PředmětyPředměty(verze: 861)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail ACN100112 Český znakový jazyk 2 letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100114 Doplňková čeština 2 letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100117 Dějiny hluchoty letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100119 Kultura českých neslyšících zimní zimní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100143 Struktura a fungování znakového jazyka zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100148 Český znakový jazyk 4 letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100150 Český znakový jazyk 6 letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100152 Doplňková čeština 4 letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100200 Fonetika a fonologie znakového jazyka zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100201 Úvod do studia hluchoty zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100202 Úvod do studia jazyka zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100203 Gramatika znakových jazyků letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100204 Odborný text a odborný styl letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100205 Úvod do psycholingvistiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100206 Úvod do sociolingvistiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100207 Úvod do studia znakového jazyka letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100208 Výchova a vzdělávání neslyšících letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100209 Zápis znakového jazyka letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100210 Psaná čeština českých neslyšících letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100211 Úvod do kognitivní lingvistiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100212 Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100213 Úvod do tlumočení zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100214 Bakalářský seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100215 Český znakový jazyk 1 zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100216 Český znakový jazyk 3 zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100217 Český znakový jazyk 5 zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100218 Doplňková čeština 1 zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100219 Doplňková čeština 3 zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100222 Profese tlumočníka pro neslyšící A letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100223 Tlumočnické modely a teorie A zimní zimní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100224 Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící A letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100225 Praxe tlumočnická letní letní s.:0/3 Z [TS] 21-UJKN 11210
detail ACN100226 Lexikografie znakového jazyka A letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100227 Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků A zimní zimní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100228 Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování A letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100229 Praxe odborná letní letní s.:0/3 Z [TS] 21-UJKN 11210
detail ACN100230 Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání A letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100231 Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících A zimní zimní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100232 Praktické aspekty vzdělávání neslyšících A letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN100233 Praxe komunikační letní letní s.:0/3 Z [TS] 21-UJKN 11210
detail ACN300012 VS Erasmus I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300013 VS Erasmus II zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300016 VS Erasmus III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300017 VS Erasmus IV zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300018 VS Erasmus V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300026 VS Erasmus VI letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300027 VS Erasmus VII letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300028 VS Erasmus VIII letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300029 VS Erasmus IX letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300030 VS Erasmus X letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300049 PVS/VS Erasmus XIII zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300050 PVS/VS Erasmus XIV zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300051 PVS/VS Erasmus XV zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300052 PVS/VS Erasmus VI zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300053 PVS/VS Erasmus XVI zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300054 PVS/VS Erasmus XVII zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300055 PVS/VS Erasmus XVIII oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300056 PVS/VS Erasmus XIX oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300058 PVS/VS Erasmus XX oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300059 PVS/VS Erasmus XXI oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300307 Cizí jazyk – Angličtina – Zkouška B2 oba 0/0 Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300309 Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1 letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300384 PVS/VS Konverzace v ČZJ V zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300389 PVS/VS Konverzace v ČZJ III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300390 PVS/VS Konverzace v ČZJ IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300396 Základy českého znakového jazyka I oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300397 Základy českého znakového jazyka II oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300398 Základy českého znakového jazyka III oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300402 PVS/VS Workshop: kultura a identita Neslyšících letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300414 PVS/VS Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300417 PVS/VS Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300428 PVS/VS Základy statistického zpracování údajů letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300435 PVS/VS Seminář praktické češtiny I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300436 PVS/VS Seminář praktické češtiny II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300438 PVS/VS Odborný text a odborný styl letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300439 PVS/VS Úvod do psycholingvistiky letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300440 PVS/VS Úvod do sociolingvistiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300441 PVS/VS Výchova a vzdělávání neslyšících letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300442 PVS/VS Zápis znakového jazyka letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300443 PVS/VS Psaná čeština českých neslyšících letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300444 PVS/VS Úvod do kognitivní lingvistiky zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300445 PVS/VS Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300447 PVS/VS Úvod do tlumočení zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300462 PVS/VS Profese tlumočníka pro neslyšící B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300463 PVS/VS Tlumočnické modely a teorie B zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300464 PVS/VS Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300465 PVS/VS Lexikografie znakového jazyka B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300466 PVS/VS Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků B zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300467 PVS/VS Metody výzkumu znakového jazyka a technické zpracování B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300468 PVS/VS Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300469 PVS/VS Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících B zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300470 PVS/VS Praktické aspekty vzdělávání neslyšících B letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300487 PVS/VS Konverzace v ČZJ II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300488 Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 6 letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300491 PVS/VS Konverzace v ČZJ I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300492 PVS/VS Konverzace v ČZJ VI letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300494 PVS/VS Technika přípravy na tlumočení a překlad zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300503 PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300507 PVS/VS Úvod do studia jazyka – doplňkový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300508 PVS/VS Bakalářský seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300551 PVS/VS Cvičení z českého jazyka II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300584 PVS/VS Práce s technikou letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300591 PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thought zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300595 PVS/VS Úvod do etnolingvistiky zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300601 PVS/VS Cvičení z českého jazyka III zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300602 PVS/VS Překladová cvičení se zaměřením na kontrast mezi ČJ a ČZJ zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300603 PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (podzim 2019) zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300604 PVS/VS Historie a osobnosti českých neslyšících ve filmových záběrech zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300605 PVS/VS Tvorba hesel z Deaf Studies pro českou Wikipedii zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300606 PVS/VS Vstupní studijní kurz pro neslyšící studenty UK zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300607 PVS/VS Historické kořeny českého znakového jazyka zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300608 PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (jaro 2020) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300609 PVS/VS Cvičení z českého jazyka IV letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300612 PVS/VS Problematika hluchoty: aktuální otázky (jaro 2020) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300613 PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300614 PVS/VS Čtení aktuálních odborných textů v angličtině letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300615 PVS/VS Samostatný projev v ČZJ s důrazem na klasifikátory a prostor letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300616 PVS/VS Práce s odbornou literaturou pro neslyšící studenty letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300617 PVS/VS Grammar of gestures: evolution, brain and linguistic structures letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300618 PVS/VS Úvod do sociální práce letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300619 PVS/VS Co se do Průvodce nevešlo letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300620 PVS/VS Vybraná témata z psychologie pro studenty oboru Deaf Studies letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300621 PVS/VS Příprava Letní školy znakových jazyků 2020 letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN300622 Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 3+ letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN500045 Zkouška z češtiny jako cizího jazyka – B2 oba 0/0 Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510009 Český znakový jazyk a znakové jazyky ve světě letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510010 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I zimní zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510011 Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II letní letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510012 Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk I zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510013 Čeština pro neslyšící jako cizí jazyk II letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510014 Diplomový seminář oba 0/2 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510017 Český znakový jazyk – lektorská cvičení III zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UJKN 11210
detail ACN510018 Český znakový jazyk – lektorská cvičení IV letní letní s.:0/4 Z+Zk [HT] 21-UJKN 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK