PředmětyPředměty(verze: 845)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ADAV00001 Římské umění letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADAV00002 Řecké umění a ikonografie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADAV00003 Samostatná četba textů řeckých historiků letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADAV00004 Samostatná četba textů římských historiků letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADAV00014 Antické motivy v pop music 60. let zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100001 Úvod do studia dějin antiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100002 Pomocné vědy historické zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail ADA100003 Dějiny starověku I - starověký Přední východ a Egypt zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100004 Dějiny starověku II - řecké dějiny letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100005 Seminář k řeckým dějinám letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100006 Dějiny starověku III - římské dějiny zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100007 Seminář k římským dějinám zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100008 Dějiny starověku IV - pozdní antika letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100009 Antická historiografie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100010 Řecké dějiny - vybrané kapitoly zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100011 Římské dějiny - vybrané kapitoly letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA100012 Bakalářský seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ADA600001 Samostatná četba a výklad historických textů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ADA600003 Antické politické myšlení zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ADA600005 Antické tradice letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00006 Kurz novořečtiny Ia zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00007 Kurz novořečtiny IIa letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00020 Kurz novořečtiny Ib letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00021 Kurz novořečtiny IIb letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00024 Řecká lingvistika - vybrané problémy letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00055 Počátky evropské literární tradice II letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00062 Gramatická četba originálních textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00068 Latina I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00069 Latina II letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00078 Antický román zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00095 Helénistické státy východu zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00096 Stylistika klasické řečtiny letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00097 Thúkydidés, Archaiologia letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00098 Thúkydidova Archaiologia a řecká reflexe vlastní minulosti letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGRV00099 Platónovy mýty letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100005 Lexikální cvičení letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100007 Dějiny řecké antické literatury I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100010 Úvod do lingvistiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100014 Četba a výklad originálního textu - próza letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100015 Četba a výklad originálního textu - poezie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100018 Antické náboženství a mytologie - Řecko letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100036 Řecký jazyk I zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail AGR100039 Literárně-teoretický seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100040 Základy filologické práce a mytologické minimum zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100041 Jazykové cvičení Ia zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100042 Jazykové cvičení Ib letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100043 Historicko-metodologický seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100044 Řecký jazyk II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100045 Dějiny starověkého Řecka letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100047 Řecká syntax a četba I letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100048 Řecká syntax a četba II zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100049 Samostatná četba řeckých autorů letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100052 Bakalářský seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR100053 Jazykové cvičení II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600003 Latina III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600004 Latina IV letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600014 Vývoj řeckého jazyka letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600019 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600020 Překlad a výklad řeckých textů I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600021 Překlad a výklad řeckých textů II zimní zimní s.:0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600022 Metodologický seminář letní letní s.:0/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail AGR600023 Řecké literární dialekty zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00043 Odborná praxe oba 1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00083 Vybrané kapitoly k počátkům mnišství zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00088 Regula pastoralis. Raně středověká církev a vývoj papežského primátu v textech Řehoře Velikého zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00090 Šest věků Božího plánu spásy. Historické žánry ve středolatinské próze a poezii letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00091 Medieval Social Conflicts and Contrasts: Metaphor zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00092 Digital Editing (international workshop) letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00093 Četba středověkých latinských textů zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00094 Medieval Manuscript Culture zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00096 Middle High German - introduction to language and literature zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00097 Academic German for Medievalists letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALMV00098 HANDS:ON Digital Training Programme for Postgraduate Medievalists letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALM500002 Práce se středověkými rukopisy zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail ALM500003 Středověká latina zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail ALM500005 Žánry a typy středověkých latinských textů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALM500006 Dějiny středověké vzdělanosti letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALM500008 Překlad a výklad středověkých latinských textů oba 0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALM500009 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00009 Antická numismatika letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00049 Řím a Kartágo letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00094 Ars Latine scribendi letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00095 Úvod do neolatinistiky letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00096 Orosius adversus paganos letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00113 Interpretační seminář k Aenéidě letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00114 Vybrané problémy latinské syntaxe letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00115 Základy didaktiky latiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00116 Zákony dvanácti desek zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00117 Římská milostná elegie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00118 Suetonius, Divus Claudius zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00119 Introductory Latin Course I zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00120 Introductory Latin Course II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00121 Čtení latinských textů pro mírně pokročilé letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALTV00122 Gramatický systém latiny zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100003 Jazykové cvičení Ib letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100004 Lexikální cvičení a zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100005 Lexikální cvičení b letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100007 Dějiny antického starověku I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100012 Jazykové cvičení IIb letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100020 Bakalářský seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100032 Latinský jazyk a četba I zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail ALT100033 Jazykové cvičení Ia zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100034 Dějiny římské literatury I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100035 Úvod do studia římské literatury letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100036 Úvod do studia zimní zimní s.:1/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100037 Úvod do latinské lingvistiky zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100038 Latinský jazyk a četba II zimní zimní s.:2/0 --- [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-URLS 11210
detail ALT100039 Jazykové cvičení IIa zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100041 Dějiny římské literatury III zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100042 Dějiny antického starověku II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100043 Antické náboženství a mytologie - Řím letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100044 Úvod do četby latinských prozaických textů zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100045 Úvod do četby latinských básnických textů letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100046 Archaická latina zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100047 Stylistická a překladová cvičení zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100048 Samostatná četba římských autorů oba 0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT100050 Dějiny římské literatury II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600005 Vybrané problémy římských dějin letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600009 Metodologický seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600010 Starořečtina III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600011 Starořečtina IV letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600013 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600016 Etapy vývoje latinského jazyka I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600017 Etapy vývoje latinského jazyka II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600018 Dějiny římské literatury IV zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALT600019 Překlad a výklad latinských textů oba 0/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ALU600009 Antické umění letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00001 Literární seminář I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00002 Novořecká morfologie - cvičení letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00003 Literární seminář II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00007 Studijní soustředění novořečtinářů letní letní s.:20/20 Z [DS] 21-URLS 11210
detail ANRV00015 Počátky evropské literární tradice I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00023 Literární seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00029 Studijní soustředění novořečtinářů II letní letní s.:20/20 Z [DS] 21-URLS 11210
detail ANRV00031 Kultura současného Řecka - Politistiko panorama letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00034 Seminář k dějinám starověku II - dějiny Říma letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00037 Dějiny Řeků od 15. - 19. století zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00039 Překladatelský seminář II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00040 Studijní soustředění novořečtinářů III letní letní s.:20/20 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANRV00046 Novodobé dějiny Kypru zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200001 Úvod do studia novořečtiny zimní zimní s.:1/0 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200004 Novořecká kultura a společnost zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200008 Novořecká konverzace I letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200015 Bakalářský seminář I zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200019 Středověká civilizace řecko-orthodoxního východu zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200025 Bakalářský seminář II letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200030 Novořecký jazyk I zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200031 Novořecký jazyk II letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200032 Úvod do studia literatury zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200033 Novodobé dějiny Řecka letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200034 Starořečtina III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200036 Starořečtina I zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200038 Starořečtina II letní letní s.:0/4 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200043 Novořecké reálie v řečtině letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200044 Jazykový seminář z novořečtiny I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200046 Překladatelský seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR200047 Jazykový seminář z novořečtiny II letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR600005 Vybrané kapitoly z byzantské literatury letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR600009 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR600010 Vývoj řeckého jazyka I letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR600011 Vývoj řeckého jazyka II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-URLS 11210
detail ANR600015 Kultivace písemného projevu (Δεξιότητες γραπτού λόγου) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail ANR600016 Kultivace mluveného projevu (Δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-URLS 11210
detail AXDSDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDIS02 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDIS03 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDIS04 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDIS05 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK10 Zahraniční odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK11 Publikace v recenzovaném periodiku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSOAK12 Další odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSSPE01 Antické prameny a historiografie zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSSPE02 Obecné problémy antických dějin zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSSPE03 Starořečtina zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSSPE04 Latina zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSSPE05 Prameny a historiografie antiky zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXDSTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDIS01 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDIS02 První ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDIS03 Další ucelený výstup disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDIS04 Další ucelený výstup disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDIS05 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDIS06 Další ucelený výstup disertační práce II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK09 Písemná práce z latinské didaktiky zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 21-URLS 11210
detail AXKFOAK10 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK11 Zahraniční odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK12 Publikace v recenzovaném periodiku nebo kapitola v recenzované monografii zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFOAK13 Další odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFSPE03 Analýza diskurzu zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFSPE04 Kapitoly z literární historie s četbou zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFSPE05 Indoevropeistika zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKFTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXKLSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS01 Komentovaná osnova disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS02 První ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS03 Další ucelená kapitola disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS04 Prezentace projektu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS05 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS06 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDIS07 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK09 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK10 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMOAK11 Další odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMSPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMSPE03 Kodikologická analýza zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
detail AXLMTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-URLS 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK