PředmětyPředměty(verze: 945)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevGarant(i)seřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceE-KredityKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail JJB303 Úvod do lingvistiky a sémiotiky letní letní s.:2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB321 Úvod do metod zkoumání médií Mgr. Jiří Remr, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 9 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB331 Bakalářský diplomový seminář prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 2/0, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB340 Základy marketingové komunikace Mgr. Daniel Köppl letní letní s.:2/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB602 Vývoj světových médií v 19. a 20. století PhDr. Jan Cebe, Ph.D. zimní zimní s.:6/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB607 Analýzy mediálních obsahů PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:6/0, Zk [HT] 9 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB614 Bakalářský státnicový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:6/0, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJB615 Bakalářský diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:6/0, Z [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JJD018 Joint Writing Workshop doc. Nico Carpentier, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy zimní zimní s.:0/10, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM001 Audiovisual Interpretation of Reality prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM002 Content Analysis PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM005 Diplomový seminář prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 0/2, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM007 Czech Media System in European Comparison prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM079 Mediální kritika PhDr. Milan Kruml letní letní s.:0/2, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM080 Zábava v televizním vysílání PhDr. Milan Kruml zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM084 Analýza veřejného diskurzu PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. letní letní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM181 Komiks jako médium Mgr. Matouš Hrdina letní letní s.:2/0, Zk [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM187 Cross-Cultural Studies Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM200 Diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 0/2, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM212 Analýza politické komunikace PhDr. Jan Křeček, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM220 Nastolování agendy PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. letní letní s.:1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM221 Mediální gramotnost a mediální výchova PhDr. Radim Wolák oba 0/2, KZ [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM225 Mediální semiotika Mgr. Jan Podzimek, Ph.D. letní letní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM228 Vývoj komunikačních technologií PhDr. Jan Cebe, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM229 Vývoj televizního vysílání v českých zemích prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM230 Média, bezpečnost, válka Mgr. Jaromír Hanzal, PhDr. Ondřej Kaleta, Ph.D. letní letní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM234 Media and Society: An Introduction prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM239 Media Sociology prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Mgr. Miloš Hroch, Ph.D., Mgr. Jan Miessler oba 1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM240 Cultural studies doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM242 Comics as a Medium Mgr. Matouš Hrdina zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM244 Kulturní politika a česká společnost po roce 1938 prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM334 Diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 7/0, Z [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM344 Political Economy of Communication PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM351 Kritická analýza mediálních sdělení v českém periodickém tisku JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM369 Understanding Media Mgr. Karolína Šimková letní letní s.:0/2, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JJM377 Žurnalistika a oral history PhDr. Martin Groman, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB001 Komunikace v sociálně-vědním kontextu doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB004 Základy sociální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB005 Právo a komunikace JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová, Ph.D., Petra Dolejšová letní letní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB006 Dějiny komunikace PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB009 Vizuální kultura doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., doc. Robert Silverio, Ph.D. letní letní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB010 Metodologie sociálních věd PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marta Chladová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB011 Metodika tvorby bakalářské práce PhDr. Irena Prázová, Ph.D., Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová, Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB012 Bakalářský seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Ulrike Lütke Notarp, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 0/2, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB040 Global Media Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB043 Úvod do studia médií I PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB044 Úvod do studia médií II PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB045 Analýza dat Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. letní letní s.:1/1, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB046 Metody výzkumu I PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB047 Metody výzkumu II doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D., Hana Řičicová letní letní s.:1/1, KZ [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB048 Dějiny médií ve světě PhDr. Jan Cebe, Ph.D., doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB049 Nová média a společnost doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:2/0, KZ [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB050 Média a populární kultura doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB051 Sociální média a každodennost PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB052 Média a gender PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:2/0, Z [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB053 Praktická analýza mediálních textů Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. oba 0/2, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB054 Úvod do Game Studies doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB055 Média a politický systém PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB056 Média a česká kultura 20. století prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB057 Český mediální systém PhDr. Jan Cebe, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB059 Dějiny propagandy PhDr. Martin Groman, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB060 Aktuální mediální témata I prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB146 Antropologie války, násilí a moci doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB161 Aktuální mediální témata II prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:2/0, Z [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB199 Média a populární hudba Mgr. Miloš Hroch, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB202 Práce s informacemi a zdroji PhDr. Irena Prázová, Ph.D., Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D. oba 0/2, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB230 New Media Theories and Non-fiction Motion Picture in the late modern media environment prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:0/2, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB300 The World of Documentary Film prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKB301 Head-Hunting, Cannibalism, and Colonialism in Oceania doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD001 Doktorský seminář I doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD002 Doktorský seminář II Mgr. Anna Shavit, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD003 Doktorský seminář III Mgr. Anna Shavit, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD004 Doktorský seminář IV Mgr. Anna Shavit, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD006 Vývoj médií a jejich studia doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. oba 2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD007 Didaktika mediálních studií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. letní letní s.:0/2, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD011 Doctoral Seminar I doc. Vaia Doudaki, D.Phil., Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD012 Doctoral Seminar II doc. Vaia Doudaki, D.Phil., Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD013 Doctoral Seminar III doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD014 Doctoral Seminar IV doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD015 Publishing Skills doc. Nico Carpentier, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD016 Development of Media and Media Studies PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD017 Didactics of Media Studies prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD018 Methodological Seminar PhDr. Irena Prázová, Ph.D., doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Anna Shavit, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKD019 Culture, Ideology, Power, in Media and Communication Studies Gerardo Costabile Nicoletta, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM001 Communication and Politics Mgr. Anna Shavit, Ph.D., Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM003 Historie a teorie interaktivních médií Mgr. Miloš Hroch, Ph.D., Mgr. Jan Miessler letní letní s.:8/0, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM005 Teorie mediální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:8/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM006 Mediální systémy PhDr. Jan Cebe, Ph.D., PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:8/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM007 Média ve 20. století PhDr. Jan Cebe, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. zimní zimní s.:8/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM008 Výzkum médií I PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:4/4, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM009 Výzkum médií II PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:4/4, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM010 Nová média Mgr. Miloš Hroch, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:8/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM011 Kapitoly z dějin studia médií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. zimní zimní s.:8/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM012 Trendy současných médií prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., Mgr. Ondřej Aust zimní zimní s.:8/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM013 Interkulturní komunikace doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. letní letní s.:8/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM014 Diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 8/0, Z [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM015 Média a kultura prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. zimní zimní s.:4/4, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM017 Média a propaganda PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D. zimní zimní s.:8/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM020 Média a životní styl prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. letní letní s.:8/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM021 Vývoj vysílacích médií PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:8/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM022 Mediální gramotnost PhDr. Radim Wolák zimní zimní s.:4/4, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM023 Sociologie médií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D., Mgr. Jan Miessler letní letní s.:8/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM024 Cross-Cultural Studies Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. letní letní s.:8/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM025 Current Issues in Digital Media Studies doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM026 Narativ a nová média JUDr. PhDr. Radka Connelly Kohutová, Ph.D. zimní zimní s.:8/0, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM100 Žánry v rozhlasové tvorbě PhDr. Martin Groman, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM104 History and Theory of Interactive Media Mgr. Jan Miessler letní letní s.:2/0, Z [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM106 Media and the Children Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D., Mgr. Jakub Lucký zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM107 Teorie mediální komunikace prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 10 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM108 Historický a společenský kontext proměn médií PhDr. Jan Cebe, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM109 Současné koncepty zkoumání médií doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM110 Současné mediální systémy a vývojové trendy prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., Mgr. Jan Miessler oba 2/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM111 Výzkumný projekt PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D., PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. letní letní s.:0/2, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM112 Kvantitativní výzkum médií PhDr. Jan Křeček, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM113 Kvalitativní výzkumy médií PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM114 Čtení textů ke studiu médií PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. oba 0/2, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM115 Základy vědecké práce Ulrike Lütke Notarp, Ph.D., Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D., doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM116 Diplomový seminář PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. oba 0/2, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM117 Kapitoly z dějin studia médií prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM118 Média, moc a politika PhDr. Jan Křeček, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM119 Kritické teorie médií doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM121 Účinky médií PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM122 Vybrané kapitoly kulturálních studií doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM123 Vývoj vysílacích médií PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM124 Média a životní styl prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM126 Media and Society: An Introduction prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM127 Cultural Studies doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM130 Specifika vysílacích médií PhDr. Martin Groman, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., PhDr. Jakub Železný letní letní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM132 Do-It-Yourself Media Mgr. Miloš Hroch, Ph.D. letní letní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM133 Non-fiction audiovizuální tvorba prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. zimní zimní s.:1/1, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM135 Comparative Media Analysis Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM136 Interkulturní komunikace doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM137 Intercultural Communication Management Ulrike Lütke Notarp, Ph.D. oba 1/1, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM138 Media and Conflict in Europe Mgr. Anna Shavit, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM139 Introduction to Postcolonial Theory Gerardo Costabile Nicoletta, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM140 Master Thesis Seminar I doc. Nico Carpentier, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy, Mgr. Jan Miessler zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 7 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM141 Master Thesis Seminar II doc. Nico Carpentier, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy, Mgr. Jan Miessler letní letní s.:0/2, Z [HT] 8 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM142 Internship Mgr. Jan Miessler oba 0/2, Z [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM143 Methodology of Social Sciences PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. zimní zimní s.:2/2, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM144 Academic Writing Derya Yüksek zimní zimní s.:0/2, Zk [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM148 Mediální právo JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D. letní letní s.:8/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM149 The World of Television prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM150 Live-Streaming and Content Creation in Game Culture Mgr. Jan Švelch, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM153 Role-Playing Game Studies: Research Seminar Mgr. Jan Švelch, Ph.D. letní letní s.:0/2, KZ [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM154 Digitální hry a reprezentace Mgr. Tereza Fousek Krobová, Ph.D., Mgr. Jan Houška letní letní s.:1/1, KZ [HT] 4 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM185 Media Mondays I Mgr. Jan Miessler, Mazlum Kemal Dağdelen zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM186 Media Mondays II Mgr. Jan Miessler, Mazlum Kemal Dağdelen letní letní s.:2/0, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM190 History of Computer and Video Games doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM192 Media and Socialization doc. Dr. phil. Christine Trültzsch-Wijnen, Mag. phil. zimní zimní s.:0/2, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM193 Game Production Studies Mgr. Jan Švelch, Ph.D. letní letní s.:2/0, Zk [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM194 Empirical Audience Studies prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., doc. Dr. phil. Christine Trültzsch-Wijnen, Mag. phil. letní letní s.:0/2, KZ [HT] 5 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM198 Media and Culture Reading - Popular Culture doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. letní letní s.:0/2, Z [HT] 3 23-KMS 11230 ne ne
detail JKM255 Analysing Discourse: Theories and Methods Mazlum Kemal Dağdelen letní letní s.:1/1, Z [HT] 6 23-KMS 11230 ne ne
detail JOBMS1 Obhajoba disertační práce oba 0/0, Dise [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZMS1 Státní doktorská zkouška oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ011 Dějiny médií 20. století a současné trendy médií oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ012 Základy mediálních studií oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ014 Teorie masové a mediální komunikace oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ20 Dějiny médií 20. století a současné trendy médií oba 0/0, SZ [HS] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ22 Sociální teorie médií a metody výzkumu médií oba 0/0, SZ [HS] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ384 Theories of Media and Area Studies oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ387 Mediální studia oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ613 Dějiny a současnost masových a síťových médií oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
detail JSZ614 Sociální teorie komunikace a médií oba 0/0, SZ [HT] 0 23-KMS 11230 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK