PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučované předměty, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakultaVirtuál. mob.Poč. míst4EU+
detail APA111001 Evropa v pravěku a raném středověku zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111002 Dějiny starověku zimní zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111003 Biologická antropologie pravěku zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111004 Paleolit a mezolit letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111005 Neolit zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111006 Eneolit letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111007 Doba bronzová letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111008 Doba halštatská a laténská zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111011 Středověké osídlení letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111012 Interdisciplinární průsečíky v historické archeologii letní letní s.:1/1, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111013 Hmotná kultura středověku zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111014 Postmedievální archeologie zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111015 Teorie a metodologie v archeologii letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111017 Terénní teorie a praxe letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111018 Informatika a 3D digitální metody v archeologii zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111019 GIS v archeologii I zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111021 Úvod do archeologie pravěku 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111022 Úvod do archeologie pravěku 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111023 Úvod do archeologie středověku a raného novověku 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111024 Úvod do archeologie středověku a raného novověku 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111025 Seminář pro starší pravěk 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111026 Seminář pro starší pravěk 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111027 Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111028 Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111029 Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111030 Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111031 Cvičení s archeologickým materiálem 1 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111032 Cvičení s archeologickým materiálem 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111033 Exkurze 1 oba 0/0, Z [DS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111034 Exkurze 2 oba 0/0, Z [TS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111035 Terénní praxe 1 letní letní s.:0/0, Z [TS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111036 Terénní praxe 2 letní letní s.:0/0, Z [TS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111037 Bakalářský seminář pro starší pravěk 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111038 Bakalářský seminář pro starší pravěk 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111039 Bakalářský seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111040 Bakalářský seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111041 Bakalářský seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111042 Bakalářský seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111059 Etnoarcheologie letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111060 Teorie etnicity zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111064 Early Iron Age in the Central European context on the example of Moravia zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111074 Praha středověká 2 zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111075 Odborná muzejní praxe oba 0/0, Z [DS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA111076 Cyklus interdisciplinárních přednášek oba 2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555001 Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555002 Evropa v době bronzové zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555004 Střední Evropa v době římské a stěhování národů zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555006 Archeologie středověké krajiny letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555008 Archeologie a veřejnost letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555009 Dějiny středověkého osídlení 1 zimní zimní s.:1/1, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555010 Dějiny středověkého osídlení 2 letní letní s.:1/1, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555011 Gis v archeologii II letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555012 Cvičení s archeologickým materiálem 1 oba 0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555013 Cvičení s archeologickým materiálem 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555014 Exkurze oba 0/0, Z [DS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555015 Odborná terénní praxe oba 0/0, Z [TS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555016 Seminář pro starší pravěk 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555017 Seminář pro starší pravěk 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555018 Diplomový seminář pro starší pravěk zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555019 Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555020 Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555021 Diplomový seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555022 Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555023 Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 letní letní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555024 Diplomový seminář pro archeologii středověku a raného novověku zimní zimní s.:0/2, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555032 Provinciální archeologie a Limes Romanus zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555034 Západní Středomoří letní letní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555047 Etnoarcheologie oba 2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555048 Teorie etnicity zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555054 Pozdně antická a raně křesťanská archeologie: Byzanc letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555055 Early Iron Age in the Central Europan context on the example of Moravia zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555062 Medievistické disciplíny a témata letní letní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555070 Treasures of the Past - Hoard Finds in Context zimní zimní s.:2/0, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555071 Enigmas of a Golden Age: the Archaeology of Central Asia under the Kushan Empire zimní zimní s.:1/1, Zk [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555072 Praha středověká 2 zimní zimní s.:2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555073 Odborná muzejní praxe oba 0/0, Z [DS] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail APA555074 Cyklus interdisciplinárních přednášek oba 2/0, Z [HT] 21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPDIS01 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPDIS02 Kapitola či jiná ucelená část disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPOAK01 Publikace I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPOAK02 Publikace II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPOAK03 Grantový projekt zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPOAK04 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPOAK05 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPOAK06 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE02 Vybrané problémy z pravěku zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE03 Oborová zkouška ze staršího pravěku zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE04 Archeologie a veřejnost zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE05 Geografické aspekty nálezů bronzové industrie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE06 Dějiny české a německé onomastiky zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE07 Kastellologie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE08 Raně středověké osídlení Čech zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPSPE10 Problematika osídlení raných Slovanů ve světle archeologie zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXAPTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2, --- [HT]
letní s.:0/2, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPADIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPAOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPASPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPASPE02 Vybrané problémy z protohistorie a rané doby dějinné zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPASPE03 Vybrané problémy z archeologie vrcholného středověku zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPASPE04 Vybrané problémy z pravěku zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPASPE05 Písemná práce zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
detail AXPATMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0, --- [HT]
letní s.:0/0, Jiné [HT]
21-UPRAV 11210 ne ne
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK