PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedraFakulta
detail AISE00031 Introduction to Game Studies zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00032 Contemporary Issues in Game Studies letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00033 Introduction to Digital Humanities zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00034 Ubiquitous Learning letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00037 Media and Cultural Studies – Concepts, Traditions and Currents zimní zimní s.:0/12 Zk [HS] 21-UISK 11210
detail AISE00038 Learning Through Play: Instructional Design for Librarians Through the Lens of Play zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00039 Creating Online Tutorials letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00040 Psychological aspects of technologies zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00041 Research through Design letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISE00042 Game analysis frameworks letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISP52001 Čtenářství a knihovny do 16. století zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISP52003 Book Publishing and Readership: Traditions and Currents zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISP52004 Informační a mediální gramotnost I zimní zimní s.:1/1 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISP53002 Dlouhodobá ochrana digitálních sbírek letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISP53005 Muzejnictví I zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISP53006 Muzejnictví II letní letní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISP53007 Praxe II oba 0/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV10049 Vysokoškolské knihovny: vybrané kapitoly letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV10075 Databáze SQL zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV10106 Zpravodajské služby (VS) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV10128 Informační pondělky (VS) oba 0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV1151 Exkurze - volitelný předmět letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV127 Marketing v kultuře zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV134 Muzejnictví I. zimní zimní s.:0/4 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV135 Muzejnictví II. letní letní s.:0/4 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV137 Leadership neboli vedení lidí v neziskovém sektoru zimní zimní s.:0/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV142 E-learningový kurz katalogizace RDA/ MARC21 - Tištěné pokračující zdroje zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV144 Nakladatelská teorie zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV147 Práce informačního specialisty v agentuře CzechInvest zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV148 Media and Cultural Studies – Concepts, Traditions and Currents zimní zimní s.:0/12 Zk [HS] 21-UISK 11210
detail AISV150 Letní škola KISK: mistrovské kurzy letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5903 Knihovny 2030: služby a technologie zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5915 Anatomická terminologie - historie, lingvistické aspekty a informační věda (VP) zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5916 Odborné zdravotnické informační zdroje a služby (VS) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5917 Pořádání konferencí a workshopů (VS) oba 0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5918 Praxe a stáž (VS) oba 0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5919 Zahraniční praxe a stáž (VS) letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5930 Získávání a zpracování znalostí zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5935 Elementy teoretické informatiky letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5939 Vyhledávání informací v oblasti umění letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5940 Projektový seminář zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5941 Learning Through Play: Instructional Design for Librarians Through the Lens of Play zimní zimní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5942 Pravděpodobnost a statistika: deterministický chaos, kvantová mechanika zimní zimní s.:2/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5943 Creating Online Tutorials oba 0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5944 Proces in-Forma letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5945 Nejen grafika pro knihovníky letní letní s.:0/12 Z [HS] 21-UISK 11210
detail AISV5946 Konceptuální a datový model knihovny, teoretické základy SQL letní letní s.:0/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AISV5947 Specifika práce se starými knihami a klasická katalogizace II letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10125 Základy logiky zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10130 Kurz rychlého čtení zimní zimní s.:0/0 Z [DS] 21-UISK 11210
detail AIS10138 Věcné pořádání informací a znalostí zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10140 Dokumentografické systémy letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10142 Praxe oba 0/0 Z [DS] 21-UISK 11210
detail AIS10144 Exkurze [V] letní letní s.:0/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10146 Bibliografické rešeršní služby zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10147 Projektování informačních systémů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10149 Základy informační ekonomiky letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10150 Bakalářský seminář letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10152 Úvod do studia zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10153 Úvod do informační vědy zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10155 Základy informačních technologií letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10156 Sociální komunikace zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10157 Dějiny knižní kultury zimní zimní s.:2/1 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10158 Identifikační popis letní letní s.:4/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10159 Dějiny knihoven a informačních institucí letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10160 Informační technologie v knihovnách a informačních institucích letní letní s.:1/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10161 Projektování informačních systémů zimní zimní s.:1/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10162 Informační etika a právo letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10163 Lektorské a prezentační dovednosti letní letní s.:0/3 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10164 Informační a knihovnické služby zimní zimní s.:0/3 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS10165 Knihovnické procesy a technologie zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS500001 Informační věda zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS500102 Informační věda II. Reprezentace znalostí letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS500103 Četba literatury k informační vědě a knižní kultuře letní letní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS500104 Metody výzkumu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS500105 Praxe oba 0/0 Z [DS] 21-UISK 11210
detail AIS500106 Diplomový seminář zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510181 Recepce a distribuce knihy ve 20. století (knihovědné zaměření) letní letní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510289 Diplomový seminář zimní zimní s.:1/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510291 Výzkumné metody zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510292 Informační politika a informační ekonomika zimní zimní s.:3/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510294 Pořádání a vyhledávání informací letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510295 Reprezentace znalostí letní letní s.:2/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510296 Rešeršní strategie pro vědu a výzkum letní letní s.:1/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510297 Informační a komunikační technologie letní letní s.:2/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510305 Bibliopedagogika a informační výchova zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510306 Digitalizace v knihovnách letní letní s.:2/2 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510308 Základy informační vědy zimní zimní s.:2/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510314 Novověká paleografie letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510315 Logistika historických knižních fondů letní letní s.:1/1 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS510316 Praxe oba 0/0 Z [DS] 21-UISK 11210
detail AIS510324 Digitalizace v paměťových institucích letní letní s.:2/1 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS520002 Principy digital humanities letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS520004 Informační podpora ve vědě a výzkumu zimní zimní s.:0/2 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AIS520005 Rešeršní strategie letní letní s.:1/1 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS530001 Dějiny knihtisku v 15. -16. století zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS530003 Specifika práce s historickými knižními fondy zimní zimní s.:0/3 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail AIS530005 Typologie rukopisné a tištěné knihy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 21-UISK 11210
detail APROSAP01 Proseminář akademické práce oba 0/0 Z [HT] 21-UISK 11210
detail AXISTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS01 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS02 Malá obhajoba zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS03 Komentovaná rešerše zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS04 Výstup z disertační práce zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS05 Výstup z disertační práce II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS06 Obhajoba tezí disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDIS07 Malá obhajoba disertace zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDOS01 Doktorandský seminář zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDOS02 Doktorandský seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDOS03 Doktorandský seminář III zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVDOS04 Doktorandský seminář IV zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVKON01 Doktorský seminář 1 (I–II) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVKON02 Doktorský seminář 2 (III-IV) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVKON03 Doktorský seminář 3 (V-VI) zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK00 Celkové splnění odborných aktivit zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK01 Odborné aktivity I zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK02 Odborné aktivity II zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK03 Odborné aktivity III zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK04 Odborné aktivity IV zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK05 Odborné aktivity V zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK06 Odborné aktivity VI zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK07 Odborné aktivity VII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK08 Odborné aktivity VIII zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK09 Cizojazyčná odborná publikace zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK10 Zahraniční stáž zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK11 Aktivní účast na konferenci zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVOAK12 Další odborná aktivita zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVSPE01 Informační věda zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVSPE02 Informační systémy zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVTMS01 Teoreticko-metodologický seminář zimní zimní s.:0/0 --- [HT]
letní s.:0/0 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVTMS02 Teoreticko-metodologický seminář I zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXIVTMS03 Teoreticko-metodologický seminář II zimní zimní s.:0/2 --- [HT]
letní s.:0/2 Jiné [HT]
21-UISK 11210
detail AXOBEC018 Informační systémy oba 0/0 Jiné [HT] 21-UISK 11210
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK