PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrPovinnost zajišťující výuku:Rozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail RJC3501 Diplomní seminář a metodické vedení práce I zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJC3502 Diplomní seminář a metodické vedení práce II letní letní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ1411 Cizí jazyk - angličtina I zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ1412 Cizí jazyk - angličtina II letní letní s.:0/3, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ1421 Cizí jazyk - němčina I zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ1422 Cizí jazyk - němčina II letní letní s.:0/3, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ2411 Cizí jazyk - angličtina III zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ2412 Cizí jazyk - angličtina IV letní letní s.:0/3, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ2421 Cizí jazyk - němčina III zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ2422 Cizí jazyk - němčina IV letní letní s.:0/3, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ3411 Cizí jazyk - angličtina V zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ3412 Cizí jazyk - angličtina VI letní letní s.:0/3, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ3421 Cizí jazyk - němčina V zimní zimní s.:0/3, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ3422 Cizí jazyk - němčina VI letní letní s.:0/3, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ548 Sociální práce v evropském kontextu - Exkurze Německo letní letní s.:0/3, Z [DS] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ550 Deník Petra Ginze - svědectví o Holocaustu zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ562 Bob Dylan's Songs zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ563 Spiritualita Taizé letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJJ565 Sociální zemědělství letní letní s.:0/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJP504 Internet, informace a informační technologie pro lidi se specifickými potřebami zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJP576 Raná péče v systému podpory rodin znevýhodněných dětí letní letní s.:0/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJP584 Metody práce s dětmi a dospělými s PAS letní letní s.:5/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJP590 Vzdělávání dětí s mentálním postižením ve speciální škole letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJSE207 Metody sociálního a sociologického výzkumu letní letní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJSE367 Management v sociální práci letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJSS214 Pokročilé metody sociální práce zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJSS2151 Obory sociální politiky I zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJSS2152 Obory sociální politiky II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS103 Vybrané kapitoly ze sociologie letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS106 Zdraví a nemoc zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS112 Úvod do sociální práce zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS114 Úvod do sociální politiky letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS115 Základní metody pro sociální práci a sociální pedagogiku letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS2031 Základy práva I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS2032 Základy práva II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS2041 Rizikové skupiny I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS2042 Rizikové skupiny II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS205 Základní metody sociální práce zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS208 Základy ekonomiky a projektová práce zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS214 Specifické metody sociální práce letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS215 Sociální správa zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS216 Sociální zabezpečení letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS301 Sociální práce s rodinami letní letní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS302 Etnické menšiny zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS305 Teorie a přístupy v sociální práci letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS306 Sociální politika v mezinárodním kontextu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS313 Praktická aplikace práva pro sociální pracovníky zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS381 Mezioborový přístup k sociální práci letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS385 Animace a participace v sociální práci letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS5102 Rozvoj poznávacích funkcí metodou R. Feuersteina II letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS5104 Rozvoj poznávacích funkcí metodou R. Feuersteina IV zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS514 Terénní sociální práce a nízkoprahové služby letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS515 Interkulturní práce zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS521 Sociální práce s mnohoproblémovou rodinou letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS528 Specifika sociální práce s dítětem týraným a zneužívaným letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS533 Politický extremismus a rasismus v ČR a ve světě zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS534 Úvod do zahradní terapie letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS535 Sebezkušenost pro pomáhající profese zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS536 Náhradní rodinná péče zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS537 Sociální práce s romskou rodinou letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS538 Plánování a realizace akcí pro veřejnost v neziskových organizacích letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS539 Medicína v souvislostech letní letní s.:0/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS542 Sociální práce a sociální politika v mezinárodní perspektivě - ČR a Indie (e-kurz) letní letní s.:0/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS581 Psychosociální krizová pomoc zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS590 Člověk s mentálním postižením ve výchovně vzdělávacím procesu letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS594 Duševní zdraví a reforma psychiatrické péče v ČR: systém práce a metody práce zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS5971 Reminiscence (práce se vzpomínkami seniorů) I zimní zimní s.:0/1, --- [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJS5972 Reminiscence (práce se vzpomínkami seniorů) II letní letní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJTE259 Biblistika II letní letní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJTE336 Systematická teologie II zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJTE3372 Teologická etika pro praxi II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJTE3402 Praktická teologie II letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT121 Úvod do křesťanství zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT122 Úvod do teologie a Bible letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT123 Úvod do filosofie pro pomáhající profese letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT223 Etika pro sociální práci letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT225 Biblistika I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT227 Systematická teologie I letní letní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT229 Religionistika zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT230 Dějiny filosofického a teologického myšlení zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT284 Spirituální teologie letní letní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT322 Teologická etika pro praxi I zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT323 Křesťanská sociální etika letní letní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT325 Praktická teologie I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT326 Filozofická antropologie pro pomáhající profese zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT383 Sociálně zaměřené biblické texty zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT384 Současná religiozita zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT386 Teologie a symbol letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT525 Lidská práva a občanská společnost letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT545 Filosofie výchovy letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT548 Komenský jako teolog a filosof letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT560 Základy salesiánské pedagogiky a sociální práce zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT582 Spiritualita osvobození letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT583 Ježíšova blahoslavenství jako inspirace pro pomáhající profese letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT584 Interpretace vybraných biblických textů zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT585 Hermeneutika v sociální práci letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJT587 Křesťanská spiritualita zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV101 Pedagogika zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV104 Obecná a vývojová psychologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV1131 Sociální pedagogika I zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV1621 Metody pohybových a herních aktivit zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV1841 Výtvarná výchova I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV1851 Úvod do muzikoterapie I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV201 Psychopatologie zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV261 Kurz plavání zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV525 Vedení dialogu - základní dovednosti zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV5681 Zážitková pedagogika 1 I zimní zimní s.:0/2, --- [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV5731 Cílená muzikoterapie I zimní zimní s.:0/2, --- [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV575 Volnočasová pedagogika zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV580 Paradivadelní systémy zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV581A Současná globální sociální a rozvojová témata zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJV587 Pedagogická psychologie (e-kurz) letní letní s.:0/0, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX1091 Metodický a supervizní seminář k praxi I zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX1092 Metodický a supervizní seminář k praxi II letní letní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX1101 Odborná praxe informativní I zimní zimní s.:0/2, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX1102 Odborná praxe informativní II letní letní s.:0/2, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX2091 Metodický a supervizní seminář k praxi III zimní zimní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX2092 Metodický a supervizní seminář k praxi IV letní letní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX2101 Odborná praxe informativní III zimní zimní s.:0/3, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX2102 Odborná praxe informativní IV letní letní s.:0/3, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX211 Odborná praxe prázdninová I zimní zimní s.:0/2, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX212 Odborná praxe průběžná letní letní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX309 Odborná praxe bloková specializační zimní zimní s.:0/4, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX310 Diplomní praxe letní letní s.:0/2, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX311 Odborná praxe prázdninová II zimní zimní s.:0/2, Z [TS] 27-J 11270 ne ne
detail RJX3121 Supervize odborné praxe specializační I zimní zimní s.:0/1, --- [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX3122 Supervize odborné praxe specializační II letní letní s.:0/1, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX501 Supervize sociální a pedagogické praxe zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJX502 Exkurze v sociálních/speciálně pedagogických organizacích letní letní s.:0/4, Z [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RJ656 Přidělené body za CDV oba 0/0, --- [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RS134 Filosofie a etika sociální práce 3 zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZSZPSP01 Sociální politika a sociální práce oba 0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZSZPSP02 Psychologie oba 0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZSZPSP03 Pedagogika a speciální pedagogika oba 0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZSZPSP04 Filozofie a teologie oba 0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZSZPSP05 Bakalářská práce oba 0/0, Dipl [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZSZPSP07 Pastorace oba 0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZS10 SZZ - Morální teologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZS11 SZZ - Sociální politika a sociální práce letní letní s.:0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZS12 SZZ - Psychologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZS13 SZZ - Biblická teologie letní letní s.:0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
detail RZS14 SZZ - Obhajoba bakalářské práce letní letní s.:0/0, SZ [HT] 27-J 11270 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK