PředmětyPředměty(verze: 830)
Vyučované předměty, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail KBIB002 Úvod do Nového zákona zimní zimní s.:13/0 --- [HS]
letní s.:13/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB006 Knihy básnické a sapienciální zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB007 Novozákonní epištoly 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB008 Janovské spisy 1 zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB013 Pentateuch a dějepisné knihy 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB014 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB015 Knihy prorocké a apokalyptické letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB016 Novozákonní epištoly 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB017 Janovské spisy 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB018 Úvod do Starého zákona zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB019 Úvod do Nového zákona zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB022 Úvod do Písma 1 zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB023 Úvod do Písma 2 letní letní s.:3/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB024 Pentateuch a dějepisné knihy 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB026 Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB106 Seminář NZ letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB107 Seminář SZ zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB109 Bibliodrama 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB114 Starozákonní reálie letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB119 Metodika biblické vědecké práce oba 0/6 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB121 Theological and Spiritual Themes in the Pauline Letters letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB122 Jesus' Parables in the Synoptic Gospels zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB123 The Bible and the Quran zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB301 Bible jako zdroj etické inspirace zimní zimní s.:6/0 --- [HT]
letní s.:6/0 Zk [HT]
26-KBV 11260
detail KBIB303 Vztah ke státu a společnosti z novozákonní perspektivy (četba textů) zimní zimní s.:5/0 Z [HT]
letní s.:5/0 Z [HT]
26-KBV 11260
detail KBIB400 Úvod do Písma zimní zimní s.:4/0 --- [HS]
letní s.:4/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB401 Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihy zimní zimní s.:6/0 --- [HS]
letní s.:6/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB402 Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciální zimní zimní s.:6/0 --- [HS]
letní s.:6/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB403 Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolů zimní zimní s.:6/0 --- [HS]
letní s.:6/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB404 Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Jana zimní zimní s.:6/0 --- [HS]
letní s.:6/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB405 Starozákonní teologie a exegeze I. zimní zimní s.:7/0 --- [HS]
letní s.:7/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB406 Starozákonní teologie a exegeze II. zimní zimní s.:11/0 --- [HS]
letní s.:11/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB407 Novozákonní teologie a exegeze I. zimní zimní s.:9/0 --- [HS]
letní s.:9/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB408 Novozákonní teologie a exegeze II. zimní zimní s.:10/0 --- [HS]
letní s.:10/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KBIB800 Seminář biblických věd I. zimní zimní s.:0/1 KZ [HT]
letní s.:0/1 KZ [HT]
26-KBV 11260
detail KBIB801 Seminář biblických věd II. zimní zimní s.:0/1 KZ [HT]
letní s.:0/1 KZ [HT]
26-KBV 11260
detail KBIB802 Seminář biblických věd III. zimní zimní s.:0/1 KZ [HT]
letní s.:0/1 KZ [HT]
26-KBV 11260
detail KBIB803 Atestace z biblických věd oba 0/1 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KBIB804 Biblické vědy oba 0/2 Jiné [HT] 26-KBV 11260
detail KDOK009 Státní doktorská zkouška z biblických věd oba 0/0 SZ [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ003 Latinská četba pro teology 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ007 Latinská četba pro teology 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ008 Zkouška z latinského jazyka zimní zimní s.:0/0 --- [HS]
letní s.:0/0 Zk [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ014 Zkouška z řeckého jazyka oba 0/0 Zk [HS] 26-KBV 11260
detail KJAZ021 Novozákonní řečtina 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ022 Novozákonní řečtina 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ023 Novozákonní řečtina 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ024 Novozákonní řečtina 4 letní letní s.:0/2 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ041 Latinský jazyk 1 (morfologie) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ042 Latinský jazyk 2 (morfologie) letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ043 Latinský jazyk 3 (syntax) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ044 Latinský jazyk 4 (syntax) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ103 Četba hebrejských starozákonních textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ104 Staroslověnština - církevní slovanština zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ105 Latinský jazyk 1 (morfologie) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ106 Latinský jazyk 2 (morfologie) letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ107 Latinský jazyk 3 (syntax) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ108 Latinský jazyk 4 (syntax) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ110 Počátky řecké patristické literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ118 Úvod do latinského jazyka 1 zimní zimní s.:0/18 --- [HS]
letní s.:0/18 Z [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ120 Úvod do latinské četby zimní zimní s.:0/18 --- [HS]
letní s.:0/18 Z [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ121 Úvod do novozákonní řečtiny 1 zimní zimní s.:0/18 --- [HS]
letní s.:0/18 Z [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ122 Úvod do novozákonní řečtiny 2 zimní zimní s.:0/18 --- [HS]
letní s.:0/18 Z [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ125 Úvod do biblické hebrejštiny 2 zimní zimní s.:0/18 --- [HS]
letní s.:0/18 Z [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ126 Řecká četba k Novému zákonu: teorie překladu a překladatelská praxe zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ140 Cvičení k latinské syntaxi letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ143 Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánoční zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ147 Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonoční letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ152 Staroslověnská četba pokračovací letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ154 Latinská četba k dějinám umění 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ155 Latinská četba k dějinám umění 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ161 Latinská patristická literatura letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ162 Interaktivní překládání z latiny oba 0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ163 Jazyk, gramatika, styl letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ166 Četba řeckých novozákonních textů zimní zimní s.:0/18 --- [HS]
letní s.:0/18 Z [HS]
26-KBV 11260
detail KJAZ167 Četba starších českých textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ168 Latinský jazyk 4 (syntax) letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ169 Český biblický překlad v průběhu staletí letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ170 Arabština pro teology 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ171 Arabština pro teology 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ176 Zkouška z latinské četby k historii oba 0/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ177 Zkouška z latinské četby k dějinám umění oba 0/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ182 Četba arabských teologických textů 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ183 Latinské texty k liturgice oba 0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ184 Četba arabských teologických textů 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ186 Výstavba textů v odborném stylu letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ199 Biblická hebrejština 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ200 Biblická hebrejština 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ201 Introduction into Biblical Hebrew zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ202 Latinské liturgické texty a jejich překlady zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ203 Staroslověnské texty k českým církevním dějinám zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ211 Četba a výklad latinských prozaických textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ212 Četba a výklad latinských básnických textů letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ213 Zkouška z latinské četby k dějinám kultury oba 0/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ801 Latina (Církevní a obecné dějiny) zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ805 Latina (Dějiny křesťanského umění) zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ806 Seminář z latiny (Církevní a obecné dějiny) oba 0/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ809 Ugaritština oba 0/0 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ810 Latina pro studenty teologie oba 0/0 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ811 Novozákonní řečtina oba 0/0 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ812 Biblická hebrejština oba 0/0 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ814 Akkadština oba 0/0 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KJAZ816 Biblická aramejština oba 0/0 KZ [HT] 26-KBV 11260
detail KRIG004 Biblické vědy letní letní s.:0/0 RZ [HT] 26-KBV 11260
detail KRIG604 Souborná zkouška z biblických věd letní letní s.:0/0 Zk [HT] 26-KBV 11260
detail KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie letní letní s.:0/0 SZ [HT] 26-KBV 11260
detail KSNB008 Starý a Nový zákon letní letní s.:0/0 SZ [HT] 26-KBV 11260
detail KSNM001 Písmo svaté letní letní s.:0/0 SZ [HT] 26-KBV 11260
detail KVAR132 Úvod do judaismu letní letní s.:2/0 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KVAR134 Semitic Religious and Cultural Heritage letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KVAR204 Antická literatura 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
detail KVAR205 Antická literatura 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 26-KBV 11260
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK