimní vyučován ne doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [HT] 1 31-161 11310 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK