PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ALINP101B Jazyk a kognice zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP102B Metody lingvistického výzkumu letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP103B Základy fonetiky a fonologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP105B Jazyky světa letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP106B Morfologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP107B Lexikální sémantika zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP108B Syntax a sémantika letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP109B Historická lingvistika letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP110B Pragmatika zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP111B Sociolingvistika letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP112B Bakalářský seminář I letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP113B Bakalářský seminář II zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP114B Jazyk a kognice zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP115B Základy fonetiky a fonologie zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP116B Úvod do lingvistické analýzy letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP201M Terénní výzkum jazyka zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP203M Kognitivní lingvistika letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP204M Empirické metody v gramatické analýze letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP205M Kapitoly z dějin moderní lingvistiky zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP206M Magisterský seminář zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINP207M Diplomový seminář letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky oba 2/0 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINUVOD3 Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV303M Aktuální otázky sociolingvistiky oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV314M Obecné zákonitosti v textech oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV351M Seminář terénního výzkumu romštiny letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV353B Statistické metody v lingvistickém výzkumu I letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV354M Statistické metody v lingvistickém výzkumu II zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV355B Statistika (nejen s R) pro korpusovou a kvantitativní lingvistiku letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV356B Programování pro korpusovou lingvistiku zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV359M Korpusy mluveného jazyka oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV360M Korpusová lexikografie oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV363B Transkripce pro mluvený korpus ČNK oba 0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV364M Vytváření diachronního korpusu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV368B Programování pro korpusovou lingvistiku II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV369B Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV371M Exploring English Corpus Linguistics letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV372B Task Design in Second Language Acquisition zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV373B Analýza přepisů dětské komunikace zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV406M Lingvistická antropologie oba 2/0 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV412M Linguistic anthropology zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV420B Introduction to Language Biology and Psychophysiology zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV451M Konstrukční gramatika letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV456B Approaches to Language and Its Use letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV501B Jazykové komunity letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV502B Konverzační analýza oba 1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV507M Multilingualism zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV511B Discourse Analysis zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV552B Kontaktová lingvistika zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV553B Indoevropeistika pro filology oba 2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV601B Fyziologická fonetika zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV602B Základy akustiky řeči zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV603M Akustika řeči letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV605B Základy fonologie letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV606M Fonologie zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV607B Základy prozodie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV651M Matematická lingvistika I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV652M Matematická lingvistika II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV653M Deklarativní popis češtiny I zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV654M Deklarativní popis češtiny II letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV655M Automatické zpracování textových dat letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV701B Romština pro lingvisty zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV702B Kečuánština pro lingvisty letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV705B Baskičtina pro lingvisty zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV903B Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu zimní zimní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV911B Seminář syntaxe a sémantiky - doplněk letní letní s.:0/1 Z [HT] 21-ULING 11210
detail ALINV918D Inkubátor projektů zaměřených na jazykovou dokumentaci zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-ULING 11210
detail AXKOLSPE06 Multimodální analýza jazykových dat letní letní s.:0/0 Zk [HT] 21-ULING 11210
detail AXOLDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDIS02 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDIS03 Teze disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDIS04 Kapitoly z disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDOS01 Doktorandský seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK09 Odborná publikace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK10 Další odborné aktivity zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLOAK11 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE03 Slovosled a aktuální členění v typologické perspektivě zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE04 Funkční lingvistika zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE05 Jazykové poruchy zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE06 Biologie jazyka: neurální zpracování a genetika zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLSPE07 Psycholingvistika: zpracováná jazyka u dospělých zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
detail AXOLTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-ULING 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK