PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrJazyk výuky:Způsob výuky:Rozsah, examinaceE-KredityKatedraPovolen pro zápis po webuVirtuál. mob.Poč. místPro studenty 4EU+
detail YBHA001 Úvod do historie I. oba čeština prezenční 2/0, Z [HT] 2 24-HM ne ne ne
detail YBHA002 Úvod do historie II. oba čeština prezenční 2/0, Zk [HT] 6 24-HM ne ne ne
detail YBHA003 Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHA007 Úvod do historie I. oba čeština prezenční 2/0, Z [HT] 2 24-HM ne ne ne
detail YBHA008 Úvod do historie II. oba čeština prezenční 2/0, Zk [HT] 6 24-HM ne ne ne
detail YBHB006 Česká a evropská religiozita 19. a 20. století I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB007 Česká a evropská religiozita 19. a 20. století II. letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB010 My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB011 Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB012 Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB014 Československo 1939-47 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB015 Československo 1948-68 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB017 Dějiny rodiny v evropské společnosti I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB018 Dějiny rodiny v evropské společnosti II. letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB019 Dějiny kosmologie I. zimní čeština prezenční zimní s.:0/4, KZ [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB020 Prostor a čas v malbě 19. a 20. století letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB021 Vnímání uměleckého díla v čase zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB024K Město jako obraz (evropský raný novověk) (kombinovaná forma) zimní čeština prezenční zimní s.:5/0, Zk [HS] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB025 Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století) letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB025K Město jako obraz (Evropa 19. a 20.století) (kombinovaná forma) letní čeština kombinovaný letní s.:2/0, Zk [HS] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB026 Etapy (výtvarné) moderny zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB027 Tendence poválečného výtvarného umění letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB029 Historický seminář - Úvod do studia dějepisu zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB030 Vybrané problémy českých dějin I. oba čeština prezenční 2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB031 Vybrané problémy českých dějin II. letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB032 Čechy a Anglie letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB033 Dějiny peněz letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB034 Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd I. (1848 - 1918) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB035 Moderní česko-německé vztahy pohledem historických věd II. (1918 - 1939) letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB036 Moderní česko-židovské vztahy pohledem historických věd (1780 - 1939) letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB037 Multietnická a multikulturní společnost Československé republiky (1918 - 1939) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB038 "Český" antisemitismus – komparativní pohled (80. léta 18. století–1989) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB039 Dějiny každodennosti I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB040 Dějiny každodennosti II. letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB041 Severská vikinská a středověká kultura I.: vikinská kultura (ca. 793 - 1066) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB046 Severská vikinská a středověká kultura II.: středověké Norsko (1066-1397) letní čeština prezenční letní s.:2/0, KZ [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB051 Město jako obraz (evropský raný novověk) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, KZ [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB053 Proměna populace a populačního chování v Evropě v "dlouhém" 19. století zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB054 Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury I zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB055 Folklor jako historický pramen zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB056 Vývoj veřejné správy v českých zemích po roce 1848 zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB057 Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, KZ [HS] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB059 Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost) letní čeština prezenční letní s.:2/0, KZ [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB059K Soudobé dějiny: témata, problémy a koncepty (1945–současnost) (kombinovaná forma) letní čeština kombinovaný letní s.:2/0, KZ [HS] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB060 Orálně-historická metoda ve výzkumné teorii a praxi II. letní čeština prezenční letní s.:0/2, KZ [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB061 Dějiny kosmologie II. letní čeština prezenční letní s.:0/4, KZ [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB063 Dějiny stavitelství v 19. a 20. století: sociální, ekonomické a technologické aspekty moderní architektury II letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB067 Habsburský panovník a jeho obraz v českých zemích pozdního raného novověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHB067K Habsburský panovník a jeho obraz v českých zemích pozdního raného novověku (kombinovaná forma) zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 4 24-HM ne ne ne
detail YBHC006 Seminář kontrolované četby - Iggers: Dějepisectví ve 20. století zimní čeština kombinovaný zimní s.:0/3, KZ [HS] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC035 Krajina jako fenomén letní čeština kombinovaný letní s.:0/3, Zk [DS] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC125 Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC131 Vznik a prvá desetiletí rekreačních aktivit jako specifického projevu procesu modernizace české společnosti v 19. a 20. století letní čeština prezenční letní s.:2/0, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC133 Vývoj vztahu člověka a přírody v pravěku a středověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC135 Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář letní čeština prezenční letní s.:0/2, KZ [HS] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC137 Metody archeologického studia zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC139 Každodennost holokaustu: úvod do současného bádání letní čeština prezenční letní s.:2/0, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC140 Průmyslová revoluce kolem nás. Relikty industriální krajiny 19. a počátku 20. století v Praze a nejbližším okolí letní čeština prezenční letní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC143 Historická antropologie I. letní čeština prezenční letní s.:2/0, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC146 Malířství v proměnách evropské společnosti na počátku 20. století zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC147 Bandité, žebráci a kleptomanie. Kriminalita a zločinci pohledem historiografie: od britských marxistů k historické antropologii zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC148 Interdisciplinární přístupy k dějinám reformace zimní čeština prezenční zimní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC151 Idea monarchismu historické tradice a současnost zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC152 Emigrace a exil ve 20. století zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC154 Seminář kontrolované četby – Křen: Historické proměny češství  letní čeština prezenční letní s.:0/3, KZ [HS] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC157 Vývoj obyvatelstva českých zemí v 19. a 20. století letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC158 Transkulturní a globální mikrohistorie letní čeština prezenční letní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC159 Kulturní a sociální dějiny pracovního prostředí letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC160 Situovaný motorismus v lidovém narativu letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC161 Fenomén motorismu letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC164 Němčina (nejen) pro historiky letní němčina prezenční letní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC166 Antropologie a film: historie, současnost, teorie zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC167 Panovnický dvůr a dvorská kultura ve středověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC168 Moderní dějiny a kultura Ukrajiny zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC169 Soudobá evropská kultura a její politická dimense zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC170 Alchymie štěstí, nebo zrod totality? Osvícenství a svět od 18. století po naši dobu zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC171 Alchymie štěstí, nebo zrod totality? Osvícenství a svět od 18. století po naši dobu – seminář zimní čeština prezenční zimní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC172 Vybraná témata dějin raného novověku zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC173 History of Western Medicine from Antiquity to the Middle Ages zimní angličtina prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC174 Norma a zákon v antické tradici zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC175 Veřejná morálka a mravnostní kriminalita na přelomu raného novověku a moderní doby letní čeština prezenční letní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC176 Soudobá evropská kultura a její politická dimense II. letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC177 Vybrané kapitoly z moderních hospodářských dějin letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC178 Nesoučasná současnost aneb Jak jsou tu jednotlivé časové vrstvy minulosti s námi letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC179 My a oni: Evropa a „evropanství“ v raném novověku – seminář letní čeština prezenční letní s.:0/2, KZ [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHC180 Středověk v nás letní čeština prezenční letní s.:2/0, Zk [HT] 3 24-HM ne ne ne
detail YBHS001 Evropské dějiny v kontextech oba čeština prezenční 0/0, SZ [HT] 0 24-HM ne ne ne
detail YBH040 Diplomní seminář historického modulu oba čeština prezenční 0/2, KZ [HT] 2 24-HM ne ne ne
detail YBZA30000 Evropské dějiny v kontextech oba čeština prezenční 0/0, Zk [HT] 10 24-HM ne ne ne
detail YBZB50000 Úvod do historie oba čeština prezenční 2/0, Zk [HT] 5 24-HM ne ne ne
detail YBZR01EI Soustředění k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech letní čeština kombinovaný letní s.:0/11, Z [HS] 5 24-HM ne ne ne
detail YCZV301 Základy humanitní vzdělanosti I. zimní čeština prezenční zimní s.:2/0, Z [HT] 0 24-HM ne ne ne
detail YCZV302 Základy humanitní vzdělanosti II. letní čeština prezenční letní s.:2/0, Z [HT] 0 24-HM ne ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK