PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AAXRJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AFRV30008 Indoevropeistika pro filology zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFRV3061 Didaktika francouzštiny zimní zimní s.:2/1 --- [HT]
letní s.:1/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFRV3063 Pedagogická praxe oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR100011 Čtení textů francouzské literatury 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10004 Fonetická cvičení I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10005 Fonetická cvičení II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10009 Dějiny a kultura Francie zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10010 Přehled dějin francouzské literatury I zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10016 Normativní mluvnice francouzštiny zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10018 Lingvistický seminář (francouzština) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10020 Přehled dějin francouzské literatury II zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10023 Literární překlad (francouzština) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10025 Syntax II - francouzština (seminář A) zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10026 Syntax II - francouzština (seminář B) letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10027 Jazyková komunikace a text (francouzština) zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10028 Formy psaného projevu - francouzština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10029 Syntax francouzštiny letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10030 Současná francouzština -lexikologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10032 Francouzská literatura 20. století zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10041 Belgická literatura zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10042 Kanadská frankofonní literatura zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10043 Syntax II A - francouzština zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10044 Syntax II B - francouzština letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10045 Historická mluvnice francouzštiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10046 Textová lingvistika (francouzština) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10047 Kapitoly z dějin francouzského románu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10048 Kapitoly z dějin francouzské poezie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10049 Lexikologie II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10050 Atelier d´écriture francophone letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10051 Diplomový seminář (literatura) oba 0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10052 Francouzská literatura raného novověku zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10053 Littératures de l´Afrique francophone letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10054 Littérature contemporaine du Canada francophone zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10055 Literární seminář (francouzská literatura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10056 Fonetika francouzštiny zimní zimní s.:1/0 --- [HT]
letní s.:1/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR10058 Písemná práce z francouzské literatury oba 0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10060 Seminář k historické mluvnici francouzštiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10061 Písemná práce z lingvistiky francouzštiny oba 0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10066 Diplomový seminář (lingvistika) oba 0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10067 Mentalita a kultura současné Francie I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10068 Mentalita a kultura současné Francie II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10069 Travaux pratiques de langue I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10070 Travaux pratiques de langue II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10071 Travaux pratiques de langue III letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10072 Travaux pratiques de langue IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR10075 Technika psaného projevu - francouzština zimní zimní s.:0/2 Z(+Zk) [HT] 21-URS 11210
detail AFR10085 Neoclassical drama in 17th century France and England zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR10086 Africké divadlo: očima Afričanů letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR110006 Čtení textů francouzské literatury IA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR110007 Čtení textů francouzské literatury IIA letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR110008 Francouzská literární kritika zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AFR11017 Seminář k normativní mluvnici francouzštiny I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR11018 Seminář k normativní mluvnici francouzštiny II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR11021 Čtení textů francouzské literatury IIIA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR11022 Čtení textů francouzské literatury IVA letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR111001 Fonetika francouzštiny I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR111002 Fonetika francouzštiny II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR111003 Přehled dějin francouzské literatury I zimní zimní s.:2/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR111004 Přehled dějin francouzské literatury II letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR111005 Langue pratique I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR111006 Langue pratique II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR210001 Jazykový seminář I - francouzština zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR210004 Jazykový seminář II - francouzština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR210005 Čtení textů francouzské literatury I zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail AFR210006 Čtení textů francouzské literatury II zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail AFR211001 Úvodní náslechová praxe oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR311008 Jazykový seminář III - francouzština zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR311009 Jazykový seminář IV - francouzština letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500092 Syntax II - francouzština (seminář) zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail AFR500097 Seminář k fr. románu zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500102 Seminář k fr. poezii letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500103 Lexikologie I (francouzština) zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500106 Francouzská literatura a film letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR500115 Problematika frankofonních zemí II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR500116 Problematika frankofonních zemí I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600001 Pedagogická praxe průběžná letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600002 Pedagogická praxe souvislá oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600003 Littérature francaise dans l´enseignement zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR600004 Syntaxe II A zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600005 Syntaxe II B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR600006 Lexicologie I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600007 Didaktika francouzštiny I zimní zimní s.:2/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600008 Didaktika francouzštiny II letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AFR600009 Praktická stáž oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600010 Compétences de communication interculturelle dans l´enseignement du FLE zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600011 Nouvelles technologies dans l´enseignement du FLE letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600012 Vedení jazykového kroužku oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600013 Závěrečná práce - sběr a analýza dat (jazyk) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600014 Závěrečná práce - sběr a analýza dat (literatura) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600015 Závěrečná práce - diplomový seminář (jazyk) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600016 Závěrečná práce - diplomový seminář (literatura) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600017 Méthodologie de la critique littéraire francaise letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AFR600018 Úvod do románské korpusové lingvistiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500002 Rozbor starých textů ve španělštině letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500008 Filosofie hispanoamerické kultury zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500012 Literární seminář (španělsky psané literatury) II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500013 Literární seminář (španělsky psané literatury) IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500018 Didaktika španělštiny zimní zimní s.:1/1 --- [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-URS 11210
detail AHP500021 Vývoj španělského jazyka zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500022 Specializovaný jazykový seminář španělštiny II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500023 Žánry a proudy ve španělské literatuře letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500024 Žánry a proudy v hispanoamerické literatuře zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500025 Slovní druhy současné španělštiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500026 Filosofía de la cultura española zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500027 Lexikologie současné španělštiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500028 Stylistický seminář španělštiny zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500029 Diplomový seminář - hispanistika letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500030 Literární seminář (španělsky psané literatury) III letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500031 Literární seminář (španělsky psané literatury) I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500032 Seminář literární teorie (španělsky psané literatury) letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500033 Písemná práce z hispánských literatur oba 0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500034 Teoretické problémy variantnosti španělštiny letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500035 Písemná práce z lingvistiky španělštiny oba 0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP500036 Specializovaný jazykový seminář španělštiny I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP500037 Aproximaciones cognitivas al español letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AHP600006 Gramática pedagógica de ELE zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600007 Didáctica de ELE a través de las TIC letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600008 Didaktika španělštiny: kontrastivní česko-španělský přístup zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600010 Seminář literární teorie pro učitele - španělsky psané literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600011 Géneros y movimientos en la literatura española para profesores letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600012 Géneros y movimientos en la literatura hispanoamericana para profesores zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AHP600013 Lexikologie španělštiny pro učitele zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AITV00005 Kapitoly z italské kinematografie II zimní zimní s.:1/2 Z [HT]
letní s.:1/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail AITV00007 Úvod do konsekutivního tlumočení letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AITV00017 I fondamenti della glottodidattica zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AITV00018 Život a dílo Giacoma Leopardiho zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AITV00019 Italská romantická diskuse letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100002 Jazykový seminář lexikální II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100003 Čtení textů ze starší italské literatury I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100004 Čtení textů ze starší italské literatury II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100005 Fonetická cvičení letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100008 Jazykový seminář lexikální IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100009 Jazykový seminář morfologický I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100010 Jazykový seminář morfologický II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100011 Úvod do italské kultury a reálií oba 2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT100012 Čtení textů italské literatury 18. stol. zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100013 Čtení textů italské literatury 19. stol. letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100016 Seminář k italské syntaxi I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100017 Seminář k italské syntaxi II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100019 Formazione delle parole in italiano letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT100020 Introduzione alla Stilistica italiana letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100024 Jazykový seminář lexikální I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100025 Jazykový seminář lexikální III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100026 Tipologie testuali e laboratorio di scrittura in italiano A zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100027 Tipologie testuali e laboratorio di scrittura in italiano B letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100028 Čtení textů italské literatury 20. století I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100029 Čtení textů italské literatury 20. století II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT100030 Literární kritika a analýza literárního textu oba 1/2 Z+Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200003 Fonetika italštiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200006 Přehled vývoje starší italské literatury II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200011 Morfologie italštiny I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200012 Morfologie italštiny II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200014 Italská literatura od klasicismu po dekadenci II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200015 Jazykový seminář gramatický V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200016 Jazykový seminář gramatický VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200018 Italská syntax I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200019 Italská syntax II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200021 Letteratura italiana del Novecento II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200023 Jazykový seminář gramatický I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200024 Jazykový seminář gramatický II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200025 Úvod do dějin Itálie I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200026 Úvod do dějin Itálie II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT200027 Přehled vývoje starší italské literatury I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200028 Jazykový seminář gramatický III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200029 Jazykový seminář gramatický IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200030 Morfologie italštiny I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200031 Italská literatura od klasicismu po dekadenci I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200032 Jazykový seminář gramatický V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT200033 Italská syntax I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200034 Letteratura italiana del Novecento I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail AIT200035 Seminář k závěrečným pracím letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT400046 Kapitoly z italské kinematografie zimní zimní s.:1/2 Z [HT]
letní s.:1/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail AIT400054 Exkurze do Itálie s povinností PP oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500002 Vývoj italštiny II letní letní s.:1/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500004 Specializovaný jazykový seminář – frazeologický letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500007 Esercizi lessico-fraseologici letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500008 Esercizi stilistici zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500011 Italská literatura od romantismu po avantgardy A letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500012 Seminář k italské literatuře od romantismu po avantgardy letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500015 Literární zkoumání textu oba 0/2 KLP [HT] 21-URS 11210
detail AIT500016 Italská literární věda A oba 2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500018 Jazykový rozbor starých textů letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500020 Italsko-české kulturní vztahy prismatem výtvarného umění A zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500022 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500026 Písemná práce z literatury zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500028 Filozofie 20. století oba 2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500029 Vývoj italštiny I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500030 Jazykový rozbor starých textů letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500031 Formazione delle parole in italiano letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500032 Specializovaný jazykový seminář – gramatický zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500033 Italská literatura od počátků po Arkádii zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500034 Seminář k italské literatuře od počátků po Arkádii zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500035 Italská literatura od romantismu po avantgardy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500036 Seminář k italské literatuře od romantismu po avantgardy letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500037 Letteratura italiana dal Risorgimento ai giorni nostri zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT500038 Seminario alla Letteratura italiana dal Risorgimento ai giorni nostri zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail AIT500039 Italská literární věda oba 2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT600002 Italská literatura od počátků po Arkádii B zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT600003 Italská literatura od romantismu po avantgardy B letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT600004 Italská literatura od fašismu po dnešek B zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail AIT600005 Italská literární věda B oba 2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ALBS50016 Specializovaný jazykový seminář portugalský – frazeologicko-lexikální III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ALBS50022 Současná portugalská literatura A letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ALBS50023 Současná brazilská literatura A zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ALBS50024 Písemná práce z portugalského jazyka n. lusofonní literatury letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ALBS50025 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ALBS60022 Současná portugalská literatura B letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ALBS60023 Současná brazilská literatura B zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APGV00050 Brazilská literatura a film zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APGV00084 Portugalština II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APGV00085 Portugalština II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APGV00106 Reálie lusofonního světa letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APGV00131 Brazilská próza 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APGV00200 Teatro português letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100003 Úvod do dějin Portugalska zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100011 Portugalská syntax zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100016 Portugalská literatura 20. stol. A letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100018 Portugalská konverzace I letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100021 Reálie lusofonního světa letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100022 O mundo lusófono atual A zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100023 Úvod do dějin Brazílie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100027 Překladový seminář portugalštiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100101 Fonetika portugalštiny I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100103 Gramatický seminář portugalský I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100104 Gramatický seminář portugalský II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100105 Gramatický seminář portugalský III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100106 Gramatický seminář portugalský IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100107 Gramatický seminář portugalský V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100108 Gramatický seminář portugalský VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100109 Lexikální seminář portugalský I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100111 Seminário lexical português III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100113 Lexikální seminář portugalský V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100114 Lexikální seminář portugalský VI letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100115 Přehled dějin portugalské literatury I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail APG100116 Přehled dějin portugalské literatury II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100117 Přehled dějin brazilské literatury I zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail APG100118 Přehled dějin brazilské literatury II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100119 Čtení textů portugalské literatury IA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100120 Čtení textů portugalské literatury IIA letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100121 Čtení textů brazilské literatury IA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100122 Čtení textů brazilské literatury IIA letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100123 Portugalská konverzace II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100124 Portugalská konverzace III letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100125 Portugalská konverzace IV zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100126 Portugalská konverzace V letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100129 Iberoamerická kultura I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100130 Iberoamerická kultura II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100131 Brazilská povídka 20. století zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100133 Fonetická cvičení portugalštiny letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100134 Lexikální seminář portugalský II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100135 Seminário lexical português IV letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100136 Normativní mluvnice portugalštiny I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100137 Normativní mluvnice portugalštiny II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG100140 Úvod do četby literárního textu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG100141 Portugalský seminář k bakalářské práci letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG200010 Portugalská syntax zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail APG200015 Portugalská literatura 20. století B letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG200131 Brazilská povídka 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG200134 Iberoamerická kultura I B zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail APG200135 Iberoamerická kultura II B letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0017 Hispanoamerická povídka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0024 Katalánská literatura a kultura - Introducció a la literatura en català zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASPV0025 Hispanoamerická povídka 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0026 Profesor-sombra oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0038 Katalánská konverzace letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0048 Rozvoj porozumění španělsky psanému textu (online kurz) oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0049 Andorra - most mezi Galií a Iberií v hudební kultuře zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0050 Procvičování španělské gramatiky (online kurz) oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0053 Baskičtina zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0055 Galician Language zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0056 Historia y Cultura Vasca I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0057 Španělské reálie a lexikum (online kurz) oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0059 Español práctico letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0060 Literaturas de los pueblos indígenas del Amazonas II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASPV0061 Galician Language II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP100002 Gramatický seminář španělština I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP100003 Fonetika španělštiny zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASP100004 Výslovnost a pravopis španělštiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP100005 Přehled dějin španělské literatury I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP100006 Přehled dějin španělské literatury II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASP100013 Seminario Léxico I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14001 Gramatický seminář španělština I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14002 Gramatický seminář španělština II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASP14003 Lexikální seminář španělštiny I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14004 Lexikální seminář španělštiny II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14005 Fonetika španělštiny zimní zimní s.:1/0 --- [HT]
letní s.:1/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASP14008 Přehled dějin španělské literatury zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASP14009 Čtení textů španělské literatury IA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14010 Čtení textů španělské literatury IIA letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14011 Úvod do dějin Španělska a Latinské Ameriky zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASP14012 Gramatický seminář španělština III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14013 Gramatický seminář španělština IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14015 Seminář k normativní mluvnici španělštiny I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14016 Seminář k normativní mluvnici španělštiny II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14018 Přehled dějin hispanoamerické literatury zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASP14019 Čtení textů hispanoamerické literatury IA zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14020 Čtení textů hispanoamerické literatury IIA letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14021 Současné myšlení o literatuře - španělsky psané literatury letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14022 Gramatický seminář španělština V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14023 Gramatický seminář španělština VI letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14024 Současný hispánský svět letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14028 Španělská literatura 20. století zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14029 Hispanoamerická literatura 20. století letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14030 Literární překlad a redakční práce oba 0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14032 Čtení textů španělské literatury IIB zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASP14033 Čtení textů hispanoamerické literatury IIB zimní zimní s.:0/1 --- [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASP14035 Seminář z fonetiky španělštiny I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14036 Seminář z fonetiky španělštiny II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14037 Formas de expresión escrita zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP14038 Syntax španělštiny I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASP14039 Syntax španělštiny II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP200001 Gramatický seminář španělština II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP200008 Seminario léxico II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASP24014 Normativní mluvnice španělštiny zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASP300056 Pedagogická praxe oba 0/0 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0001 Latina I letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0002 Latina II zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0004 Úvod do literární teorie zimní zimní s.:2/0 Kv [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0008 Úvod do srovnávací romanistiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0009 Obecná lingvistika zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0010 Lingvistický seminář zimní zimní s.:0/1 Z [HT]
letní s.:0/1 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0011 Myšlení o literatuře letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0012 Francouzština pro romanisty - jednooborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0013 Španělština pro romanisty - jednooborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0014 Italština pro romanisty - jednooborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0015 Portugalština I - jednooborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0016 Rumunština I - jednooborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0017 Katalánština I - jednooborové - Català I zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Zk [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0018 Francouzština pro romanisty - dvouoborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0019 Španělština pro romanisty - dvouoborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0020 Italština pro romanisty - dvouoborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0021 Portugalština I - dvouoborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0022 Rumunština I - dvouoborové zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0023 Katalánština I - dvouoborové - Català I zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0024 Úvod do románské korpusové lingvistiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0025 Katalánština II - Català II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0026 Katalánština III - Català III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0027 Gramatický seminář katalánštiny - Taller de gramàtica del català zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail ASZRS0028 Pravopis katalánštiny - Ortografia zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0029 Překlad katalánsky psaných literárních textů - Traducció de literatura en català al txec zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail ASZRS0030 Andorra: historie, politika a kultura (Andorra: història, política i cultura) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URS 11210
detail AXGJDIS03 Ucelený textový výstup z disertace určený pro publikaci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXJAZ0009 Portugalština oba 0/0 Jiné [HT] 21-URS 11210
detail AXMLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDIS02 Komentovaná rešerše disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDIS03 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDIS04 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDIS05 Další ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDIS06 Další ucelená kapitola disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK10 Studie publikovaná v recenzovaném časopise nebo sborníku nebo kapitola v monografii zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK11 Aktivní účast (poster, přednáška) na konferenci nebo workshopu (kolokviu) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJOAK12 Další volitelná odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE04 Volitelný předmět II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE05 Oborová lingvistika – španělština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE06 Oborová lingvistika – italština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE07 Oborová lingvistika – portugalština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE08 Oborová lingvistika – francouzština zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE09 Specializovaná metodologická zkouška zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE10 Specializovaná oborová zkouška zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE11 Obecná lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE12 Dějiny lingvistiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE13 Románská jazykověda zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE14 Druhý románský jazyk zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE15 Úvod do frazeologie a idiomatiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE16 Metodologie lingvistiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJSPE17 Románská lingvistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRJTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS02 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS03 Další ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS04 Komentovaná rešerše k disertační práci zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS05 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS06 Další ucelená kapitola disertační práce II zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDIS07 První kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 Jiné [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK11 Aktivní učast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLOAK12 Jedna další volitelná odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE03 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE04 Volitelný předmět II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE05 Teorie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE06 Moderní hispanoamerický román zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE07 Historie literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE08 Teorie divadla - frankofonní přístupy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE09 Koloniální a postkoloniální literatury zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE10 Literární teorie a kritika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE11 Literární komparatistika zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE12 Specializovaná oborová zkouška zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE13 Specializovaná metodologická zkouška zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE14 Ludovico di Breme zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLSPE15 Italská literatura v romantickém období zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URS 11210
detail AXRLV001 Tradice a modernita na švu kultur zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-URS 11210
detail A211010 Littérature francaise du XXe siecle II zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-URS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK