PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst
detail KBIB018 Úvod do Starého zákona zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KBIB019 Úvod do Nového zákona letní letní s.:1/1 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KBIB030 Úvod do Starého zákona zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KBIB031 Úvod do Nového zákona letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU057 Církevní a šlechtická titulatura zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU058 Základy heraldiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU064 Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuře zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU066 "Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU110 Seminář středověké literatury 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU111 Seminář humanistické a barokní literatury 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU113 Seminář středověké literatury 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU114 Seminář humanistické a barokní literatury 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KDKU244 Úvod do studia starší literatury zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS014 České a středoevropské dějiny 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS015 České a středoevropské dějiny 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS018 Dějiny dějepisectví letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS025 Církevní a obecné dějiny starověku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS026 Církevní a obecné dějiny středověku letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS027 Církevní a obecné dějiny raného novověku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS028 Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS029 České církevní dějiny 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS030 České církevní dějiny 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS031 Úvod do studia dějepisu zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS032 Nauka o pramenech středověku zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS033 Dějiny starověkého Řecka a Říma zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS034 Historický proseminář letní letní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS035 Nauka o pramenech novověku letní letní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS036 Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS037 Pomocné vědy historické středověku 2 (diplomatika a kodikologie) letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS038 Pomocné vědy historické novověku 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS039 Pomocné vědy historické novověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS042 Seminář z dějin evropského středověku 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS044 Seminář z evropských dějin 19. a 20. stol. 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS047 Seminář z dějin evropského středověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS048 Seminář z dějin evropského raného novověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS049 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS050 Odborná exkurze oba 0/2 Z [DS] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS051 Odborná exkurze oba 0/1 Z [DS] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS052 Odborná exkurze letní letní s.:0/1 Z [DS] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS053 Přednášky z patristické a středověké literatury letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS157 Diplomní seminář z církevních dějin zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS165 Středověká Praha a okolí zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS170 Středoevropské dějiny středověku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS171 Středoevropské dějiny novověku letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS172 České církevní dějiny 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS173 České církevní dějiny 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS174 Dějiny dějepisectví letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS175 Hagiografie a kult svatých 1 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS176 Hagiografie a kult svatých 2 letní letní s.:1/1 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS182 Spiritualita a dějiny řeholních řádů 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS183 Spiritualita a dějiny řeholních řádů 2 letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS186 Seminář z dějin českého středověku 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS188 Seminář z dějin českého 19. a 20. století 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS190 Církevní a světská titulatura zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS191 Heraldika a genealogie letní letní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS192 Sfragistika a epigrafika zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS193 Numismatika, metrologie a historická statistika letní letní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS195 Papežská politika ve 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS197 Seminář z dějin českého středověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS198 Seminář z dějin českého raného novověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS199 Seminář z dějin českého 19. a 20. století 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS221 Vatikán a Československo ve 20. století zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS222 Katolická církev po Druhém vatikánském koncilu letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS405 Církevní dějiny světové 1 (starověk) zimní zimní s.:8/0 --- [HS]
letní s.:8/0 Zk [HS]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS406 Církevní dějiny světové 2 (středověk) zimní zimní s.:9/0 --- [HS]
letní s.:9/0 Zk [HS]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS407 Církevní dějiny světové 3 (novověk) zimní zimní s.:8/0 --- [HS]
letní s.:8/0 Zk [HS]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS804 Doktorský seminář 1 zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS805 Atestace z historie oba 0/1 KZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS806 Atestace z pomocných věd historických oba 0/1 KZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS808 Doktorský seminář 2 zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
26-KCD 11260 ne
detail KHIS812 Doktorský seminář 3 oba 0/1 --- [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KHIS813 Doktorský seminář 4 oba 0/1 --- [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ016 Zkouška z latinského jazyka oba 0/0 Zk [HS] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ040 Latinský jazyk 1 (morfologie) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ045 Latinský jazyk 2 (morfologie) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ046 Latinský jazyk 3 (syntax) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ047 Latinský jazyk 4 (syntax) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ054 Odborná angličtina pro historiky 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ055 Odborná angličtina pro historiky 2 letní letní s.:0/2 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ211 Četba a výklad latinských textů 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KJAZ212 Četba a výklad latinských textů 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT001 Proseminář starší literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT002 Antická literatura 1 (řecká) zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT003 Antická literatura 2 (římská) letní letní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT004 Úvod do literární teorie 1 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT005 Úvod do literární teorie 2 letní letní s.:1/1 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT006 Křesťanská spiritualita v literatuře středověku letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT007 Četba starších českých textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT008 Literatura a české národní obrození zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT011 Modern Literature Seminar 1 zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT012 Modern Literature Seminar 2 letní letní s.:0/2 KZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT015 Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT016 Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT018 Seminář středověké literatury 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT019 Seminář středověké literatury 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT020 Seminář humanistické a barokní literatury 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT021 Seminář humanistické a barokní literatury 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT022 Seminář literatury 19. století 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT023 Seminář literatury 19. století 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT024 Světová literatura 19. - 21. století 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT025 Světová literatura 19. - 21. století 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT026 Úvod do versologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT028 Problémy české literární historiografie letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT029 Přednášky z antické a středověké literatury 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT030 Přednášky z antické a středověké literatury 2 letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT031 Úvod do tvorby digitálních edic zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KLIT032 Literatura a teologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG021 Církevní a obecné dějiny starověku letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG022 Církevní a obecné dějiny středověku letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG023 Církevní a obecné dějiny raného novověku letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG024 Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG025 Antická a středověká literatura letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG026 Raně novověká literatura letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG027 Literatura od počátků národního obrození po konec 19. století letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KRIG028 Literatura 20. století letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KVAR007 Seminář metodologie zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KVAR011 Metodika diplomové práce oba 0/0 Z [HS] 26-KCD 11260 ne
detail KVAR053 Dějiny duchovní hudby 1 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KVAR054 Dějiny duchovní hudby 2 letní letní s.:1/1 Zk [HT] 26-KCD 11260 ne
detail KVAR07 Letní škola církevních dějin letní letní s.:0/5 Z [DS] 26-KCD 11260 ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK