PředmětyPředměty(verze: 850)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevGarant(i)seřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceE-KredityKatedraFakulta
detail JJB001 Dějiny masových médií I PhDr. Jan Cebe, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB002 Dějiny masových médií II Mgr. Martin Sekera, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJB003 Dějiny masových médií III PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. letní letní s.:2/2 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB303 Úvod do lingvistiky a sémiotiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJB307 Česká média po roce 1990 prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JJB321 Úvod do metod zkoumání médií Mgr. Jiří Remr, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 9 23-KMS 11230
detail JJB331 Bakalářský diplomový seminář prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 2/0 Z [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJB334 Zábava v médiích PhDr. Milan Kruml zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB340 Základy marketingové komunikace Mgr. Daniel Köppl letní letní s.:2/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB600 Úvod do studia médií I. PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJB601 Rozbor právního prostředí v českých médiích JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB602 Vývoj světových médií v 19. a 20. století PhDr. Jan Cebe, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB603 Úvod do studia médií II. PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. letní letní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB604 Metody výzkumu médií Mgr. Jiří Remr, Ph.D. letní letní s.:6/0 Zk [HT] 9 23-KMS 11230
detail JJB605 Novodobá historie médií PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 9 23-KMS 11230
detail JJB606 Televize jako instituce prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 9 23-KMS 11230
detail JJB607 Analýzy mediálních obsahů PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 9 23-KMS 11230
detail JJB608 Úvod do lingvistiky a sémiotiky Mgr. Jan Podzimek letní letní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB609 Sociologie médií Mgr. Jan Miessler letní letní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB610 Média a česká kultura prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. letní letní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB611 Česká média po roce 1990 prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB612 Média a životní styl prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB613 Úvod do studia nových médií PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJB614 Bakalářský státnicový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:6/0 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB615 Bakalářský diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:6/0 Z [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJB616 Vybrané novinářské osobnosti 19. století Mgr. Martin Sekera, Ph.D. letní letní s.:6/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB617 Vybrané novinářské osobnosti 20. století PhDr. Jakub Železný zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB618 Propagandistické působení médií v 1 polovině 20. století PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB621 Mediální produkce - žurnalistická práce II. Mgr. Zbyněk Vlasák letní letní s.:6/0 KZ [HT] 4 23-KMS 11230
detail JJB622 Mediální reflexe kontroverzních témat české i evropské politiky a ekonomiky JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D. letní letní s.:6/0 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB623 Mediální gramotnost - projekt PhDr. Radim Wolák letní letní s.:6/0 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB624 Zpravodajství médií veřejné služby PhDr. Jakub Železný letní letní s.:6/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB625 Manipulace v audiovizuálním sdělení prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB626 Vybrané otázky mediálního vzdělávávání PhDr. Radim Wolák zimní zimní s.:6/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJB627 Úvod do komunikačních studií PhDr. Radim Wolák letní letní s.:2/0 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJD001 Doktorandský seminář I. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD003 Selected Problems of 20th Century Philosophical Thought with a Focus on Media and Communication Vagia Doudaki, Ph.D. oba 2/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD004 Vývoj médií a jejich studia v 19. a 20. st. doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. oba 2/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD005 Masová a mediální komunikace a jejich výzkum doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD006 Metodologické problémy sociálně vědních analýz se zaměřením na analýzu médií a komunikace PhDr. Irena Reifová, Ph.D. oba 2/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD007 Metodologický seminář oba 2/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD008 Doktorandský seminář II. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. letní letní s.:0/2 Z [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD009 Doktorandský seminář III. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD010 Doktorandský seminář IV. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. letní letní s.:0/2 Z [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD011 Didaktika mediálních studií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. letní letní s.:0/2 Z [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJD018 Joint Writing Workshop doc. Nico Carpentier, Ph.D. zimní zimní s.:0/10 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJM001 Audiovisual Interpretation of Reality prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM005 Diplomový seminář prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM007 Czech Media System in European Comparison prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM079 Mediální kritika PhDr. Milan Kruml letní letní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM080 Zábava v televizním vysílání PhDr. Milan Kruml zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM084 Analýza veřejného diskurzu PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM097 Televizní zpravodajství veřejné služby PhDr. Jakub Železný letní letní s.:1/1 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM181 Komiks jako médium Mgr. Matouš Hrdina letní letní s.:2/0 Zk [HT] 4 23-KMS 11230
detail JJM187 Cross-Cultural Studies PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. oba 2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM188 Kvalitativní výzkum mediálních obsahů PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM200 Diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM201 Teorie masové a mediální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM202 Vývoj a postavení médií v moderní společnosti PhDr. Jan Cebe, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM203 Sociologie médií Mgr. Jan Miessler letní letní s.:1/1 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM204 Výzkum médií I PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JJM205 Výzkum médií II PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JJM206 Kritické teorie médií PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JJM207 Politická komunikace PhDr. Jan Křeček, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JJM208 Mediální systémy a jejich komparace Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM209 Sociální teorie nových médií Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM210 Kvantitativní obsahová analýza PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM211 Kvalitativní výzkum mediálních publik PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM212 Analýza politické komunikace PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM213 Metody historického výzkumu PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM214 Čtení textů ke studiu médií - populární kultura PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM216 Čtení textů ke studiu médií - česká média po roce 1945 PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM217 Čtení textů ke studiu médií - Nová média PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D. oba 0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM218 Media and Culture Reading - Popular Culture PhDr. Irena Reifová, Ph.D. letní letní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM219 Alternativní média PhDr. Jan Křeček, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 4 23-KMS 11230
detail JJM220 Nastolování agendy PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM221 Mediální gramotnost a mediální výchova PhDr. Radim Wolák oba 0/2 KZ [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM224 Politická ekonomie komunikace PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM225 Mediální semiotika Mgr. Jan Podzimek letní letní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM226 Teorie účinků médií PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM227 Vybrané kapitoly kulturálních studií PhDr. Irena Reifová, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM228 Vývoj komunikačních technologií PhDr. Jan Cebe, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM229 Vývoj televizního vysílání v českých zemích prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM230 Média, bezpečnost, válka Mgr. Bc. Jaromír Hanzal, PhDr. Ondřej Kaleta, Ph.D. letní letní s.:1/1 KZ [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM233 Intercultural Communication Management PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. oba 1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM234 Media and Society: An Introduction prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM235 New Media and Convergence Culture Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM239 Media Sociology Mgr. Jan Miessler oba 1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM240 Cultural studies doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM242 Comics as a Medium Mgr. Matouš Hrdina zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 4 23-KMS 11230
detail JJM243 Média a životní styl prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM244 Kulturní politika a česká společnost po roce 1938 prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM319 Dějiny reklamy doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. zimní zimní s.:7/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM324 Teorie mediální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:7/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JJM325 Argumentace a přesvědčování v médiích Mgr. Jan Podzimek zimní zimní s.:7/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM326 Mediální systémy a jejich komparace Mgr. Jan Miessler letní letní s.:7/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM327 Vybrané otázky z dějin médií PhDr. Jan Cebe, Ph.D. letní letní s.:7/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM328 Výzkum médií I PhDr. Jan Křeček, Ph.D. letní letní s.:7/0 KZ [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM329 Média a kultura prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. zimní zimní s.:7/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM330 Trendy současných českých médií Mgr. Ondřej Aust zimní zimní s.:7/0 KZ [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM331 Výzkum médií II PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:7/0 KZ [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM332 Přirozený jazyk a média Mgr. Jan Podzimek zimní zimní s.:7/0 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM334 Diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 7/0 Z [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM335 Nová média a společnost PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D. letní letní s.:7/0 KZ [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM336 Kapitoly z dějin studia médií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. letní letní s.:7/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JJM337 Seminář k SZK: Aktuální otázky studia dějin a teorie médií PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. letní letní s.:7/0 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM343 Interkulturní komunikace doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM344 Political Economy of Communication PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM346 Sémiotická analýza Mgr. Jan Podzimek zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM349 Competencies and Skill for International Academia II Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM351 Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM369 Understanding Media Mgr. Jan Podzimek letní letní s.:0/2 KZ [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM370 Media and Digital Literacies Mgr. Jakub Lucký letní letní s.:1/1 KZ [HT] 5 23-KMS 11230
detail JJM376 Komparativní analýza médií PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM377 Žurnalistika a oral history PhDr. Martin Groman, Ph.D. letní letní s.:0/2 Z [HT] 6 23-KMS 11230
detail JJM378 Čtení textů ke studiu médií - polemika v českém tisku PhDr. Martin Groman, Ph.D., Mgr. Štefan Švec, Ph.D. letní letní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JJM381 Transmediální produkce v éře konvergence Mgr. Jorik Jakubisko oba 0/2 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKB001 Komunikace v sociálně-vědním kontextu doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKB004 Základy sociální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JKB005 Právo a komunikace JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D., JUDr. Helena Chaloupková letní letní s.:1/1 KZ [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB010 Metodologie sociálních věd PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:0/2 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKB040 Global Media Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB043 Úvod do studia médií I PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JKB044 Úvod do studia médií II PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JKB045 Analýza dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. letní letní s.:1/1 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JKB052 Média a gender PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:2/0 Z [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB053 Komparativní výzkum v komunikačních vědách PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. letní letní s.:0/2 KZ [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB054 Úvod do Game Studies Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB055 Média a politický systém PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB056 Média a česká kultura 20. století prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. letní letní s.:2/0 Zk [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKB060 Aktuální mediální témata prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., Mgr. Jan Miessler oba 0/2 Z [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKM001 Communication and Politics Mgr. Anna Shavit, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM004 East Asian Media Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKM005 Teorie mediální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:8/0 Zk [HT] 10 23-KMS 11230
detail JKM007 Média ve 20. století PhDr. Jan Cebe, Ph.D. zimní zimní s.:8/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JKM008 Výzkum médií I PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:4/4 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM009 Výzkum médií II PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:4/4 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM010 Nová média Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:8/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JKM016 Dějiny reklamy doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. letní letní s.:8/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM020 Média a životní styl prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. zimní zimní s.:8/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM022 Mediální gramotnost PhDr. Radim Wolák letní letní s.:4/4 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM023 Sociologie médií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Jan Křeček, Ph.D., Mgr. Jan Miessler letní letní s.:8/0 Zk [HT] 8 23-KMS 11230
detail JKM024 Cross-Cultural Studies PhDr. Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. zimní zimní s.:8/0 Zk [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM026 Narativ a nová média JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová, Ph.D. letní letní s.:8/0 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM100 Žánry v rozhlasové tvorbě PhDr. Martin Groman, Ph.D. zimní zimní s.:1/1 KZ [HT] 4 23-KMS 11230
detail JKM101 Transmediální dílny I PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D., Mgr. Jorik Jakubisko zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JKM102 Transmediální dílny II PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D., Mgr. Jorik Jakubisko letní letní s.:0/2 Z [HT] 3 23-KMS 11230
detail JKM103 Future Media Experiences Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. letní letní s.:1/1 KZ [HT] 6 23-KMS 11230
detail JKM104 History and theory of interactive media Mgr. Jan Miessler letní letní s.:2/0 Z [HT] 5 23-KMS 11230
detail JKM105 Current Issues in Game Studies Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 7 23-KMS 11230
detail JKM106 Media and the Children Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. zimní zimní s.:1/1 KZ [HT] 4 23-KMS 11230
detail JOBMS1 Obhajoba disertační práce oba 0/0 Dise [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZMS1 Státní doktorská zkouška oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZ011 Dějiny médií 20. století a současné trendy médií oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZ012 Základy mediálních studií oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZ014 Teorie masové a mediální komunikace oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZ20 Dějiny médií 20. století a současné trendy médií oba 0/0 SZ [HS] 0 23-KMS 11230
detail JSZ22 Sociální teorie médií a metody výzkumu médií oba 0/0 SZ [HS] 0 23-KMS 11230
detail JSZ387 Mediální studia oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZ613 Dějiny a současnost masových a síťových médií oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JSZ614 Sociální teorie komunikace a médií oba 0/0 SZ [HT] 0 23-KMS 11230
detail JUV002 Český hraný film PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. letní letní s.:1/1 Z [HT] 2 23-KMS 11230
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK