PředmětyPředměty(verze: 849)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AAPA555030 Církevní archeologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail AHS100002 Dějiny pravěku zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110002 Teorie v archeologii letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110005 Terénní teorie a praxe letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110010 Doba římská a stěhování národů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110011 Raný středověk 1, 2 zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA110012 Hmotná kultura středověku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110013 Středověké osídlení letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110014 Cvičení k dějinám středověkého osídlení 1 letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110015 Cvičení k dějinám středověkého osídlení 2 letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110017 Cvičení s archeologickým materiálem 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110018 Informatika v archeologii zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110019 GIS v archeologii zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110022 Seminář pro starší pravěk 1, 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA110023 Seminář pro mladší pravěk 1, 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA110024 Seminář pro hospodářské dějiny pravěku 1, 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA110025 Seminář pro archeologii středověku 1, 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT]
letní s.:0/2 Z [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA110026 Cvičení z cizího jazyka 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110027 Cvičení z cizího jazyka 2 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110030 Exkurze 2 oba 0/0 Z [TS] 21-UPRAV 11210
detail APA110031 Terénní praxe 2 letní letní s.:0/0 Z [TS] 21-UPRAV 11210
detail APA110032 Povinně volitelný seminář pro starší pravěk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110033 Povinně volitelný seminář pro mladší pravěk zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110034 Povinně volitelný seminář pro hospodářské dějiny pravěku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110035 Povinně volitelný seminář pro archeologii středověku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110036 Závěrečný seminář pro starší pravěk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110037 Závěrečný seminář pro mladší pravěk letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110038 Závěrečný seminář pro hospodářské dějiny pravěku letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110039 Závěrečný seminář pro archeologii středověku letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110040 Paleolit a mezolit letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110042 České dějiny středověku oba 2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110043 Středověká montánní archeologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110049 Etnoarcheologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110063 Erasmus - zkouška 1 oba 0/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110064 Erasmus - zkouška 2 oba 0/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110065 Erasmus - zkouška 3 oba 0/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110066 Teorie etnicity zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA110067 Material and symbolic culture in late medieval and early modern Europe zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111001 Evropa v pravěku a raném středověku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111002 Dějiny starověku oba 2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111003 Biologická antropologie pravěku zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111004 Paleolit a mezolit letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111005 Neolit zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111006 Eneolit letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111007 Doba bronzová letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111018 Informatika a 3D digitální metody v archeologii zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111020 Experiment v archeologii letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111021 Úvod do archeologie pravěku 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111022 Úvod do archeologie pravěku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111023 Úvod do archeologie středověku a raného novověku 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111024 Úvod do archeologie středověku a raného novověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111031 Cvičení s archeologickým materiálem 1 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111033 Exkurze 1 oba 0/0 Z [DS] 21-UPRAV 11210
detail APA111035 Terénní praxe 1 letní letní s.:0/0 Z [TS] 21-UPRAV 11210
detail APA111044 Střední a západní Evropa starší doby železné a vlivy z oblasti Středomoří letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111046 Středověká montánní archeologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111047 Archaeology of the Czech Lands letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111058 Muzeologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111059 Etnoarcheologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA111060 Teorie etnicity zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550004 Ekonomie pro archeology zimní zimní s.:2/0 Z [HT]
letní s.:2/0 Zk [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA550009 Archeologie a veřejnost letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550010 Archeologie krajiny letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550012 Evropa v raném středověku 2 letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550013 Muzeologie pro archeology zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550017 Cvičení s archeologickým materiálem 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550019 Sociální a kulturní antropologie 2 zimní zimní s.:1/1 Z [HT]
letní s.:1/1 Zk [HT]
21-UPRAV 11210
detail APA550022 Dějiny středověkého osídlení 2 zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550023 Kontakty pravěkých populací letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550024 Diplomový seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550025 Exkurze zimní zimní s.:1/0 Z [DS] 21-UPRAV 11210
detail APA550033 Povinně volitelný seminář pro starší pravěk 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550034 Povinně volitelný seminář pro mladší pravěk 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550035 Povinně volitelný seminář pro hospodářské dějiny pravěku 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550036 Povinně volitelný seminář pro archeologii středověku 3 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550038 Archeologie středověké Prahy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550039 České dějiny středověku oba 2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550041 Středověká montánní archeologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550051 Etnoarcheologie zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550066 Erasmus - zkouška 1 oba 0/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550067 Erasmus - zkouška 2 oba 0/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550068 Erasmus - zkouška 3 oba 0/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550069 Teorie etnicity zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA550070 Material and symbolic culture in late medieval and early modern Europe zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555001 Evropské souvislosti českého neolitu a eneolitu zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555002 Evropa v době bronzové zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555003 Evropa v době železné letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555004 Střední Evropa v době římské a stěhování národů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555005 Evropa v raném středověku letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555006 Archeologie středověké krajiny letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555008 Archeologie a veřejnost letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555009 Dějiny středověkého osídlení 1 zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555010 Dějiny středověkého osídlení 2 letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555011 Gis v archeologii II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555012 Cvičení s archeologickým materiálem 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555013 Cvičení s archeologickým materiálem 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555014 Exkurze oba 0/0 Z [DS] 21-UPRAV 11210
detail APA555015 Odborná terénní praxe oba 0/0 Z [TS] 21-UPRAV 11210
detail APA555016 Seminář pro starší pravěk 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555017 Seminář pro starší pravěk 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555019 Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555020 Seminář pro mladší pravěk a ranou dobu dějinnou 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555022 Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 1 zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555023 Seminář pro archeologii středověku a raného novověku 2 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555028 Archeologie středověké Prahy letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555029 Středověká montánní archeologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555031 Archaeology of the Czech Lands letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555032 Provinciální archeologie a Limes Romanus zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555046 Paleoekonomie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555047 Etnoarcheologie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555048 Teorie etnicity zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UPRAV 11210
detail APA555049 Material and symbolic culture in late medieval and early modern Europe zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail APPA555030 Církevní archeologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
detail AXAPDIS01 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPDIS02 Kapitola či jiná ucelená část disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPOAK01 Publikace I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPOAK02 Publikace II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPOAK03 Grantový projekt zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPOAK04 Další odborná aktivita I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPOAK05 Další odborná aktivita II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPOAK06 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPTMS01 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXAPTMS02 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPADIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAKON01 Konzultace se školitelem I (Doktorský seminář I–II) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAKON02 Konzultace se školitelem II (Doktorský seminář III-IV) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAKON03 Konzultace se školitelem III (Doktorský seminář V-VI) zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPAOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPASPE01 Volitelný předmět I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPASPE02 Vybrané problémy z protohistorie a rané doby dějinné zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPASPE03 Vybrané problémy z archeologie vrcholného středověku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPASPE04 Vybrané problémy z pravěku zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPASPE05 Písemná práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail AXPATMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UPRAV 11210
detail A111058 Muzeologie letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UPRAV 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK